Naam: RK St. Augustinus-kerk Kalfjeslaan
Type: kerken;
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Hardeveld, J.M. van, 1932; Bijl, H. van der, 1932, deel uitvoering en ontwerp altaar-;
Bijdragen: M. Andriessen -reliefs en kapitelen-, C.A. Smout -Augustinusbeel voorgevel-, Mengelberg, W. -uitvoering glas-in-lood-,
Adres: Kalfjeslaan - Amstelveenseweg 965, Amsterdam;
Bijzonderheden:

Een van de eerste daden van deken Boekhorst na zijn benoeming in 1929 was zijn voorstel om met de gemeente Amsterdam onderhandelingen aan te knopen teneinde voor een nieuw te bouwen kerk een geschikte plaats te verkrijgen, door middel van grondruil. Het gehele jaar 1931 werd beheerst door de vraag of een dergelijke transactie zou kunnen plaatsvinden. Aan het einde van het jaar kwam het aanbod van de gemeente. Van de kerkelanden in de omgeving van het kerkhof bleef er na een geplande uitbreiding van het kerkhof nog 14.000 m2 over, die als ruilobject zouden kunnen dienen voor de grond aan de Kalfjeslaan, eveneens 14.000 m2 groot. In augustus 1932 werd men het eens over de voorwaarden en na verkregen toestemming van de bisschop van Haarlern werden koop en ruil gerealiseerd. Het verloop van de bouw van de kerk is te volgen door middel van de offici?le verslagen uit die tijd. Zo werd op 7 mei 1934 de eerste spade in de grond gestoken en reeds op het feest van St. Augustinus (28 augustus) was het werk zover gevorderd dat de gedenksteen kon worden aangebracht. Terwijl in januari 1935 nog slechts een stalen geraamte de vormen aangaf, welke het kerkgebouw zou aannemen, waren kerk en pastorie reeds in mei 1935 gereed. Op 8 mei 1935 verrichtte Z.D.H. de Bisschop, Mgr J.D. Aengenent, de consecratie.Telefoon:020-6460683; paraug@xs4all.nl.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...