Naam: R.K. kerk Maria Onbevlekt Ontvangen Oss
Type: kerken;
Opdrachtgever: Bisdom Den Bosch
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Tulder, H.J. van, 1857;
Bijdragen: onbekend -uitvoering-, Gebr Goossens -gewelf- en muurschilderingen, triomfkruis, biechst-, Atelier Oor (Roermond) -hoofdaltaar-, Veneman, L. -doopvont en preekstoel-, Vriendt, J.F. de (Antwerpen) -kruiswegstaties-, Geld, H. van der -gipsen heiligenbeelden-, Capronnier, J. (Brussel) -gebrandschilderd glas-,
Adres: Kerkstraat 15, 5341BK, Oss;
Bijzonderheden:

De forse, driebeukige kruisbasiliek in neogotische trant is geheel opgetrokken uit baksteen en verving een middeleeuwse kerk. De stompe westtoren is opgetrokken uit vier verjongende geledingen bekroond door een bakstenen balustrade. De zijbeuken en de kooromgang zijn voorzien van puntgevels met steekkappen. Inwendig heeft de kerk bundelpijlers en kruisribgewelven van stukwerk op latten. Over de kruising een stergewelf met doorhangende sluitstenen. Het rijke decoratieprogramma kwam in het laatste kwart van de negentiende eeuw tot stand en werd voor een belangrijk deel bekostigd door de familie Jurgens. De kerk werd in 1980-1982 gerestaureerd waarbij de oorspronkelijke polychromie teruggeplaatst werd. De kerk is een van de vroegste voorbeelden van gotische motieven ontleend aan de middeleeuwse stads- en dorpskerken in Van Tulders omgeving, meer specifiek aan een Kempische stadskerk zoals te vinden te Turnhout in Belgi?. De kerk is een rijksmonument.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...