BONAS streeft naar meer kennis over Nederlandse architectuur – helpt u mee?

De Stichting BONAS inventariseert het Nederlands bouwkundig erfgoed. Hiernaast ziet u een beeld van onze Archiwijzer, onze ‘zoekmachine’, waarin u alles over Nederlandse architecten, hun werk en de literatuur daarover kunt opzoeken. Daarnaast heeft BO-NAS vele tientallen boeken over architecten en hun werk uitgegeven, waarin veel dieper op de betekenis daarvan wordt ingegaan. U ziet ze onderaan deze pagina. Al dit werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers – BONAS ontvangt geen overheidssteun. Vrijwilligers voeren het onderzoek voor de boeken uit, vullen de BONAS database aan, waaruit onze zoekmachine Archiwijzer gevoed wordt, houden de website actueel, organiseren onze evenementen en maken al deze activiteiten administratief mogelijk. Maar ondanks de steun van tientallen vrijwilligers kunnen we niet zonder financiële steun. Boeken uitgeven kost geld en hetzelfde geldt voor de instandhouding van onze digitale hulpmiddelen.

Het team van BONAS doet daarom een beroep op bedrijven en personen met interesse in architectuur, stedenbouw, interieurarchitectuur, tuin– en landschapsarchitectuur om BONAS en daarmee de kennis over Nederlandse architectuur en de verspreiding daarvan te ondersteunen.

Wordt sponsor of begunstiger

Bedrijven zouden als sponsor BONAS voor een jaar of langer kunnen ‘adopteren’ of de uitgave van een bepaald boek kunnen onder-steunen. Daarbij kan BONAS uiteraard een tegenprestatie leveren. Hierbij valt onder andere te denken aan een extra druk van een BONAS-boek, speciaal voor een bedrijf en zijn relaties, een of meer lezingen en/of excursies, dan wel naamsvermelding op de website en in de publicaties van BONAS.

Bedrijven en individuele personen kunnen zich voor een bedrag vanaf 25 euro per jaar als begunstiger van BONAS opgeven. Begunsti-gers krijgen een uitnodiging voor alle boekpresentaties. Vanaf een bijdrage van 250 euro per jaar krijgen begunstigers alle in dat jaar te verschijnen delen in de BONAS-boekenreeks zonder bijbetaling thuisgestuurd. Dankzij de inzet van onze vele vrijwilligers is een bijdrage aan BONAS welbesteed. Alle bijdragen komen ten goede aan de groei van kennis over de Nederlandse architectuur.

Meer vrijwilligers welkom

Meer vrijwilligers zijn altijd welkom. Op de pagina ‘Over BONAS’ is onder ‘Het team van BONAS’ een overzicht van de reeds in voorbereiding zijnde boeken vermeld. Op dit moment is er veel behoefte aan vrijwilligers die architecten en hun werk in de Archiwijzer invoeren.

Begunstigers kunnen zich aanmelden via info@bonas.nl en hun jaarbijdrage overmaken op NL02 ABNA 0482 7423 64 t.n.v. Stichting BONAS.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om het werk van BONAS als sponsor te ondersteunen kunnen via info@bonas.nl contact opnemen. BONAS zal dan contact opnemen om een afspraak te maken.

De Stichting BONAS is erkend als Culturele ANBI (‘Algemeen nut beogende instelling’). Financiële steun aan BONAS kan zowel bij sponsors als begunstigers fiscale voordelen met zich meebrengen.