Naam: Sint Bartholomeuskerk Zevenbergschen Hoek
Type: kerken;
Opdrachtgever: Bisdom 's-Hertogenbosch
Uitgevoerd: ja
Bestaand: nee
Architecten: Weber, K.E.M.H.A.F., 1882;
Bijdragen: onbekend -uitvoering-,
Adres: , Zevenbergschen Hoek;
Bijzonderheden:

De kerk in Zevenbergschen Hoek is de eerste van een vijftal grote koepelkerken op centraliserende grondslag waarbij Weber zijn romanogotische vormentaal uitwerkt en verfijnd, en vrijwel letterlijk de opzet van de laat-romaanse kerk Sint Gereonkerk te Keulen citeert. In het ontwerp zijn alle bouwdelen volledig ondergeschikt gemaakt aan de vieringkoepel, welke in het exterieur dan ook een zeer overheersende plaats inneemt. De opstanden van de stenen achtkante trommel zijn geleed met rijke maar wat rommelige gerangschikte blinde en open lancetbogen en boogfriezen en worden bekroond met twee kleine topgevels en een spits toelopend 'sinaasappelpersdak' met kilgoten. De koepel is inwendig met een stergewelf versierd. De transeptarmen en het koor zijn getrapt en worden driezijdig afgesloten. Aan de voorzijde bevinden zich naast het schip twee torens, die net als de centrale trommel van boogfriezen, lancetten en topgevels en een korte spitsen zijn voorzien. In de voorgevel is verder nog een rozetraam aangebracht waarachter zich de orgeltribune bevindt. Het inwendige wordt gedomineerd door de octagonale vieringruimte, welke, veel sterker dan bij de basilicale opzet van de Sint Petruskerk te Vught, het korte schip, transept en koor verenigd. Het muurwerk, de pijlers en de gewelfschelpen zijn overdadig gedecoreerd met geglazuurde en geschilderde bakstenen en met schilderingen op zwikken en in nissen. In 1893 maakte Weber tekeningen voor een hoogaltaar met baldakijn. Kalf beschouwde de kerk van Zevenbergsehoek als de "gelukkigst geslaagde" van Webers koepelkerken (Kalf, De Katholieke kerken van Nederland, p. 415). De kerk was eigenlijk te groot voor dit kleine dorp, maar vanwege de nabijheid van het protestantse Zuid-Holland had de kerk een grote symbolische betekenis in die zin dat zij de protestanten confronteerde met de aanwezigheid van het katholicisme, zelfs na eeuwen van onderdrukking. De kerk is deels verwoest in de Tweede Wereldoorlog en werd een paar jaar later gesloopt en vervangen door een nieuwe kerk.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...