Naam: Nederlands Hervormde kerk Kerkplein Ens
Type: kerken;
Opdrachtgever: College van Kerkvoogden Hervormde Gemeente Noordoostpolder
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Nielsen, Chr.H. (Nielsen & Spruit), 1951, 1952;
Bijdragen: B. Hendriks (Amsterdam) -baksteenmozaiek voorgevel, ramen en wandkleden-, K. Ooms ( Ens) -aannemer-,
Adres: Kerkplein, Ens;
Archiefgegevens: NAi/Niel.d52,d75,ph154-166
Bijzonderheden:

De hele opdracht omvat het ontwerpen van een kerk voor 450 personen, een pastorie en een verenigingsgebouw, waarmee tevens een dorpsplein wordt gecre?erd in het centrum van het in aanbouw zijnde Ens. Behalve een hervormde kerk komen er in Ens natuurlijk ook een gereformeerde en een katholieke kerk, maar deze zijn minder prominent gesitueerd. De kerk meet ruim 19 x 14 meter en is opgetrokken uit baksteen met daarop een terugliggende kap waarbij het vlakke dak is uitgevoerd in beton. De dakrand van het muurwerk was zeer slank uitgevoerd, waardoor het dak leek te zweven boven het muurwerk. In later tijd is er een grove daklijst gekomen die dat effect grotendeels teniet doet. De kap van 9 meter hoog is voorzien van lei en heeft in het midden een dakruiter met wijzerplaat, 2 luidklokken en een botter als windhaan. De grote luidklok is gegoten in Midwolda (fa. van Bergen) terwijl de kleine afkomstig is van het kerkje van Schokland. Bijzonder aan de kerk is de integratie tussen architectuur en de beeldende kunst van Berend Hendriks. De voorgevel met de hoofdtoegang is voorzien van een baksteen moza?ek met een verbeelding van de Zaaier en het graan dat verstikt wordt door doorntakken, door vogels belaagd of verschroeid door de zon. Het verwijst naar de gelijkenis van de zaaier. Het moza?ek is in een halfsteens muur ingemetseld. In de langsgevels zijn aan iedere zijde vier vensters geplaatst, die voorzien zijn van siervensters met een combinatie van gezandstraald en gebrandschilderd glas. De ramen duiden het scheppingsverhaal aan, voorzien van een inleiding als achtste venster (Gods geest zweefde boven de wateren). De rechthoekige kerkzaal is voorzien van een galerij aan drie zijden, met aan de westzijde het orgel. Het betonnen platte dak is in het zicht en voorzien van vierkante moza?eken met geometrische patronen. De open kap is voorzien van isolatieplaten vastgezet met latten. Achter de kansel hangt een wandkleed met links 'in den beginne was het woord', verbeeld door een hand in spreekgebaar. Rechts beschijnt een zon het lam Gods als uitbeelding dat Christus het licht van de wereld is. Het ontwerp is van B. Hendriks en het werd uitgevoerd door enkele dames uit Ens. De kerkbanken voor de diakenen ter weerszijden van de kansel zijn van mahoniehout. De vloer is van platen gewapend beton, los op het zand.Nielsen schrijft later diverse brieven met voorstellen voor herstelwerkzaamheden, ook na pensionering. In 2004 is kerk functie verloren, ramen zwaar beschadigt. Gemeente is samen op weg in voorm. gereformeerde kerk, aan de Baan, en herbestemming voor Hervormde kerk is moeilijk te vinden. Wel is het een gemeentelijk monument.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...