Naam: Raadhuis 's-Gravenhage (ontwerp J.M. Luthmannn)
Type: gemeentehuizen;
Uitgevoerd: ja
Bestaand: nee
Architecten: Luthmann, J.M., 1929, 1933, prijsvraagontwerp-; Luthmann, J.M., 1947, 1954, gewijzigd ontwerp-;
Bijdragen: Bus, D. -beeldhouwwerk-, Roth, B. -beeldhouwwerk-, Remmen, van -beeldhouwwerk-, N.V.Nederlandsche Aannemingsmaatschappij v.h.fa.H. -afbouw-,
Adres: Burgemeester de Monchyplein 14, 2585 BD, 's-Gravenhage;
Archiefgegevens: Documentatiebestand B.N.A./327
Prijsvraag: Prijsvraag Raadhuis 's-Gravenhage
Bijzonderheden:

Deelnemers aan de prijsvraag: J.F. Staal, A.J. Kropholler, W.M. Dudok, D. Roosenburg, M.J. [J.M.] Luthmann en P.L. Kramer. Op 30 april 1934 heeft de jury haar beoordelingsrapport gereed. Roosenburg valt bij de eerste schifting af. Voorkeur voor het plan van Luthmann, met uitzondering van jury-lid A.R. Hulshoff. Het oordeel over Luthmanns ontwerp is gematigd positief. Toelichting uit december 1933: totale kosten berekend op f. 5.705.000,-. Aanbesteding 01-05 1940; uitvoering in gewijzigde vorm v.a. 31-03 1947. De ruwbouw van het administratief gedeelte was in 1949 gereed. 17-10 1953 werd het gebouw door de ambtenaren betrokken. Totale kosten voor het administratief gedeelte: f. 20.000.000,-, waarvan 1.500.000,- voor de inrichting. In 1958 werden de werkzaamheden stilgelegd. In 1968 is er een nieuw ontwerp, waarbij de toren is komen te vervallen en het representatieve gedeelte gecombineerd werd met hoogbouw. Ook dit plan werd wegens geldgebrek niet uitgevoerd. De naam van de architect wordt vanaf het begin van de jaren '30 meestal als M.J. Luthmann geschreven, vooral in Den Haag.Het ontwerp is slechts gedeeltelijk uitgevoerd.Het oorspronkelijke plan van Luthmann was classicistisch van aard vanwege de monumentaliteit en de symmetrie. De 150 meter lange gevel aan de Hofvijver is vergelijkbaar met het vroege werk van Eliel Saarinen, omdat de compositie van de bouwmassa's in beide gevallen voor een classicistische indruk zorgen inplaats van door de classistische details.In de toren vinden we elementen van zijn ontwerp voor de Chicago Tribune terug. Zoals het kleine bouwblok dat uit het grotere geschoven lijkt te worden. Tussen het representatieve gedeelte en de achtergelegen dienstgebouwen is een open terrein dat via poorten bereikbaar is. Aan dit binnenterrein bevindt zich de raadzaal.De feest-, trouw en vergaderzaal voor B en W zijn aan de voorzijde gelokaliseerd.De symmetrische voorgevel, met daarin een groot venster, wordt geflankeerd door twee naar voren springende gesloten blokken met inspringende hoeken. Voor de ingang had een vijver met kaden, plantsoen een blokvormige ornamenten moeten komen. De grote vijver die direct tegen de aangrenzende dienstgevel was ontworpen werd door de brandweer afgekeurd. De dienstgebouwen zijn wel uitgevoerd en liggen aan drie straten. Dudoks invloed is te herkennen aan de aaneengeschakelde blokvormen van de verschillende vleugels en de onder brede luifels geplaatste ingangspartijen met trappen parallel aan de gevel.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...