In het kader van het dertigjarige jubileum van Stichting BONAS verschijnt er in 2024 een monografie over Ir. Gijsbert Friedhoff b.i. (1892-1970). Opgeleid in de academisch-ambachtelijke ontwerptraditie van de Delftse hoogleraar Henri Evers, liet Friedhoff zich bij zijn alom geprezen raadhuis in Enschede (1929) inspireren door eigentijdse Scandinavische architectuur en kunst. In Amsterdam bouwde hij in de jaren dertig twee kerken en, samen met beeldhouwer Frits van Hall, het controversiële Van Heutszmonument. Van 1936 tot 1946 was hij stadsbouwmeester van Haarlem en ontwierp hij tal van openbare gebouwen en scholen; hij maakte naam met het serene, ronde aulagebouw op de Nieuwe Algemene Begraafplaats (1936) aldaar. In de hoedanigheid van rijksbouwmeester was Friedhoff tijdens de wederopbouw verantwoordelijk voor de huisvesting van de Nederlandse overheid. Zijn grootse ministeriegebouwen werden aanvankelijk geloofd om hun sobere doch zorgvuldige uitvoering en representatieve uitstraling. Medio jaren vijftig kwam er echter steeds meer kritiek op Friedhoffs strenge en zogenaamd traditionalistische architectuur. Het monumentale Rijksbelastingkantoor in Amsterdam uit de jaren vijftig was dan ook zijn laatste belangrijke doch fel bekritiseerde ontwerp.

De monografie brengt voor het eerst Friedhoffs complete oeuvre in beeld. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan Friedhoff als interieurontwerper, schrijver en polemist.

David Geneste is architectuurhistoricus en werkte voor Stichting BONAS eerder aan monografieën over de architecten L. en J.A. van der Laan en Jan Verheul Dzn.