Gegevens over Niftrik, J.G. van
  Geboren te Nijmegen op 1833.06.26
  Overleden te Amsterdam op 1910.10.26
Adres(sen): Amsterdam,
Nevenfuncties: Rijkswaterstaat/opzichter/;Amsterdam/Stads-Ingenieur/
SUB:Select distinct A.Invoernummer ,A.Architect, B.NA from w_va A, werk B where (Architect="Niftrik, J.G. van") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) order by B.NA
Werken:
(2)
openen Noordzeekanaal
openen Stedenbouwkundig ontwerp Vondelstraat Amsterdam
SUB:Select B.TV,B.Invoernummer from w_va A, artikel B where (Architect='Niftrik, J.G. van') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union Select B.TV, B.Invoernummer from b_ho A, artikel B where (Architect='Niftrik, J.G. van') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union select artikel.TV, artikel.Invoernummer FROM w_ea, artikel WHERE (w_ea.invoernummer=artikel.Invoernummer) and (w_ea.Architect ='Niftrik, J.G. van') and ((w_ea.wab='R') or (w_ea.wab='T')) union Select distinct C.TV ,C.Invoernummer from w_va as A, werk as B, artikel as C, temp_ve as D where (A.Architect='Niftrik, J.G. van') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) and (D.VE=B.Invoernummer) and (D.Invoernummer=C.Invoernummer)
Artikelen:
(37)
openen Afscheid van J.G. van Niftrik, stads-ingenieur van Amsterdam
openen Ledenlijst
openen Ledenlijst [2]
openen Correspondentie
openen Het gouden jubileum van "Architectura et Amicitia"
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905
openen De Wilhelmina-sluis te Zaandam
openen Jaarverslag over de bibliotheek
openen J.G. van Niftrik. +
openen Verslag der 1283ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 2 November 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Vergadering op 28 December 1910
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Amsterdam, wat nu?
openen Amsterdam, fossiel of schone slaapster?
openen Verslag van de een-en-dertigste algemeene vergadering van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [=bijlage tot dl. XX]
openen De nieuw gebouwde sluis te Zeeburg nabij Amsterdam
openen Verslag van de acht-en-dertigste algemeene vergadering en de vier en dertigste algemene bijeenkomst van leden [van de] maatschappij ' Tot Bevordering der Bouwkunst'.
openen Mededeelingen betreffende de maatschappij
openen Mededeeling [buitengewone prijsvraag]
openen Vergadering van het Hoofdbestuur [...]
openen Personalia
openen Uitbreidingsplannen van vóór de Woningwet
openen Overbrugging van het IJ voor Amsterdam
openen Uitbreidingsplan en groenvoorziening
openen 50-jarig bestaan der Vereeniging Architectura et Amicitia
openen Gedenkboek der Wilhelmina-sluis te Zaandam
openen I.G. van Niftrik
openen De rioleering van Amsterdam
openen Op en om de Dam te Amsterdam
openen Brug over den Amstel te Amsterdam
openen Wat doet een Amsterdammer met vier vierkante meter groen?
openen Óver een stedebouwkundige hink-stap-sprong[.] Staalkaart van driekwart eeuw stedebouw
openen Van melancholisch peinzen in de natuur tot gebruiksgroen voor het gewone volk[.] Oorsprong en geschiedenis van het volkspark
openen De huisvesting van de Universiteit van Amsterdam[.] Drie en een halve eeuw ad hoc beslissingen
openen Amsterdam-Noord Verleden-Toekomst
openen I.G. van Niftrik
SUB:Select A.Architect, B.TV, A.Invoernummer , B.Invoernummer from w_va A, boek B where (Architect="Niftrik, J.G. van") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union select w_ea.Architect,boek.TV, w_ea.Invoernummer,boek.Invoernummer FROM w_ea, boek WHERE (w_ea.Invoernummer=boek.Invoernummer) and (w_ea.Architect = 'Niftrik, J.G. van') and (w_ea.wab='B')
Boeken:
(0)
SUB:Select A.Invoernummer ,A.Architect, B.NA, B.Invoernummer from w_va A, lezing B where (Architect="Niftrik, J.G. van") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer)
Lezingen:
(0)
Essay: J.G. van Niftrik (1833-1910)

Jacobus Gerardus was onder andere de maker van uitbreidingsplannen voor Amsterdam.

NB: het oeuvre van J.G. van Niftrik is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.18 sec.