Naam: Landhuis Groenouwe Loenen
Type: dienstwoningen; ,garages; ,landhuizen; ,mausoleums; ,tuinen; ,tuinmanswoningen;
Opdrachtgever: W. & J. Broese van Groenou-Wieseman
Uitgevoerd: ja
Bestaand: nee
Architecten: Broese van Groenou, A., 1919; Clercq, S. de, 1919, adviezen-; Broese van Groenou, A., 1919, tuinmanswoning-; Steenhoven, B.C. van den, 1920, advies als tuinarchitect-; Broese van Groenou, A., 1926, mausoleum-; Bruin, B. de, 1950, herbouw tuinmanswoning-;
Bijdragen: Lebeau, Chr. -plafondschildering-,
Adres: Imboschweg 37, Loenen;
Archiefgegevens: HGA/familiearchief Broese van Groenou, schetsboek en bestek tuinmanswoning;NV Gr
Bijzonderheden:

In 1918 was op de Tentoonstelling van Bouwkunst en Kunstnijverheid in de Haagse Kunstkring een eerste ontwerp te zien. Het reusachtige pand is op 24 maart 1945 afgebrand waarna studies voor herbouw zijn gemaakt. Een gipsmaquette van het oorspronkelijke gebouw is in bezit van de familie Broese van Groenou. Aleen het mausoleum is van het landhuiscomplex overgebleven. Aan de binnenzijde draagt het een opschrift boven de voordeur: 'Herinnering verbindt wat het oog niet meer ziet'. De Broeses waren lid van de 'Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding'. Helaas is de plafondschildering van Chr. Lebeau door vochtinwerking grotendeels verloren gegaan. De tuinmanswoning is in 1946 afgebrand, maar weer opgebouwd en draagt nu de naam 'Zilvenspreng'. De huidige bouw wijkt enigszins af van het oorspronkelijk ontwerp.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...