Gegevens over Luthmann, J.M.
  Geboren te Maastricht op 1890.01.28
  Overleden te Den Haag op 1973.04.30
Opleiding: Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Rotterdam/1910-1915;cursus Voortgezette e
Nevenfuncties: Prijsvraag stadhuis Voorburg/jurylid/1956;A.J. van Eck-prijs/jurylid/1965;Studieprijsvraag voor een ontwerp van een crematorium met columbarium/jurylid/1941-1942;Architectura et Amicitia/lid Tentoonstellingsraad/1922-1923;Architectura/redactielid/1921-1922,1925 en 1926;Architectura et Amicitia/lid/1916-1932,1956-1960;Haagse Welstandsraad/1950-1960;B.N.A./lid/;Carnegiestichting/adviseur/
Ereblijken: Officier in de Orde van Oranje Nassau/1953
O:4F F:66 F:66 I:69 C:63 I:69 E:65 R:72 :20 I:69 N:6E :20 D:64 E:65 :20 O:4F R:72 D:64 E:65 :20 V:76 A:61 N:6E :20 O:4F R:72 A:61 N:6E J:6A E:65 :20 N:4E A:61 S:73 S:73 A:61 U:75 /:2F 1:31 9:39 5:35 3:33
Archief: Archief Architectenbureau Prent & Landman 's-Grave
SUB:Select distinct A.Invoernummer ,A.Architect, B.NA from w_va A, werk B where (Architect="Luthmann, J.M.") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) order by B.NA
Werken:
(45)
openen Agentschap Nederlandsche Bank en Gebouw Kamer van Koophandel Eindhoven
openen Agrarisch complex Heerenhofstad (ontwerp J.M. Luthman)
openen Arbeiderspaleis Gent
openen Arbeiderswoningen voor het radiostation Kootwijk
openen Badinrichting (ontwerp J.M. Luthmann)
openen Bebouwing Goudsbloemlaan 's-Gravenhage
openen Café Paviljoen Rijswijkscheplein 's-Gravenhage
openen Eet- en woonkamer
openen Filiaal Weyers Den Haag (ontwerp Luthmann)
openen Gebouw voor de Octrooiraad en het Institut International des Brevets
openen Gevels voor woningbouw (ontwerp J.M. Luthmann)
openen Hoofdbureau van politie Den Haag
openen Hotel-Pension aan een strandboulevard
openen Juliana van Stolbergmonument Den Haag
openen Kamer van de secretaris-generaal van de Volkenbond Genève
openen Kantoor Chicago Tribune
openen KRO-studio Hilversum (ontwerp J.M. van Hardeveld)
openen M.S. Willem Ruijs
openen Omslag Wendingen 7 1925 nr. 11-12
openen Pension voor ongehuwde ambtenaren radiostation Kootwijk
openen Post- en telegraafkantoor Haartseweg 10-12A Aalten
openen Raadhuis Enschede (ontwerp J.M. Luthman)
openen Raadhuis 's-Gravenhage (ontwerp J.M. Luthmannn)
openen Radiostation Kootwijk Radio Kootwijk
openen Reisschets van enkele huizen bij Thorn
openen Reisschets Zuid-Frankrijk
openen Rode Kruis Ziekenhuis 's-Gravenhage
openen Schetsboek met gotisch venster en details
openen School Capadosestraat-Bresterstraat 's-Gravenhage
openen Stedenbouwkundig plan Rotterdam (J.M. Luthmann)
openen Studieontwerp Raadhuis 's-Gravenhage (ontwerp J.M. Luthman)
openen Transformatorstation 's-Gravenhage
openen Turmacfabriek in Zevenaar
openen Twee woonhuizen aan weerszijden van de Vrij-katholieke Kerk Rietzangerlaan 's-Gravenhage
openen Volkenbondsgebouw Genève (ontwerp H. Wouda & J.M. Luthmann)
openen Volkenbondsgebouw Genève (ontwerp H. Wouda en J.M. Luthmann)
openen Vrij Katholieke Kerk Rietzangerlaan 's-Gravenhage
openen Warenhuis De Bijenkorf Den Haag
openen Warenhuis De Bijenkorf 's-Gravenhage (ontwerp J.M. Luthmann, J. Crouwel,Gebr. Van Gendt)
openen Winkel Noordeinde 's-Gravenhage
openen Winkelgalerij met café-restaurant Laan van Meerdervoort 's-Gravenhage
openen Woningbouw Rijswijk
openen Woningbouw uitbreidingsplan Moerwijk 's-Gravenhage
openen Woonhuis Wassenaar
SUB:Select B.TV,B.Invoernummer from w_va A, artikel B where (Architect='Luthmann, J.M.') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union Select B.TV, B.Invoernummer from b_ho A, artikel B where (Architect='Luthmann, J.M.') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union select artikel.TV, artikel.Invoernummer FROM w_ea, artikel WHERE (w_ea.invoernummer=artikel.Invoernummer) and (w_ea.Architect ='Luthmann, J.M.') and ((w_ea.wab='R') or (w_ea.wab='T')) union Select distinct C.TV ,C.Invoernummer from w_va as A, werk as B, artikel as C, temp_ve as D where (A.Architect='Luthmann, J.M.') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) and (D.VE=B.Invoernummer) and (D.Invoernummer=C.Invoernummer)
Artikelen:
(324)
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Opmerkingen bij de uitspraak van de jury van de prijsvraag voor het Haagsche raadhuis.
