Naam: Wonigbouwcomplex Vrijheidslaan 9-43, Kromme Mijdrechtstraat 11-15 Amsterdam
Type: woningbouwcomplexen;
Opdrachtgever: C. van der Vuurst (bouwondernemer Amsterdam) (Amstels Bouwvereeniging)
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Kramer, P.L., 1921;
Adres: Kromme Mijdrechtstraat 11-15, Amsterdam; Vrijheidslaan 9-43, Amsterdam;
Archiefgegevens: ABW/Stadsdeel De Baarsjes (plannen en dossier);NAi/KRAM schetsen en 3 gedetaille
Bijzonderheden:

Kramer werkte met 69 andere architecten mee aan het ontwerpen van 1750 woningen in Amsterdam-Zuid voor de Amstels Bouwvereeniging (ABV). Deze organisatie, waarin in 1921 een zeventigtal bouwondernemers was verenigd, hield zich bezig met het omvangrijke project. Om aan de straatwanden eenheid qua vormgeving te bereiken, was een commissie van vier architecten, J. Gratama, J.B.A. de Meyer, en J.F. Staal, opgericht onder leiding van stadsarchitect A.R. Hulshoff (1880-1958). Deze commissie stelde de hoogte van de gebouwen in de verschillende straten vast en gaf raad aan het bestuur van de ABV omtrent de architecten die de gevels van de straten zou kunnen ontwerpen. Kramer werkte o.a. aan de woningen aan de Vrijheidslaan, de toenmalige Amstellaan. Van huisnummer 9 tot 19 (24 woningen) was opdrachtgever de bouwondernemer G. Klomp (te Amsterdam), van huisnummer 21 tot 31 (24 woningen) G. Klomp en P.J. Timmers. Van de 28 woningen op de hoek Vrijheidslaan-Kromme Mijdrechtstraat was bouwondernemer C. van der Vuurst de opdrachtgever. Deze woningen werden in 1921 (of in 1922) ontworpen en in 1923 voltooid. Opmerkelijk is hier de afwezigheid van winkels; dit heeft zijn oorzaak in het feit, dat voor winkels geen premies werden verleend.<br>De gehele inhoud van het maandblad Wendingen nr. 4 uit 1923 was gewijd aan dat middenstandswoningbouw in het uitbreidingsplan Zuid.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...