BONAS streeft naar meer kennis over Nederlandse architectuur
– Helpt u mee?

Al het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers – BONAS ontvangt geen overheidssteun. Zij doen onderzoek voor de publicaties, vullen de BONAS database aan, houden de website actueel, organiseren evenementen en maken al deze activiteiten administratief mogelijk. Maar ondanks de inzet van vrijwilligers kunnen we niet zonder financiële steun: boeken uitgeven is kostbaar en ook aan de instandhouding van onze digitale hulpmiddelen zijn kosten verbonden.

Word vrijwilliger, begunstiger of sponsor!

Meer vrijwilligers zijn altijd welkom, en ook over voorstellen voor nieuwe publicaties zijn we enthousiast. Er is ook behoefte aan medewerkers die informatie over architecten en hun werk in de database invoeren. Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar info@bonas.nl

Het team van BONAS doet een beroep op personen en bedrijven met interesse in architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur en interieur om BONAS en daarmee de kennis over Nederlandse architectuur en de verspreiding daarvan te ondersteunen. Een bijdrage aan BONAS is welbesteed: bijdragen komen volledig ten goede aan de groei van kennis over de Nederlandse architectuur!

Begunstiger
Vanaf een jaarbedrag van 25 euro kunt u het werk van BONAS als begunstiger steunen.

  • Begunstigers krijgen een uitnodiging voor alle boekpresentaties.
  • Vanaf een bijdrage van 250 euro per jaar krijgen begunstigers alle in dat jaar te verschijnen delen in de BONAS-boekenreeks zonder bijbetaling thuisgestuurd.

Donateurs kunnen zich aanmelden via info@bonas.nl en hun bijdrage overmaken op NL02 ABNA 0482 7423 64 t.n.v. Stichting BONAS. Alvast hartelijk dank!

Sponsoring door bedrijven
Bedrijven die geïnteresseerd zijn om het werk van BONAS te sponsoren ‒ zoals bijvoorbeeld de uitgave van een boek financieel te ondersteunen, of gewoon een jaar te ‘adopteren’ ‒ kunnen dit via info@bonas.nl melden. BONAS zal dan contact opnemen om een en ander te bespreken.

Een voordeel hierbij is dat BONAS een interessante tegenprestatie kan aanbieden:

  • Een extra druk van een BONAS-boek, speciaal voor een bedrijf en zijn relaties
  • De organisatie van een of meer lezingen en/of excursies
  • Naamsvermelding en/of logo op de website en in de publicaties van BONAS.

Goed om te weten
De Stichting BONAS is erkend als Culturele ANBI (‘Algemeen nut beogende instelling’). Financiële steun aan BONAS kan zowel sponsors als begunstigers fiscale voordelen bieden.