Naam: Studie Westerdoksdijk Amsterdam
Type: bedrijfsbebouwing; ,stedelijke gebieden; ,woningbouwcomplexen;
Opdrachtgever: P. De Ley
Uitgevoerd: nee
Architecten: Ley, P. De, 1981;
Adres: Westerdoksdijk, Amsterdam;
Archiefgegevens: NAi/LEYP 41
Bijzonderheden:

Bij de studie Westerdoksdijk gaat het om stedenbouwkundig onderzoek in eigen beheer op een voormalig rangeerterrein van de spoorwegen t.b.v. sociale woningbouw en bedrijfsbebouwing. Het Westerdoksdijkgebied is een langgerekt gebied gelegen tussen het Westerdok, de Westerdokssluis en de verkeersweg Westerdoksdijk en vormt met de Westelijke Eilanden en de Haarlemmerbuurt een onderdeel van het 'Gouden Reaalgebied'. Het terrein is ongeveer 500 meter lang en bestaat voor 3/5 deel uit een dijklichaam dat ongeveer 4 meter hoog en 30-50 meter breed is. Het was in gebruik als rangeerterrein van de spoorwegen. Door zijn ligging zou het terrein uitstekend als woon- en werkgebied kunnen functioneren. Er is ruimte voor minimaal 400 woningen in 4 lagen, inclusief voorzieningen. Voor een deel zou de bestaande bebouwing voor hergebruik gehandhaafd kunnen worden. Het dijklichaam kan een natuurlijke geluidswal vormen tegen het verkeerslawaai van de Westerdoksdijk.

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...