Naam: Vlotwatering brug
Type: bruggen;
Opdrachtgever: Gemeente Westland
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Reuser, B. (Next architects), 2015; Schreinemachers, M. (Next architects), 2015; Schenk, M. (Next architects), 2015; LOLA landscape architects (landschapsarchitect), 2015;
Adres: Vlotlaan, 2681 TX, Monster;
Bijzonderheden:

De Vlotwateringbrug, in de volksmond ‘vleermuisbrug,’ is begin oktober 2015 in gebruik genomen. Drie specifieke brugonderdelen bieden verblijfplaatsen voor vleermuizen. In het brughoofd bevindt zich een winterverblijf. Zowel aan de onderzijde van het brugdek als in de metselwerk balustrade zitten zomerverblijven. De ruimtes zijn geschikt als kraam- en paarverblijven. Het brugontwerp heeft als doel om een ideale habitat te vormen voor diverse vleermuissoorten. Het ontwerp ligt in een vliegroute van verscheidene soorten vleermuizen. Om de brug optimaal geschikt te maken als huisvesting voor vleermuizen is gekozen voor een constructie uit beton. De massa geeft een stabiel en aangenaam klimaat. In de betonnen massa van de brug zijn sleuven opgenomen die vanaf de onderzijde bereikbaar zijn. De openingen zijn ruw afgewerkt voor grip. De sleuven maken deel uit van een patroon van groeven in de betonnen boog. De constructieve ruimte in het dwarsprofiel word hiermee slim benut voor het opnemen van vleermuisverblijven.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...