Naam: Staniastate Oenkerk
Type:
Opdrachtgever: Jan Hendrik van Boelens (1821)Theodorus Marius Theresius Looxma (1833)
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Knoop, J.H.; Roodbaard, L.P., 1821, herinrichting tuin-; Roodbaard, L.P., 1833, uitbreiding tuin-;
Adres: Rengersweg 98, Oenkerk;
Archiefgegevens: Rijksarchief in Friesland/kaartenverzameling nrs. 54 en 55;Fries Museum/Topograf
Bijzonderheden:

De achttiende eeuwse formele aanleg van de bekende hovenier van het Friese Stadhouderlijke Hof, J.H. Knoop, werd in 1821 heringericht. De eigenaar, burgemeester van Leeuwarden J.H. van Boelens, gaf Roodbaard hiertoe de opdracht. De ontwerper maakte twee tekeningen, één voor de voortuin en één voor de achtertuin, waarbij de onderdelen als aparte ontwerpen werden beschouwd. Deze tekeningen bevinden zich in het Rijksarchief in Friesland. Pas omstreeks 1833 heeft Roodbaard een allesomvattend plan gemaakt waarin ook de omgeving van het huis van een nieuwe aanleg werd voorzien. Het plan bevat een voor Roodbaard typerende brug en een grot gemaakt van steenkoolslakken. De laatste tekening wordt bewaard in het Prentenkabinet van het Fries Museum (inv. nr. 286-24). Het park is nog toegankelijk; het is één van de fraaiste landschapstuinen van Friesland.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...