Het is ongeveer een kwart eeuw geleden. De Stichting BONAS bestond zo’n zeven jaar en had met de uitgave van vijftien monografieën over architecten en een architectuurdatabase op internet al enige bekendheid verworven. Ik was coördinator van BONAS – naast een aantal stagiairs tevens de enige vaste medewerker – toen ik Frits Stuurman aan de telefoon kreeg die zijn diensten aanbood. Hij werd daarmee de allereerste vrijwilliger van de stichting. Frits was als anglicist aan de Universiteit Utrecht verbonden geweest en had vanwege zijn lange dienstverband daar recht op een uitkering. Frits was van mening dat de maatschappij daarom recht had op een stukje dienstbaarheid van zijn kant. Dat was Frits ten voeten uit; hij had een groot sociaal bewustzijn. Daar heeft BONAS tot vorige week van geprofiteerd, 23 jaar lang. Vanmorgen bereikte mij het droevige bericht dat Frits op 27 juli is overleden.

Voor BONAS was de ontsluiting van alle Nederlandse architectuurtijdschriften van levensbelang. Het selectiecriterium van BONAS – voor wat betreft de architecten die in onze inventarisatie van Nederlandse architecten opgenomen zouden worden – was dat er in de vakpers over hen gepubliceerd moest zijn. En zo heeft Frits Stuurman zich in eerste instantie bezig gehouden met de ontsluiting van alle jaargangen van het weekblad Bouw, van 1946 tot 2006. Een titanenklus, want het ging om tienduizenden pagina’s. De stagiairs van BONAS zwermden uit, werkten soms in de BONAS-kamer in het Nederlands Architectuurinstituut, soms thuis en soms op hun universiteit of hogeschool. Frits werd naast mij de tweede vaste kracht die de BONAS-kamer bevolkte. Naderhand zouden nog tal van vrijwilligers aan het werk van BONAS meewerken. Frits was de eerste en bleef verreweg het langst aan BONAS verbonden. Met zijn stugge doorzettingsvermogen draagt een belangrijk deel van onze vaktijdschriftendocumentatie Frits’ stempel.

De laatste jaren kwam ook Frits’ vakkennis als anglicist BONAS ten goede. De monografieën in de BONAS-boekenreeks, werden door hem van een Engelstalige samenvatting voorzien. BONAS heeft heel veel aan zijn werkkracht te danken en de medewerkers van BONAS missen tevens een goede vriend die met zijn rake opmerkingen veel aan de bijzondere werksfeer bij BONAS wist bij te dragen.

Tjeerd Boersma