Zoeken met de Archiwijzer - BONAS - Kennisportaal voor Nederlandse architectuur en stedenbouw

BONAS
Kennisportaal voor Nederlandse architectuur en stedenbouw
Ga naar de inhoud

Zoeken met de Archiwijzer

ArchiwijzerVirtuele excursie of 'live experience'


De zoekmachine Archiwijzer maakt  een ‘virtuele excursie’ mogelijk langs intrigerende plekken in de eigen omgeving, maar ook een rondtocht door het hele land, bijvoorbeeld langs het werk van een bepaalde ontwerper of langs bepaald typen interieurs, gebouwen, parken of buurten. Maar ook bieden gegevens uit onze zoekmachine een uitgangspunt voor een ‘live experience’, een excursie langs gerealiseerde objecten aan de hand van een zelfgekozen thema. De Archiwijzer verwijst niet alleen naar bijzondere objecten, maar geeft er ook aanvullende inhoudelijke informatie over: introducerende artikelen over belangrijke  ontwerpers en verwijzingen naar tijdschriftartikelen, boeken en  archieven.
De Archiwijzer biedt vele zoekmogelijkheden. In het zoekscherm kan een straat- of plaatsnaam worden ingevuld en/of een bepaald type object: woonhuis, schoolgebouw, brug, park, enzovoort. Maar het is ook mogelijk om door allerlei overzichten heen te zoeken: complete oeuvres, maar bijvoorbeeld ook een  overzicht van architectuurprijsvragen. Er kan voor teksten over al deze items gekozen worden, maar ook voor afbeeldingen. Een uitgebreide  ‘Help’-functie helpt de bezoeker in het programma op weg.Helpt u ons?

Bij het verwerken van grote hoeveelheden data zijn kleine  onzorgvuldigheden bijna onvermijdelijk. Ook sloop van en veranderingen  aan objecten uit onze zoekmachine kunnen aan onze aandacht ontsnappen.  De medewerkers van BONAS zijn bezoekers van de website bijzonder  erkentelijk wanneer fouten in de Archiwijzer gemeld worden of wanneer  aanvullingen op onze informatie gegeven worden. We zullen deze bijdragen  zo goed mogelijk in de database verwerken. Op de pagina Contact vindt u  alle contactgegevens.
Terug naar de inhoud