Pek, Ernst van der

 35,00

Carol Schade – Jan Ernst van der Pek 1865-1919, Pionier van de volkshuisvesting

Categorie:

Beschrijving

Carol Schade – Jan Ernst van der Pek 1865-1919, Pionier van de volkshuisvesting

In de periode voor het totstandkomen van de Woningwet in 1902 heeft architect Jan Ernst van der Pek (1865-1919) door onderzoek en vooruitstrevende ontwerpen verbetering weten te brengen in de woonomstandigheden van arbeiders, met name in Amsterdam. De inspanningen van Van der Pek en een kring van woninghervormers, waaronder zijn latere echtgenote Louise Went, resulteerden in een eerste blok woningen aan de Lindengracht, waarin hij zijn ideeÎn vorm wist te geven (1896). Dit bouwproject was mede bedoeld om de noodzaak aan te tonen van de invoering van een Woningwet. Dit wettelijk kader voor de volkswoningbouw is er vervolgens gekomen, gevolgd door de oprichting van enige ambitieuze woningbouwverenigingen, waaronder de Coöperatieve Woningbouwvereeniging Rochdale en de Vereeniging Amsterdamsch Bouwfonds. Van der Pek, die voornamelijk voor deze verenigingen werkte, bracht als eerste architect belangrijke verbeteringen aan in de toen gebruikelijke woningplattegronden. Tevens was hij in 1905 de eerste architect die een gemeenschappelijke tuin toepaste in een woningblok, als plaats van verpozing voor de bewoners. Belangrijke werken zijn de woningen voor de Coˆperatieve Woningbouwvereniging Rochdale aan de Van Beuningenstraat, (1908-1912) en aan de Molukkenstraat (1909-1912). Ook het Amsterdams tehuis voor Arbeiders aan de Marnixstraat (1916-1918) en de stadsuitbreiding Buiksloterham in Amsterdam-Noord, later bekend als Van de Pekbuurt, staan op zijn naam.

Ga naar de bovenkant