openen Ik dacht zoo over onze grijsaards ...
openen [Boekbespreking] Moderne bouwkunst in Nederland. Een serie monografieën [...]
openen Kunst en maatschappij
openen De afgevaardigde leden van A. et A.
openen Wendingen
openen Naschrift
openen Het afgevaard: leden nummer
openen Pauvre petit
openen Jaarverslag v/d 1en secretaris over 1921
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Tentoonstellingen voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Uit: "The Times" van 27 Mei 1922
openen [Tentoonstellingsraad]
openen Naar aanleiding van de critiek van een criticaster
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Correspondentie
openen Een slecht begin
openen Terug naar de natuur
openen Reorganistatie-plan voor den Dienst der Landsgebouwen
openen Correspondentie
openen Verslag van de handelingen van het Genootschap Architectura over 1922
openen Jaarverslag van de redactie van het weekblad "Architectura" over het jaar 1922
openen Door en om de Gevangen-Poort
openen Prijsvraag winkel-galery met café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen Ontvangen tijdschriften
openen Het gebouw van "De Bijenkorf" in Den Haag
openen Parijsche schetsen
openen Concept notulen der 57e Algemeene Vergadering van het genootschap, gehouden op 19 December 1924, Heerengracht 545-549
openen De kern vasn een museum voor bouwkunst
openen Wettelijke bescherming van den architectentitel
openen Naschrift van een redactielid
openen Weerwoord aan den heer Blaauw
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Bij een studie voor torenhuizen te Stuttgart
openen Het nieuwe Haagsche raadhuis aan den Hofvijver
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Jaarverslag over 1925 van den redacteur van Architectura
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Prijsvraag "De Heerenhofstad"
openen Prijsvragen-rubriek. Prijsvraag Heerenhofstad 3 van de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. Juryrapport
openen Het nieuwe Haagse Stadhuis
openen Om de Gevangenpoort
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Het nieuwe Haagse Stadhuis
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Zijn we zoover?
openen Het nieuwe Haagsche stadhuis
openen Discussie over het plan-Dudok
openen Haagsche stadhuisbouw begonnen
openen Diversen
openen Filtergebouw te Bergambacht voor de watervoorziening van 's-Gravenhage
openen Benoeming Architecten-commissies
openen Architecten Commissie voor 's-Gravenhage
openen Congres over het Haagse structuurplan
openen 1898 - 1948 Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen Spiegel van de week
openen Redactionele inleiding
openen 3. Verhouding tussen stedebouwer en architect
openen Kanttekening op de prae-adviezen
openen Discussie over Dudoks plan
openen Van de boekentafel
openen Bouwplannen
openen Diversen
openen Moderne fabrieksbouw
openen Personalia
openen Prijsvragen
openen Plannen voor ziekenhuisbouw te Den Haag e.o.
openen Het werkgedeelte van 's-Gravenhage's nieuwe stadhuis
openen Haagse stadhuisbouw vordert
openen Afbouw Haags stadhuis [...]
