De Stichting BONAS inventariseert sinds 1993 het werk van Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen en interieurarchitecten vanaf het einde van de achttiende eeuw. In de BONAS-boekenreeks zijn inmiddels zeventig monografieën verschenen. Daarnaast kan op de website van BONAS, www.bonas.nl, de Archiwijzer geraadpleegd worden, een zoekmachine, waarin belangstellenden naar architecten en hun al dan niet gerealiseerde ontwerpen kunnen zoeken. Er kan op architectennamen worden gezocht, op gebouwtypen en plaatsnamen, maar het is ook mogelijk om op trefwoorden te zoeken. Daarnaast is er een vaktijdschriftendatabase, waarin honderden jaargangen vaktijdschriften zijn ontsloten. Voor de Archiwijzer zoekt de Stichting BONAS een nieuwe beheerder. Het betreft een vrijwilligersfunctie.

De beheerder van de Archiwijzer heeft de volgende taken:

  • Voor in te voeren data geldt een systeem van codes. De beheerder geeft de BONAS-vrijwilligers mondeling en schriftelijk instructies over de juiste toepassing van deze codes.
  • De beheerder checkt de in de database in te voeren bestanden op de juiste codering. Hierbij geldt een bijzondere zorg voor de illustraties: wordt een werk voldoende geïllustreerd en gelden er bij de plaatsing van illustraties wellicht copyright-beperkingen?
  • Alle data worden door de beheerder geupload naar de server van de provider. Daarnaast wordt op een eigen server een schaduwbestand van de data bewaard. Het beheer van de eigen server behoort mede tot de taken van de beheerder.
  • De beheerder voert ook zelf data in, bijvoorbeeld vanuit vaktijdschriften, jaarboeken etc.

Nadere informatie bij de huidige beheerder van de database: Tjeerd Boersma, via info@johannahendrika.nl