Naam: Plein rondom de Grote Kerk Alkmaar
Type: stedelijke gebieden;
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst (intern)
Uitgevoerd: nee
Architecten: Bremer, G.C. (Rijksgebouwendienst), 1941, 1942; Dudok, W.M., 1942, 1946;
Adres: , Alkmaar;
Archiefgegevens: Regionaal Archief Alkmaar/Archief Gemeentewerken Alkmaar 1920-1944;Regionaal Arc
Bijzonderheden:

Op 14 juli 1937 vond een bespreking plaats tussen de Gemeente Alkmaar, de vertegenwoordigers van de Rijksgebouwendienst en de secretarissen generaal van de PTT en van defensie over de ontruiming van het postkantoor, dat in het voormalige Rijksopvoedingsgesticht was ondergebracht. Deze moest gebeuren op verzoek van J. Kalf, directeur van de Rijksmonumentenzorg, wegens de zeer slechte bouwkundige staat van de nabije Grote Kerk, die een gevaar voor de omgeving kon zijn. De bespreking bracht geen beslissing, omdat volgens de Rijksgebouwendienst het vermoedelijk nog wel zeven jaar zou duren alvorens de bouw van een nieuw postkantoor ter hand genomen zou kunnen worden. De gemeentelijke architect D. Saal maakte in 1940 een plan voor een plein rond de kerk. De bebouwing rond het plein zou bestaan uit een belastingkantoor, een post-en telegraafkantoor, de kosterij van de kerkvoogden en een politiebureau. De architect H. van der Kloot Meijburg (1875-1961) kreeg opdracht om de kerk te restaureren. In 1941 naam Saal contact op met Bremer om raad te vragen over het plan. Bremer maakte enkele eigen schetsontwerpen van de herindeling van het plein. De commissie voor uitbreidings- en streekplannen van Alkmaar verzocht in juni 1942 de architect W.M. Dudok (1884-1974) een nieuw plan te maken en op 12 augustus van hetzelfde jaar vond een bespreking plaats tussen de Gemeente, Dudok en Bremer. Deze laatste was het over het algemeen met het nieuwe stadsplan van Dudok eens. In het plan waren twee rijksgebouwen opgenomen, een postkantoor en een belastingkantoor. Waarschijnlijk werd het belastingkantoor door Bremer zelf ontworpen. In 1946 presenteerde Dudok nog een gewijzigd ontwerp van het plein. Dat kreeg veel kritiek en het werd nooit uitgevoerd.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...