Laura Plezier, kunsthistoricus en bestuurskundige, voert voor BONAS een onderzoek uit naar het werk van Henri Anton van Anrooy (30 mei 1885-4 april 1964). Van Anrooy is een relatief onbekende architect en ontwerper. Zijn opleiding zou hij gekregen hebben in Zürich en Wenen. Na het begin van de jaren ‘30 verdween hij als architect geheel uit de publiciteit.

Toch was hij in architectuurkringen een bekende persoon in de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij was redactielid van het tijdschrift Wendingen en roerde zich in debatten over architectuur. Hij had vernieuwende ideeën over het tentoonstellen van producten op beurzen. Die ideeën voerde hij uit in beursstands voor onder andere Philips. Hij ontwierp ook woonhuizen, bedrijven en maakte grafisch werk. Het is dan ook de bedoeling dat er een monografie over Van Anrooys werk in de BONAS-boekenreeks verschijnt.

Interessant is zijn netwerk in zijn woonplaats Hilversum en het Gooi. Hij onderhield nauwe contacten met de Christen-anarchistische en anti-militaristische Internationale Broederschap van professor Jacob van Rees (1884-1928). In zijn opdracht ontwierp Van Anrooy de Humanitaire school in Laren.

Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen en duiden van zijn oeuvre, het analyseren van zijn innovatieve ideeën en zijn netwerk.

Bij de foto: Tentoonstellingsstand Jaarbeurs Utrecht Philips lampen, H.A. van Anrooy