Naam: Woningbouwblokken Tugelaweg e.o.
Type: appartementen; ,sociale woningbouw; ,woningbouwcomplexen;
Opdrachtgever: Ymere Ontwikkeling
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Spaans, M. (M3H Architecten), 2011, 2015; Bader, T. (M3H Architecten), 2011, 2015; Caderius van Veen, J. (M3H Architecten), 2011, 2015; Reniers, M. (M3H Architecten), 2011, 2015; Diekman, A., 2011, 2015, Inrichting binnenhof-;
Bijdragen: CaubergHuygen -adviseur installaties-, Heddes Bouw -aannemer-,
Adres: Tugelaweg, Retiefstraat, Hertzogstraat, Laing’s Ne, Amsterdam;
Bijzonderheden:

Bij deze zorvuldige stadsreparatie heeft M3H twee van de vijf (gesloopte) blokken uit een in 1915 door Leliman ontworpen ensemble aan de Tugelaweg vernieuwd. De vijf bouwblokken maken deel uit van het in 1903 ontworpen stedenbouwkundige plan van Berlage voor de Transvaalbuurt. De blokken behoren tot de vroegste voorbeelden van bouwbloksgewijze bouw, ze markeren de overgang van pandsgewijze ontwikkeling van de 19e en vroeg 20e eeuw naar de bouwbloksgewijze ontwikkeling van de periode daarna. De nieuwe gevels vormen een eigentijdse vertaling van de oorspronkelijke gevels van Leliman. Ze reageren met ritmiek, plasticiteit en een vlechtwerk van metselwerkverbanden op de omgeving en de bestaande gebouwen. Bijzondere aandacht krijgen de ruim opgezette entreepartijen en hoeken van het gebouw die met terugspringend metselwerk zijn verbijzonderd. Veel aandacht en zorg is besteed aan de detaillering en materialisatie van deuren en brievenbussen. M3H heeft voorafgaand aan de ontwerpfase een programmatisch onderzoek uitgevoerd. Hiermee is samen met de opdrachtgever en de bewoners het programma bepaald en in het blok gepositioneerd. Tijdens de buurtwerkplaatsen is de bewonersparticipatie gestimuleerd en zijn de ontwerpuitgangspunten met de bewoners besproken.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...