Naam: Kapel op de begraafplaats Sint Petrus Banden 's-Gravenhage
Type: kapellen;
Opdrachtgever: Commissie voor den Aanleg en het Beheer der rooms-katholieke Begraafplaats
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Tollus, A., 1833;
Bijdragen: Elshoudt, H. van den -timmerwerk koepeldak-, L.J. Anchelon en Zoon -steenhouwerswerk en smidswerk-, onbekend, Lacomble, E. -epitafen-,
Adres: Kerkhoflaan 10, 's-Gravenhage;
Bijzonderheden:

De achthoekige kapel werd opgetrokken in een neoclassicistische stijl. Zij vertegenwoordigt de Dorische stroming hiervan. Het bestek voor de fundering en de grafkelders werd ondertekend door Mr. Metselaar Lambertus Waterreus. De kapel werd bekroond met een koepel. Het timmerwerk voor het koepeldak werd verricht door aannemer H. van den Elshoudt en J. Stoebel voor NLG 5543,-. Tollus heeft misschien de koepel van de Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam (architecten J. de Greef en T.F. Tieleman Suys) als voorbeeld voor deze koepel genomen. Ook kan het werk van Ledoux invloed op Tollus' werk hebben gehad. Het bestek voor het steenhouwerswerk en het grove smidswerk dateert van 2 juli 1833. Het steenhouwerswerk werd aangenomen door de firma L.J. Anchelon en Zoon te 's-Gravenhage voor NLG 2225,-. Van 29 juli 1835 dateert het bestek voor het ruwe stucadoorswerk, dat voor NLG 244,- werd aangenomen. Op 10 mei 1836 werd de voltooiing van het stukadoorswerk voor NLG 2350,- aanbesteed. Tegen de wanden van de kapel werden epitafen aangebracht, die ontworpen waren door de beeldhouwer Eugène Lacomblé. Op 12 september 1838 vond de inwijdingsplechtigheid plaats en werd de kapel toegewijd aan de Verrezen Verlosser wiens beeld, door de beeldhouwer Louis Royer vervaardigd, tegen een van de buitenmuren geplaatst werd.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...