Naam: woningbouwterrein Tolsteeg-Hoograven Bouwblok D Utrecht
Type: woningbouwterreinen;
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Uitgevoerd: ja
Architecten: Fledderus, R.H. (Fledderus), 1956; Schulte, H.E., 1956;
Bijdragen: onbekend -uitvoering-,
Adres: , Utrecht;
Bijzonderheden:

Het plan Tolsteeg-Hoograven is gelegen aan de oostzijde van de stad. Dit plan ligt voor een groot gedeelte in het geannexeerde gebied van de gemeente juthphaas. De plannen voor dit gebied zijn gemaakt door tal van architecten de bouw en woningdienst en gemeentewerken Utrecht. De wijk is onderverdeeld in vijf bouwblokken aangeduid met de letters A t/m E. Het gaat hier voornamelijk om huurwoningen welke verhuurd zouden worden door zowel de gemeente Utrecht als door woningbouwverenigingen.De Bouwblokken 'D' zijn ontworpen door R.H. Fledderus en H.E. Schulte. Deze bouwblokken bevatten in totaal 262 woningen, waaronder een doctorswoning, 39 winkels, 14 garages en tandmedische kliniek. Om de eentonigheid in naoorlogse wijken te voorkomen is variatie in de onderverdeling van functies aangebracht.Dertien winkels vormen samen een winkelgalerij. Daarnaast bevatten twee blokken 10 winkels met daarboven 48 galerijwoningen. De overige woningen zijn ondergebracht in verschillende bouwnlokken: Twee blokken bevatten elk 6 eengezinswoningen, vier blokken bevatten 132 etagewoningen. Daarnaast was er een blok bestaande uit drie wooneenheden van drie woonlagen met in totaal 30 galerijwoningen. De tandmedische kliniek werd als een klein los element tussen de grotere volumes ingeplaatst.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...