Vrijwilligers - stages - BONAS - Kennisportaal voor Nederlandse architectuur en stedenbouw

BONAS
Kennisportaal voor Nederlandse architectuur en stedenbouw
Ga naar de inhoud

Vrijwilligers - stages

Over Bonas

BONAS is een vrijwilligersorganisatie. Wie het interessant lijkt om mee te werken aan het in kaart brengen van de Nederlandse (interieur-)architectuur, tuin- en landschapsarchitectuur en stedenbouw is hartelijk welkom bij BONAS. BONAS heeft geen kantoorruimte tot zijn beschikking; bestuur en medewerkers werken vanuit huis of vanaf de eigen werkplek, maar er is veelvuldig onderling contact.
Afhankelijk van belangstelling en mogelijkheden zijn allerlei vrijwilligerswerkzaamheden mogelijk: het inventariseren van het oeuvre van een of meer ontwerpers, het ontsluiten van vaktijdschriften en vakliteratuur op relevante artikelen en teksten, het checken en corrigeren van bestaande inventarisaties, het (mede-)redigeren van boekproducties. Bij BONAS gaat veel om: onderzoek, redactie en productie van de Bonas-boeken, beheer van de website en van onze zoekmachine Archiwijzer.


Assistentie bij de administratieve ondersteuning van al deze werkzaamheden geldt voor BONAS ook als een belangrijke vrijwilligerstaak.
Al onze vrijwilligers worden ingewerkt en begeleid. Voor studenten van een van de universiteiten met kunstgeschiedenis in het pakket zijn er stagemogelijkheden. Het inventariseren van een architectenoeuvre in combinatie met een klein onderzoek, voldoet in principe aan de eisen die door de opleiding aan de stage gesteld worden. Zo’n inventarisatie wordt door BONAS gepubliceerd in de ARCHIWIJZER, maar kan in sommige gevallen ook tot een boekpublicatie leiden. Stages worden vanuit de opleiding begeleid; vanuit BONAS is er ook altijd een begeleider.
U kunt zich als vrijwilliger of stagiair aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

 inventarisatie oeuvre architect, stedenbouwkundige, interieurontwerper, tuin-/landschapsarchitect
 beschrijven/ontsluiten vaktijdschrift en andere vakliteratuur
 redactie-/correctiewerkzaaamheden aan onze zoekmachine Archiwijzer
 redactie-correctiewerkzaamheden bij boekprodukties
 administratieve ondersteuning werkzaamheden BONAS

Terug naar de inhoud