Naam: Burgerziekenhuis Linnaeusstraat 89 Amsterdam
Type: ziekenhuizen;
Opdrachtgever: Burgerziekenhuis
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Homan, M., 1991, renovatie en nieuwbouw ten behoeve van stadsdeelka-; onbekend (Mecanoo), 1987, niet uitgevoerde renovatie en nieuwbouw ten behoev-; Gendt, A.L. van, 1888, 1890;
Bijdragen: Fa. Cerlijn en De Haan -uitvoering hoofdgebouw en bijgebouwen-, F.W. Dekker -uitvoering ophoging terrein-,
Adres: Linnaeusstraat 89, Amsterdam;
Archiefgegevens: NAi/GEND 80;Gemeentearchief Amsterdam/66 PW 1890, 723 PW 1891, 66 PW 1890, 723 P
Bijzonderheden:

Op 1.3.1879 namen A.W.C. Berns en J.J. Bos het initiatief een ziekenhuis op te richten voor 'zieken, voornamelijk uit den burgerstand', omdat de gemeentelijke gasthuizen niet aan hun eisen voldeden. Voor de ophoging van het terrein aan de Linnaeusstraat waren de tekeningen in juli 1888 gereed. Deze werkzaamheden werden op 1.8.1888 aanbesteed, de uitvoering werd voor f.58.500,- gegund aan F.W. Dekker te Sliedrecht. Voor de verschillende gebouwen van het Burgerziekenhuis, hoofdgebouw, ontvangstgebouw, ziekengebouw, operatiegebouw, polikliniek, was- en keukengebouw, desinfectiegebouw, lijkenhuis, ketelhuis en barakken voor besmettelijke zieken, was het ontwerp januari 1889 klaar. De aanbesteding had plaats op 18.3.1889, waarna de uitvoering voor f.276.800,- werd gegund aan de Fa. Cerlijn en De Haan. De benodigde vergunningen werden op 3.6.1889, 4.1.1890 en 24.1.1890 verkregen. Daarnaast bouwden Cerlijn en De Haan nog verschillende andere bijgebouwen, die op 28.11.1889 en 3.4.1890 werden aanbesteed en gegund voor respectievelijk f.40.990,- en f.126.146,-. Het complex is gebouwd in neomani?ristische stijl. In februari 1991 is het Burgerziekenhuis naar Almere verhuisd, waarna renovatie en nieuwbouw volgden door Menno Homan, op basis van plannen van Mecanoo uit 1987. Sindsdien huisvest het gebouw het Stadsdeelkantoor Oost. Een aantal bijgebouwen is afgebroken of gemoderniseerd.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...