openen Bouw van Rode Kruis-ziekenhuis
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Arch. Luthmann onderscheiden
openen Moderne architectuur in Nederland
openen Van de boekentafel
openen [Rode Kruis-ziekenhuis te Den Haag]
openen Gemeentelijke bouwwerken en de particuliere architect
openen Hoe anderen het zien
openen Geding over Schiedamse stadhuisprijsvraag thans beslecht
openen Prijsvragen
openen Het Rode Kruisziekenhuis aan de Haagse Sportlaan
openen U moet weten
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Hoofdbureau van politie, Den Haag
openen Personalia
openen Spiegel van de week
openen Rode Kruis-ziekenhuis te Den Haag
openen Gebouw voor K.v.K. en Ned. Bank te Eindhoven
openen Lezers schrijven ons
openen Hoe B.D.B. onstond en wat daaruit is voortgevloeid
openen Personalia
openen Bouwplannen
openen Oud - een van de grootsten
openen A.J. van Eck-prijs 1965
openen U moet weten ...
openen A.J. van Eck-prijs uitgereikt
openen Oude Haagse stadhuis wordt weer raadhuis
openen Uit het bedrijfsleven
openen Brief aan C.A. Abspoel
openen personalia
openen De Haagse stadhuisplannen in historisch perpectief
openen Hosanna-stemming in Den Haag; het is niet alles goud wat er blinkt in De Resident
openen Prijsvraag winkel-galerij met café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage.
openen Prijsvragen.
openen Bebouwing Goudsbloemslaan te 's-Gravenhage. Architecten: J. Luthman, R.J. Herman en J. v.d. Weele te 's-Gravenhage.
openen Prijsvraag voor een heerenhofstad
openen Het centraal gebouw de Amsterdamsche Maatschappij voor Jonge Mannen (A.M.V.J.)
openen Nieuwe boeken
openen Uitslag van de prijsvraag voor het Volkerenbondsgebouw te Genève. Twee tweede en een derde prijs aan Nederlanders toegekend.
openen Voorgenomen werken.
openen De Haagsche stadhuis-kwestie
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Nieuwe uitgaven
openen 's Gravenhage's raadhuisplannen
openen De Amsterdamsche Raadhuis-prijsvraag
openen Het ontwerp voor het Haagsche raadhuis van architect J. Luthmann
openen Het Haagsche raadhuis
openen Raadhuisplan voor Doetinchem
openen Overheidsbemoeiing in zake kunst
openen Overheidsbemoeienis in zake kunst
openen Prijsvraag pleinombouwing
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Verslag excursies B.N.A. op 22 en 23 juni nar Apeldoorn en Loenen
openen Prijsvraag winkel-galerij met café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Kroniek van de week
openen Internationale architectuur. Notities naar aanleiding van de tentoonstelling te Rotterdam
openen Prijsvraag der vereeniging "Kampen Vooruit"
openen Prijsvragen uitgeschreven door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap", te Rotterdam
openen Ontwerp voor een raadhuis te Enschede
openen Een Monument voor den Oud-Directeur van Gemeentewerken G.J. de Jongh
openen Juryrapport. Prijsvragen van de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap
openen Nogmaals: Nieuw Den Haag
openen Vereeniging voor voortgezet- en hooger bouwkunstonderwijs
openen Het nieuwe stadhuis te 's-Gravenhage
openen Boekbespreking: Moderne Bouwkunst in Nederland
openen Goede voorbeelden van doelmatige economische architectuur
openen Vrij katholieke kerk aan de Rietzangerslaan te 's-Gravenhage
openen De plannen voor het nieuwe Leidsche Raadhuis
openen Tentoonstelling van bouwkunst in het gebouw van de Haagsche Kunstkring
openen Toelichting stadhuisplan voor 's-Gravenhage
openen Rapport van de commissie van advies inzake den stadhuisbouw te 's-Gravenhage
openen Excursie per "Johan de Witt" naar Havre ter bezichtiging van de "Normandie"
openen Het rapport van de commissie voor het stadhuisvraagstuk te 's-Gravenhage
openen Geschenk van de Ned. Regeering aan den Volkenbond
openen Stadhuisplan 's-Gravenhage
openen Raadhuisbouw te 's-Gravenhage
openen Architecten-commissie
openen Architectencommissie voor 's-Gravenhage
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Film over moderne Nederlandse architectuur
openen Het nieuwe Haagse Stadhuis
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Diverse mededelingen
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Bij het verscheiden van Eschauzier
openen Mededelingen
