Naam: Villa De Pasch
Type: woonhuizen;
Opdrachtgever: Wegerif, A.H.
Uitgevoerd: ja
Bestaand: gedee
Architecten: Wegerif, A.H., 1925;
Adres: Van Bergenlaan 7, 2242PV, Wassenaar;
Bijzonderheden:

In 1925 realiseerde architect A.H. Wegerif villa De Pasch in Wassenaar, een witgepleisterde villa in de vorm van een winkelhaak, een baken van moderniteit in een dorp met vekle rieten kappen. Wie tussen de slanke pilaren over de patio naar binnen liep, kon zich in Hollywood wanen. Elke kamer een open haard, in het hart een majestueuze wenteltrap. Architect Henk Wegerif – bekend van talloze interbellum-villa’s, de Willemsparkflat voor oud-Indiëgangers in Den Haag en filmdecors – ging er met zijn gezin wonen en zou het zijn ‘dierbaarste huis’ noemen. Hij bouwde de slaapkamers op het oosten, omdat ‘je dan fris ontwaakt’. De laatste eigenaar is in 2014 overleden en zijn nabestaanden zijn alvast begonnen met de sloop. De muur om de patio is omver getrokken, de erker met honderden ruitjes dichtgetimmerd. Overal ligt roze marmer, de slanke pilaren liggen in stukken naast de vijver. De executeur-testamentair suggereert in een brief van 13 mei 2015 aan de gemeente Wassenaar: ‘De huidige toestand van het pand is van dien aard dat enkel bouwkundig verantwoord overgegaan kan worden tot gedeeltelijke herbouw of algehele sloop.’ Liever slopen dus dan verkopen. Dat laatste wil kennelijk niet lukken – de villa staat al enige tijd voor 1,6 miljoen euro te koop. Het Cuypersgenootschap voor het behoud van 19de- en 20ste-eeuws cultuurgoed probeert de villa sinds 2008 tot gemeentelijk monument te laten verklaren. Maar de gemeente wil dat niet. In 2012 zag het er even naar uit dat De Pasch toch op de monumentenlijst zou belanden. De cultuurwethouder heeft weliswaar de illegale sloop van de villa stopgezet, maar wil die niet tot erfgoed verklaren, zo blijkt uit het coalitieakkoord. Zo is het lot van De Pasch afhankelijk van de grillen van de dorpspolitiek, waar afsplitsingen en nieuwe partijen de scepter zwaaien.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...