Naam: Onderstation Lent Oosterhoutsedijk Lent
Type: transformatorgebouwen;
Opdrachtgever: Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Fels, H., 1922, 1925;
Adres: Oosterhoutsedijk, Lent;
Bijzonderheden:

Onderstation Lent was het eerste van een reeks onderstations die in de jaren twintig en dertig naar ontwerp van Fels werden gebouwd. Naar Amerikaans voorbeeld werden de installaties grotendeels in de openlucht geplaatst. Het eerste openluchtstation in Europa was in 1922 in Maastricht in gebruik genomen. Het complex in Lent omvatte naast de installaties een bedieningsgebouw met hijstoren en een dubbele dienstwoning. Het complex is uitgevoerd in kubische baksteenvolumes met betonnen luifels en lateien. De gevels van de dubbele woning zijn later geschilderd. In het onderstation is tegenwoordig een dakdekkersbedrijf gevestigd.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...