openen A.H. Wegerif 70 jaar
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Huis voor Hermandad
openen Een terugblik over een tijdvak waarin de wereld meer veranderde dan ooit te voren
openen M.J. Luthmann
openen Bij het overlijden van Ir. Th. Teeuwisse
openen Rode Kruis Ziekenhuis te 's-Gravenhage
openen In memoriam Ir. D. Roosenburg
openen Korte Berichten
openen Wie weet er nog raad met raadhuizen? Raadhuis, stadhuis, stadskantoor
openen Bij de Nirwanaflats van de irs. Bijvoet, Duiker & Wiebenga
openen Het afgevaard leden nummer
openen Tentoonstellingsraad voor Bouwkunst en verwante kunsten
openen Het afgevaard. leden nummer
openen Studie voor een gebouw ten behoeve der draadloze telegrafie;Studie voor een watertoren in beton;Gebouw ten behoeve der draadlozen telegrafie
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Stadhuisbouw in Den Haag
openen Weekstaten. Van 16 tot 29 December
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Bij twee inleidingen
openen Tentoonstellingen. Haagsche Kunstkring
openen Ideeënwedstrijd voor een stadhuis te 's-Gravenhage
openen Organisch bouwen
openen Tentoonstellingen. Jubileumtentoonstelling
openen Prijsvraag nieuw stadhuis te Doetinchem
openen De Amsterdamsche raadhuiskwestie
openen 'Onnationaal nationalisme'
openen Juryrapport [prijsvraag raadhuis Schiedam]
openen Wereldpaleizen
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Juryrapport. Prijsvragen van de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap
openen Ideeënprijsvraag voor een raadhuis te 's-Gravenhage. Toelichting stadhuisplan voor 's-Gravenhage van architect M.J. Luthmann B.N.A.
openen Brief aan C.A. Abspoel die de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt
openen Stadhuisplan 's-Gravenhage, architect J. Luthmann, B.N.A.
openen Het nieuwe Haagse Stadhuis. Hommage a Luthmann. Toelichting van de architect.
openen Vrij Katholieke Kerk aan de Rietzangerslaan te 's-Gravenhage
openen Geschenk van de Ned. regeering aan den Volkenbond
openen Bij het verscheiden van Eschauzier
openen Een terugblik over een tijdvak waarin de wereld meer veranderde dan ooit tevoren
openen Bij het overlijden van Ir. Th. Teeuwisse
openen Rode Kruis Ziekenhuis te 's-Gravenhage
openen Studie voor een gebouw ten behoeve der draadlooze telegrafie; Studie voor een watertoren in beton; Gebouw ten behoeve der draadlooze telegrafie [achterzijde].
openen P.L. Kramer. De Bijenkorf in Den Haag
openen Overheidsbemoeiing inzake kunst
openen Perspectief badinrichting;Schetsontwerpen voor een Hotel-Pension aan een strandboulevard
openen Omslag Wendingen 7, 1925 nr. 11-12
openen Het Hilversumse Raadhuis
openen Nogmaals nieuw Den Haag
openen Internationale Architectuur. Notaties naar aanleiding van de tentoonstelling te Rotterdam
openen Bij de Nirwânaflats van de Irs. Bijvoet, Duiker en Wiebenga
openen Ontwerp Juliana van Stollberg monument
openen Wettelijke bescherming van den architectentitel
openen Door en om de Gevangen-poort
openen Het nieuwe Haagsche Raadhuis aan den Hofvijver
openen Wettelijke bescherming van den architectentitel
openen Parijse schetsen I
openen Bij een studie voor torenhuizen te Stuttgart
openen Wederwoord aan den Heer Blaauw
openen De Haagsche raadhuisbouw
openen Ziekenhuisbouw
openen Bij de interieurs van J. Semeij
openen In memoriam Ir. D. Roosenburg
openen Overheidsbemoeiing inzake kunst
openen Het nieuwe Haagse Stadhuis. Hommage a Luthmann. Toelichting van de architect.
openen Bruno Taut's 'Die Stadtkrone'
openen Het structuurplan van 's-Gravenhage. Beschouwingen over het Plan 2000
openen De afgevaardigde leden van Architectura
openen Aan de Jury voor de prijsvraag 'Gevels voor arbeiderswoningen'
openen Het belang van de auto
openen Moderne fabrieksbouw. Het nieuwe Turmacgebouw te Zevenaar, arch. W.S. v.d. Erve b.i. en M. Zwaagstra, architect B.N.A.
openen Drie praeadviezen. 1. Maatschappelijke achtergrond van het structuurplan; 2. Architectonische facetten en consequenties van het structuurplan; 3. Verhouding tussen stedebouwer en architect
openen Ik dacht zoo over onze grijsaards ...
openen Opmerkingen bij de uitspraak van de jury van de prijsvraag voor het Haagsche raadhuis.
