Naam: De andere driekamerwoning, de ongedefinieerde woning
Type: woonhuizen;
Architecten: Hartsuyker-Curjel, L., 1984;
Archiefgegevens: NAi/HART d70
Bijzonderheden:

Luzia Hartsuyker maakte dit model als alternatief voor de bestaande woningwetwoningen, die een hi?rarchische indeling hadden volgens het bestaande gezinsmodel. Door de drie kamers elk eenzelfde afmeting (12 m2)te geven konden zij voor verschillende doeleinden worden gebruikt en ingericht (bijvoorbeeld woonkamer, slaapkamer, kantoorruimte). De kamers, gesitueerd aan de gevels, liggen aan weerskanten van een inpandige ruime keuken/eetruimte met daaraan grenzend badkamer en toiletruimte. De Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam heeft hiervan een 1:1 model gemaakt, dat van 25 april tot 11 mei 1984 in het Ruimtelijk Ontwikkelingslaboratorium te bezichtigen was. Er werd op 26 april een themamiddag aan gewijd met als titel: 'vrouwvriendelijke benadering van de woningplattegrond'. Luzia Hartsuyker-Curjel gaf een toelichting. De VAC (Vrouwenadviescommissie) had verschillende kleine praktische bezwaren en was verder van mening dat voor op zichzelf wonende individuen 12 m2 wel erg weinig was. Ook de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting), waaraan in eerste instantie procedurele en morele ondersteuning was gevraagd, reageerde terughoudend. Dit had onder andere te maken met de onduidelijkheid over de uitvoerbaarheid van het model.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...