Naam: tentoonstellingsvitrines Van Wijk & Co. Rotterdam
Type: tentoonstellingsvitrines;
Opdrachtgever: ampCo.Firma Van Wijk &ampampamp
Uitgevoerd: ja
Architecten: Verheul Dzn., J., 1883;
Adres: , Amsterdam;
Bijzonderheden:

De eerste Nederlandse wereldtentoonstelling werd in 1883 op het Museumplein in Amsterdam gehouden met als doel de uitbreiding van het handelsverkeer. De initiatiefnemer was de Italiaan Edouard Agostini. De hoeveelheid gebruikt materiaal en tentoongestelde voorwerpen was enorm. Voor de opening van de tentoonstelling werden 'achtereenvolgens naar het terrein der tentoonstelling overgebracht [...] niet minder dan 495000 collis benevens 223 volle spoorwagen ladingen met losse voorwerpen, ondergeleide van 5592 stuks vracht- en volglijsten, welke voor het meerendeel geene nadere omschrijving van de soort der goederen inhielden dan tentoonstellingsgoederen.' Verheul was vertegenwoordigd met een expositiekast voor vernissen en lakken van de Rotterdamse firma Van Wijk & Co. Verheuls extravagante neorenaissancistische ontwerp werd geprezen voor zijn doelmatigheid en vorm en muntte bovendien uit door 'flinkheid van detail en fijnheid, vooral van het bekroningsgedeelte' volgens recensent Jurriaan Kok.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...