Roodbaard, Lucas Pieters

 35,50

Els van der Laan-Meijer, Willemieke Ottens – Roodbaards Rijkdom, landschapsparken in Noord-Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe

Categorie:

Beschrijving

Els van der Laan-Meijer, Willemieke Ottens – Roodbaards Rijkdom, landschapsparken in Noord-Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe

Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) was architect van buitens in de drie noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Friesland, waar hij ook woonde en werkte. Hij is als ÈÈn van de eerste tuinarchitecten uit die tijd verantwoordelijk voor de landschappelijke aanleg van tuinen en parken in de noordelijke provincies. De overgang van de formele naar de landschappelijke aanleg van parken was bepalend voor zijn werk. De ruim 35 tekeningen die bewaard zijn gebleven, geven blijk van zijn ontwerpgedachten. De toelichtende teksten op de tekeningen zijn de enige verwijzingen van zijn hand die nog bewaard zijn gebleven. De landschapsparken die in de periode 1800-1850 in de noordelijke provincies zijn aangelegd, vormen een zeer waardevol en samenhangend erfgoed. Vele parken zijn verdwenen, maar gelukkig is het gehele palet van zijn werken nog (deels) zichtbaar, zoals: de stadsparken op de bolweken in Leeuwarden en Harlingen, de Algemene Begraafplaats in Leeuwarden, vele buitenplaatsen op de overgang van zand en veen naar kleigronden en stadstuinen in Assen, Groningen en Leeuwarden.

Titel

Ga naar de bovenkant