Gegevens over Poot jr., J.
Nevenfuncties: dienst Gemeentewerken Rotterdam/hoofdarchitect en chef afdeling Gebouwen/?-1957
Ereblijken: officier in de Orde van Oranje Nassau/1957
O:6F F:66 F:66 I:69 C:63 I:69 E:65 R:72 :20 I:69 N:6E :20 D:64 E:65 :20 O:4F R:72 D:64 E:65 :20 V:76 A:61 N:6E :20 O:4F R:72 A:61 N:6E J:6A E:65 :20 N:4E A:61 S:73 S:73 A:61 U:75 /:2F 1:31 9:39 5:35 7:37
SUB:Select distinct A.Invoernummer ,A.Architect, B.NA from w_va A, werk B where (Architect="Poot jr., J.") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) order by B.NA
Werken:
(0)
SUB:Select B.TV,B.Invoernummer from w_va A, artikel B where (Architect='Poot jr., J.') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union Select B.TV, B.Invoernummer from b_ho A, artikel B where (Architect='Poot jr., J.') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union select artikel.TV, artikel.Invoernummer FROM w_ea, artikel WHERE (w_ea.invoernummer=artikel.Invoernummer) and (w_ea.Architect ='Poot jr., J.') and ((w_ea.wab='R') or (w_ea.wab='T')) union Select distinct C.TV ,C.Invoernummer from w_va as A, werk as B, artikel as C, temp_ve as D where (A.Architect='Poot jr., J.') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) and (D.VE=B.Invoernummer) and (D.Invoernummer=C.Invoernummer)
Artikelen:
(6)
openen Personalia
openen Genootschapsprijsvragen 'Architectura et Amicitia' 1916
openen Prijsvraag voor een kerkgebouw te Nieuw-Lekkerland
openen Kunstnijverheidstentoonstelling
openen Een prijsvraag
openen Personalia
SUB:Select A.Architect, B.TV, A.Invoernummer , B.Invoernummer from w_va A, boek B where (Architect="Poot jr., J.") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union select w_ea.Architect,boek.TV, w_ea.Invoernummer,boek.Invoernummer FROM w_ea, boek WHERE (w_ea.Invoernummer=boek.Invoernummer) and (w_ea.Architect = 'Poot jr., J.') and (w_ea.wab='B')
Boeken:
(0)
SUB:Select A.Invoernummer ,A.Architect, B.NA, B.Invoernummer from w_va A, lezing B where (Architect="Poot jr., J.") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer)
Lezingen:
(0)
Essay:
J. Poot jr.

J. Poot jr. was hoofdarchitect en chef van de afdeling gebouwen van de dienst Gemeentewerken te Rotterdam, en als zodanig o.a. betrokken bij de restauratie van de Laurenstoren en de bouw van het ziekenhuis Dijkzigt.

N.B. Het oeuvre van J. Poot jr. is niet (volledig) geïnve ... meer

In 1.94 sec.