Naam: R.K. Kerk van de HH. Engelbewaarders Badhoevedorp
Type: kerken;
Opdrachtgever: Bisdom Haarlem
Uitgevoerd: ja
Architecten: Hardeveld, J.M. van, 1936;
Bijdragen: Andriessen, M. -sculptuur-, Verdonk, J. -sculptuur St. Michael-, Witteman, N. -smeedwerk-, L. Simon -wandschilderingen-,
Adres: Pa Verkuyllaan, Badhoevedorp;
Bijzonderheden:

Pastoor F.H.J.M. Cornet uit Lijnden werd benoemd als bouwpastoor, J.M. Van Hardeveld uit Amsterdam was de architect. Op woensdag 16 juni 1937 vond de eerste steenlegging plaats en op 26 november van datzelfde jaar volgde de kerkelijke inzegening. Aanvankelijk gebruikt als hulpkerk van de Lijndense parochie werd de kerk van de HH. Engelbewaarders (de keuze van deze Patroonheilige was op 1 oktober 1936 gemaakt door de bisschop van Haarlem 'gezien de bijzonder plaatselijke omstandigheden') op 14 maart 1939 een zelfstandige parochiekerk.De kerk is opgetrokken in de zogenaamde neo-basiliek stijl: schip, zijbeuken, toren, priesterkoor en sacristie staan in harmonieuze verhouding tot elkander. De toren werd, volgens een traditie, die in het Noorden eeuwenoud is, in de as van de kerk gebouwd. De architect Van Hardeveld liet de torenkap afwijken van de vlakke boogstelling door bij de galmgaten rondbogen toe te passen. De gunstige werking van de toren is onder meer ongetwijfeld hieraan te danken.De markante muurschilderingen in de kerk zijn in de eerste oorlogsjaren gemaakt. De schilder Lambert Simon uit Utrecht heeft enkele jaren aan de versiering van de kerk gewerkt. Van zijn hand stamt de schildering op het priesterkoor en de schilderingen van de kruisweg. Het idee een grote muurschildering aan te brengen ter ere van de kerkpatronen, de HH. Engelbewaarders, ontstond bij het Patroonsfeest, dat op 29 september 1940 gevierd werd. Gebaseerd op het thema van de Engel die de drie jongelingen redt uit de vuuroven van koning Nabuchodonosor komt de voorstelling naar voren van de kerkpatronen, die Badhoevedorp bewaren tegen de vuurzee van de oorlog 1940-1945. Op de voorgrond is afgebeeld de eerste pastoor van de Engelbewaardersparochie, W. van Alphen en op de achtergrond de bouwpastoor F. Cornet uit Lijnden.Aan de linker- en rechterkant van het kerkgebouw bevinden zich de natuurstenen beelden van de beeldhouwer Mari Andriessen. Aan de rechterkant is afgebeeld Christus en Petrus op het Meer, Christus met de kinderen en tegen het venster aan De Goede Herder;aan de linkerkant zijn de uitbeeldingen van de Opdracht in de tempel, de wonderbare visvangst en bij het venster de Heilige Christophorus.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...