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Examens Bouwkundig Opzichter en Teekenaar
openen Genootschapsprijsvragen 'Architectura et Amicitia' 1917
openen Prijsvraag Winkelgalerij met Café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen Prijsvragen
openen Het nieuwe Stadhuis te 's Gravenhage
openen Het nieuwe stadhuis te 's Gravenhage
openen Het nieuwe Stadhuis te 's Gravenhage
openen Mededeelingen
openen Het nieuwe Haagsche stadhuis
openen Schetsontwerp
openen Stadhuisbouw te 's-Gravenhage
openen Mededeelingen
openen De Cursus voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht
openen Mededeelingen
openen Het nieuwe raadhuis te 's-Gravenhage Architect J. Luthmann
openen Mededeelingen
openen Bij de Nirwânaflats van Irs. Bijvoet, Duiker en Wiebenga
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen De Heerenhofstad
openen Prijsvraag voor een Heerenhofstad
openen Prijsvraag voor het ontwerp van een gevel voor een winkelgalerij en een café-restaurant te 's-Gravenhage
openen Prijsvraag Winkel-Galerij met Café-Restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage. Juryrapport
openen Prijsvraag winkel-galerij met café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage. Jury-rapport
openen De werken in gewapend beton voor het station voor draadlooze telegrafie op het Kootwijkse Zand
openen Rijksgebouwen. C.J. Blaauw, J. Crouwel, J.M. Luthmann. Overheidsbouwkunst.
openen Hallo Bandoeng. Een kathedraal van beton op de Veluwe
openen Een slecht begin
openen Hoogbouw
openen Het Volkenbondsgebouw te Genève
openen Uitslag voor het volkenbondsgebouw te Genève. Twee tweede prijzen en een derde prijs aan Nederlanders toegekend
openen Prijsvragen. Studie-prijsvraag voor een Volks-Bad- en Zweminrichting uitgeschreven door de Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Het m.s. 'Willem Ruijs'
openen Structuurplan 's-Gravenhage
openen Hoofdbureau van Politie, Den Haag. Architect: W.S. van de Erve
openen Wereldpaleizen
openen
openen Rapport van de commissie van beoordeeling der ingekomen schetsplannen voor een raadhuis te Enschede
openen Juryrapport Gevelprijsvraag arbeiderswoningen
openen Iets over den bouw van het radiostation bij Kootwijk op de Veluwe
openen De Tentoonstelling van Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting in Den Haag
openen Gebouw van f 16 miljoen. Roode Kruisziekenhuis in Den Haag nadert zijn voltooiing
openen Wij spraken met... M.J. Luthmann de architect die het stadhuis ontwierp
openen M.J. Luthmann 65 jaar. Een man die op Den Haag zijn stempel drukt.
openen Heroriëntering stadhuisplan. Vraaggesprek met 75-jarige architect
openen Architect M.J. Luthmann over Haags stadhuisplan: 'Raadzaal op Groenmarkt is geen gelukkig idee' Maar: blij met afronding complex De Monchyplein
openen Luthmann bouwer Haags stadhuis, 80 jaar
openen Architect M.J. Luthmann. Ontwerper van Haags stadhuis overleden
openen Haags stadhuis van de toekomst
openen Bouwer Haags stadhuis vandaag 80
openen Prijsvragen. Studie-prijsvraag voor een Volks-Bad- en Zweminrichting uitgeschreven door de Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Gewapend-betonwerken te Kootwijk en de afwerking daarvan
openen De vorderingen met de bouw van het radiostation te Kootwijk
openen Die Grossstation Kootwijk
openen Der heutige Stand unseren Großstationsbauten. 1. Holland
openen Geschiedkundig overzicht van het Radiobedrijf van den Rijksdienst der Posterijen en Telegrafie
openen M.J. Luthmann Officier in de Orde van Oranje Nassau
openen Het ontwerp voor het Haagsche raadhuis van architect J.M. Luthmann
openen Het Haagsche raadhuis
openen Wettbewerb des Völkerbundes in Genf/III Bericht
openen
openen Waar moet het nieuwe stadhuis komen?
