Naam: Woningbouwcomplex en bedrijfsruimte De Schaapherderstraat 1-23 e.o. Amsterdam
Type: bedrijfsruimten; ,woningbouwcomplexen;
Opdrachtgever: Rochdale
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Lammers, Th.J., 1952;
Adres: Piet Paaltjenspad 8-12, 1061 GC, Amsterdam; Piet Paaltjenspad 1-6, 1061 GC, Amsterdam; Akbarstraat 38-80, 1061 EC, Amsterdam; Akbarstraat 82, 1061 EG, Amsterdam; Wiltzanghlaan 69-81, 1061 HA, Amsterdam; De Schaapherderstraat 25-47, 1061 GR, Amsterdam; De Schaapherderstraat 1-23, 1061 HN, Amsterdam;
Archiefgegevens: NAi/LAMM 67;NAi/LAMM 268;NAi/LAMM 272;NAi/LAMM d2.6-d2.7;NAi/LAMM d16.3-d16.4
Bijzonderheden:

stedebouwkundig geheel, Hoogbouw De Schaapherderstraat, Wiltzanghlaan en Akbarstraat betreft 198 woningen, 1 winkel en bergplaats. Laagbouw Piet Paaltjenspad betreft seniorenwoningen in stroken van 6 woningen. zie ook: Simon Kuiperplantsoen eo (1953).De buurt ligt ingeklemd tussen de A10 en het spoor. Het is voornamelijk een woongebied.De functie van de wijk is eenzijdig. Het draagt de sporen van de naoorlogse woningnood: de bebouwing bestaat uit monotone woonrijen. Het complex is opgetrokken in etagebouw in vier verdiepingen. Op de begane grond van het Piet Paaltjenspad bevinden zich individuele eensgezinswoningen voor ouden van dagen. De open bouwwijze sluit aan bij de vooroorlogse etagewoningen in Bos en Lommer, in drie en vier etages hoog. Het verband tussen woningtype en stedenbouwkundige situatie is dan ook duidelijk zichtbaar. Een voorkant en achterkant is bij de woningen weggevallen, er zijn open vormen (bouwvormen in de vorm van hoven, haken e.d): de strokenflats zijn functioneel geplaatst, maar ook in onderlinge relatie met elkaar. Voor en achter de woningen liggen gemeenschappelijke tuinen (in 2008 alleen toegankelijk voor bewoners), die met de open strokenbebouwing een geheel vormen. Het groen is niet meer een opvulling maar maakt deel uit van de stedenbouwkundige functie (zon, speelplaatsjes, gebruiksgroen dus). In de onderhuizen ligt bergruimte voor de bovengelegen woningen. De behoefte aan bergruimte op de begane grond voor fietsen en kinderwagens werd daarmee bevredigd. Bijna alle woningen hebben een voorbalkon grenzend aan de woonkamer en een werkbalkon bij de keuken. De etagewoningen hebben een verticale belijning. In vergelijking met de omringende flats valt Lammers' zorgvuldige detaillering op: het hekwerk van de balkons, de paraboolvormige deuren van de bergingen, de verspringing van de balkons, de trapjes bij de entree, de baksteendetails (bij bijvoorbeeld de deuren), het kleurgebruik bij de balkonhekjes en deuren. De meer gesloten gevel aan de Wiltzanglaan ligt aan een drukke verkeersweg. Op de hoek Schaapherder/Wiltzanghlaan is een cafe. Het Lidewijpad is een poort die twee flats doorbreekt.

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...