BONAS - Kennisportaal voor Nederlandse architectuur en stedenbouw

BONAS
Kennisportaal voor Nederlandse architectuur en stedenbouw
Ga naar de inhoudHet gezicht van Nederland

Bouwwerken, woningen, wijken, dorpen, steden, civieltechnische kunstwerken, interieurs, tuinen, parken, landschappen

Naar de Archiwijzer


Welkom op de website van de Stichting BONAS! Wij laten u kennismaken met de Nederlandse architectuur in al zijn facetten. Niet alleen met  bouwwerken en hun  ontwerpers, maar ook met het interieur van die bouwwerken, met tuinen en parken, en met steden, dorpen en het buitengebied. Samen vormen deze het gezicht van Nederland. Wie de ideeënwereld van de ontwerpers van onze omgeving leert kennen, leert die omgeving beter te begrijpen en te waarderen. Dat is de drijfveer van de Stichting BONAS, het kennisportaal voor Nederlandse architectuur en stedenbouw in brede zin
Van ruim 200 omgevingsontwerpers hebben wij het werk geheel of gedeeltelijk geïnventariseerd; van vele honderden anderen zijn incidenteel gegevens opgenomen. In totaal zijn ongeveer 10.000 werken gedocumenteerd. Van veel van die werken zijn beelden te zien; onze eigen zoekmachine, de Archiwijzer, omvat ongeveer 20.000 foto’s en tekeningen.
Belangrijke ontwerpers zijn opgenomen in de BONAS-boekenreeks, een reeks monografieën met steeds een uitvoerig introducerend essay over de ontwerper en een rijk geïllustreerde oeuvrecatalogus met beschrijvingen van diens ontwerpen.

In de reeks zijn inmiddels meer dan 60 delen verschenen die twee eeuwen Nederlandse architectuur en stedenbouw omvatten, van Jacob Otten Husly (1738-1796) tot Paul de Ley (1943).
De oudere delen werden door BONAS uitgegeven. U kunt deze boeken in de Webwinkel-oude BONAS-boekenreeks bestellen. Sinds 2017 worden nieuwe boeken in de BONAS-reeks uitgegeven door Uitgeverij Verloren. Voor meer informatie, zie verder op onze website Boekwinkel-BONAS-boekenreeks.

Terug naar de inhoud