openen Zwaar feestje van 800 man in Amsterdam. Gewapend beton 100 jaar
openen Gedenkteeken voor Juliana van Stolberg
openen Het gebouw van 'De Bijenkorf' in Den Haag
openen Personeel Landsgebouwen
openen Ir. G.C. Bremer en de Rijksgebouwendienst. Een reactie
openen Een sprekende sfinx. Het zendstation voor draadloze telegrafie bij Kootwijk
openen Het nieuwe raadhuis te 's-Gravenhage Architect J. Luthmann
openen Architect J. Luthmann zal het nieuwe Haagsche stadhuis bouwen
openen Rondom het Haagse stadhuisvraagstuk
SUB:Select A.Architect, B.TV, A.Invoernummer , B.Invoernummer from w_va A, boek B where (Architect="Luthmann, J.M.") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union select w_ea.Architect,boek.TV, w_ea.Invoernummer,boek.Invoernummer FROM w_ea, boek WHERE (w_ea.Invoernummer=boek.Invoernummer) and (w_ea.Architect = 'Luthmann, J.M.') and (w_ea.wab='B')
Boeken:
(47)
openen Inleiding
openen De volkswoning: hoogbouw
openen Het groote landhuis en het groote stadshuis
openen Het landhuisje en de boerderij
openen De volkswoning laagbouw
openen Moderne bouwkunst in Nederland. Gebouwen voor Middelbaar en Hooger Onderwijs
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. Openbare en overheidsgebouwen
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. Bruggen viaducten en sluiswerken
openen Moderne Bouwkunst in Nederland, de middenstandswoning als etagehuis en flat (dl. 4)
openen Kantoren, Banken, Administratiegebouwen
openen Inleiding
openen Moderne bouwkunst in Nederland; no. 2 De Volkswoning, Hoogbouw
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 12 Gebouwen voor hooger en middelbaar onderwijs
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 14 Scholen II
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 10 Kantoren, banken en administratiekantoren
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 20 Het ameublement van de straat
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 9: Winkels en winkelpuien
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 13: Scholen
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 3 De volkswoning. Laagbouw
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 6 Het groote landhuis. Het groote stadshuis
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 7 Het landhuisje en de boerderij
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 18 Gebouwen voor amusement en ontspanning
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 11 Gebouwen voor technische doeleinden
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 15 Kerken
openen Inleiding
openen De middenstandswoning als etagehuis en flat
openen Winkels en winkelpuien
openen Kerken
openen Openbare en overheidsgebouwen
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 1. Inleiding
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 14. Scholen II
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 9. Winkels en winkelpuien
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 14. Scholen II
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 20. Het ameublement van de straat
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 11. Gebouwen voor technische doeleinden
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 10. Kantoren, banken en administratiegebouwen
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 6: Het groote landhuis en het groote stadshuis
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 4.Etagehuis en flat
openen No.5. De middenstandswoning, het huis voor één gezin
openen No.2. De Volkswoning, Hoogbouw
openen No.4. De middenstandswoning als etagehuis en flat
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No.5. De middenstandswoning, het huis voor één gezin
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No.12. Gebouwen voor middelbaar en hooger onderwijs
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No.4. De middenstandswoning als etagehuis en flat
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No.11. Gebouwen voor Technische Doeleinden
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No.2. De Volkswoning, Hoogbouw
openen Amsterdamse School: 1910-1930
SUB:Select A.Invoernummer ,A.Architect, B.NA, B.Invoernummer from w_va A, lezing B where (Architect="Luthmann, J.M.") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer)
Lezingen:
(0)
Essay:
J.M. Luthmann (1890-1973

Julius Maria Luthmann werd op 28 januari 1890 in Maastricht geboren.(1) Na zijn opleiding tot bouwkundig tekenaar in Rotterdam was hij van 1912 tot 1915 in Den Haag werkzaam, waarna hij voor verdere opleiding naar Amsterdam vertrok.(2) Daar woonde hij ook toen hij van ... meer

In 5.62 sec.