Naam: Groot Terhorne Beetgum
Type: buitenplaatsen;
Opdrachtgever: Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
Uitgevoerd: ja
Bestaand: nee
Architecten: Roodbaard, L.P., 1827, herinrichting tuin-;
Adres: , Beetgum;
Archiefgegevens: Rijksarchief in Friesland/kaartenverzameling nrs. 662 en 686
Bijzonderheden:

Roodbaard trof al een tuin in de vroegere landschapsstijl aan die hij opnieuw inrichtte. Zijn werkzaamheden zijn uitzonderlijk goed te reconstrueren dankzij het bewaarde archief- en beeldmateriaal. Leveranciers van de beplanting waren de firma's Wijbren Krijns te Joure en O.T. Bosgra te Bergum. De aanleg bevatte prieeltjes, een hertenkamp, een bijzondere kas met exotische planten en een karakteristiek kettingbruggetje. In het Rijksarchief in Friesland bevindt zich een ontwerpschets van Roodbaard voor het gedeelte met vijver en kas achter het huis. Opvallend is de weergave van de bundels vistalijnen. Een mooier uitgevoerde tekening zou ook van hem kunnen zijn. Uniek is het feit dat van een latere datum, uit 1866, een ingekleurde situatietekening van de gehele aanleg bewaard is gebleven. Zo is te reconstrueren hoe het plan in werkelijkheid werd uitgevoerd.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...