Naam: Woningcomplex 'Woningdak' Palmstraat Amsterdam
Type: woningbouwcomplexen;
Uitgevoerd: nee
Architecten: Bosch, Th.J.J., 1973;
Adres: Palmstraat, Amsterdam;
Archiefgegevens: NAi/BOSC 46,47,p46-p55, 48, 49
Bijzonderheden:

Er zijn nogal wat stadsvernieuwingsprojecten gerealiseerd in de Jordaan, maar op de keper beschouwd zijn veel problemen (zoals het parkeren) onopgelost gebleven. Weinig projecten brachten daadwerkelijk vernieuwing. Een uitzondering vormt de herstructurering van de Palmdwarsstraat door Van Eyck en Bosch. De opmaat voor dit project waren de saneringsstudies die Bosch voor dit gebied maakte aan de Academie van Bouwkunst. Het lang uitgestelde afstudeerproject 'woningdak' vertoont dan ook raakvlakken met het uitgevoerde plan. Al eerder had Bosch vernieuwingsstudies voor de Pijp gemaakt. Zijn leraar en vriend Piet Blom wees hem op de problematiek van de Jordaan. Bosch maakte een door de idee?n van Blom ge?nspireerd plan en studeerde af bij H. Davidson die het Bestemmingsplan voor de Jordaan maakte.
Bosch concentreerde zich op de straat. Kenmerkend voor het 'woningdak' zijn de parcellering door tonvormige daken en de verweving van functies als een kleuterschool, bedrijfsruimtes en woningen (waaronder atelierwoningen). Door overkluizingen wordt een hoge woningdichtheid bereikt en een zekere levendigheid gestimuleerd. Bosch situeerde niet alleen woonkamers boven de straat, op de tweede bouwlaag zijn voetgangerspassages opgenomen waaraan woningvoordeuren zijn gesitueerd. Voor de toetreding van voldoende licht en lucht zijn de gevelvlakken van de woningen op de verdiepingen teruggelegd. Bovendien zijn op straatniveau diverse passages in de bouwstroken opgenomen.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...