Naam: Benedictijnerabdij Affligem Belgi?
Type: abdijen;
Opdrachtgever: Benedictijner Orde
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: onbekend, 1880; Bellot, P., 1928, refter-; Kropholler, A.J., 1932, uitbreiding met bibliotheek, liturgisch bureau, ca-;
Bijdragen: H. van Oerle -uitvoering-,
Adres: , Affligem;
Archiefgegevens: Archief NAi/KROP127;163
Bijzonderheden:

Kropholler heeft niet het gehele complex gebouwd. Er stond reeds een bisschopshuis uit het begin van de zeventiende eeuw, een kerk en een vleugel van het bisschopshuis uit 1880. Aan dit geheel voegde architect Dom Paul Bellot omstreeks 1928 een nieuwe refter toe. Met Pinksteren 1932 leverde Kropholler het ontwerp voor de uitbreiding. In september van hetzelfde jaar volgde de aanbesteding. Krophollers uitbreiding bestond uit de toevoeging van een bibliotheek, liturgisch bureau, calefactorium, abtskwartier en ziekenkamer. Onuitgevoerd van Krophollers ontwerp bleven de sacristie, kapittelzaal en een verlenging van de kerk met een koor geflankeerd door twee torens; dit alles gegroepeerd rond een kleine kloosterhof aan de zuidflank van de kerk en een grote kloosterhof aan de koorzijde. Ook Krophollers ontwerp voor een nieuw voorportaal met twee torens is niet uitgevoerd. De anekdote wil dat Kropholler niet erg tevreden was over de vakbekwaamheid van de metselaars. Daarom stelde hij ingenieur-architect H. van Oerle (later bekend als Krophollers compagnon bij de bouw van de Petruskerk in Leiden) aan als uitvoerend architect. Het complex werd in 1962 gerestaureerd.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...