Gegevens over Leeuwenberg, G.M.
  Geboren te Amsterdam op 1899.04.13
  Overleden te Utrecht op 1967.04.07
SUB:Select distinct A.Invoernummer ,A.Architect, B.NA from w_va A, werk B where (Architect="Leeuwenberg, G.M.") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) order by B.NA
Werken:
(2)
openen R.K. Kerk H. Walburgis St.-Walburgisplein Arnhem
openen Sint Elisabethklooster Huissen
SUB:Select B.TV,B.Invoernummer from w_va A, artikel B where (Architect='Leeuwenberg, G.M.') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union Select B.TV, B.Invoernummer from b_ho A, artikel B where (Architect='Leeuwenberg, G.M.') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union select artikel.TV, artikel.Invoernummer FROM w_ea, artikel WHERE (w_ea.invoernummer=artikel.Invoernummer) and (w_ea.Architect ='Leeuwenberg, G.M.') and ((w_ea.wab='R') or (w_ea.wab='T')) union Select distinct C.TV ,C.Invoernummer from w_va as A, werk as B, artikel as C, temp_ve as D where (A.Architect='Leeuwenberg, G.M.') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) and (D.VE=B.Invoernummer) and (D.Invoernummer=C.Invoernummer)
Artikelen:
(72)
openen Benoemingen Architecten-Commissies
openen Bouwplannen
openen Dagelijks bestuur B.N.A.
openen Vakmoraal van de architect
openen Bouwplannen
openen Commanderie van Sint Jan wordt hersteld
openen Bouwplannen
openen Restauratie Nijmegens Commanderie van St.-Jan
openen Bouwplannen
openen Huisvesting voor studenten
openen Studentenhuisvesting te Utrecht
openen Personalia
openen Bejaardentehuis dr. Alphons Ariëns te Utrecht
openen Samenstelling van den architectenraad
openen Cursus "Kerkelijke Architectuur", R.K. leergangen.
openen Staat van bestuurders van den B.N.A.
openen Architecten-commissie
openen Notulen van de ledenvergadering van de bna
openen Voornaamste gebeurtenissen in 1948 voor de B.N.A.
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Verslag van het Bestuur van de B.N.A. over het jaar 1950
openen Parochiekerk van O.L. Vrouwe Geboorte te Driel
openen Ledenvergadering van de B.N.A. op zaterdag 22 december 1951 te Utrecht
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1954
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen Diverse mededelingen;uitslag studieprijsvraag 'Cobouw'
openen Rede uitgesproken door de Heer G.M. Leeuwenberg Vice-Voorzitter van de B.N.A. bij de opening van de Ledenvergadering te Utrecht op 18 december 1954
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Over de tentoonstelling "Collectie Van der Steur"
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Kroniek van de B.N.A. over 1952
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Mededelingen
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1961
openen Mededeling van overlijden
openen Personen
openen "Architecten buiten Holland"
openen 'Zomerverblijf'
openen Bij tentoongesteld werk van Frank Lloyd Wright
openen Bij het werk van Ir. G. Leeuwenberg
openen Een smal pakhuis. Door ir. G,M. Leeuwenberg, arch.
openen Schetsplan voor een nieuw rusthuis
openen Fröbel- en Naaischool te Huissen. Architekt: Ir. G.M. Leeuwenberg B.I.
openen Het Parochiecentrum van Huissen. Architekt Ir. G.M. Leeuwenberg b.i.
openen Het St. Antoniusklooster te Utrecht aan de Kanaalstraat. Architekt G. Leeuwenberg b.i.
openen Uitslag Cobouw-prijsvraag
openen Is de basiliek van de H. Barbara te Oudenbosch waard om als monument te worden behouden?
openen Gepleisterde gewelven
openen Onze Lieve Vrouwekerk te Beuningen. Architect Ir. G. Leeuwenberg
openen Bij het schetsontwerp ener R.K. kerk te Joure (Fr.)
openen Bij de schets van een eenvoudig kerkje van Leeuwenberg
openen De besloten prijsvraag van de P.N.E.M.
openen 'Gilderode' te Geldrop. Architect ir. G.M. Leeuwenberg
openen Reisschetsen uit Zuid-Frankrijk
openen Over kerkbouw in Nederland
openen Nieuwe bouwwerken te Noordwijk a. Zee
openen Nieuwe bouwwerken te Noordwijk aan Zee
openen Aanbestedingen
openen Nieuwe bouwwerken te Amsterdam
openen Verbouwing van een pakhuis tot winkelpand te Rotterdam
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Ingezonden. Gepleisterde gewelven
openen Over kerkbouw in Nederland
openen R.-K. kerk "De Goede Herder" te Wassenaar
openen Personalia
SUB:Select A.Architect, B.TV, A.Invoernummer , B.Invoernummer from w_va A, boek B where (Architect="Leeuwenberg, G.M.") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union select w_ea.Architect,boek.TV, w_ea.Invoernummer,boek.Invoernummer FROM w_ea, boek WHERE (w_ea.Invoernummer=boek.Invoernummer) and (w_ea.Architect = 'Leeuwenberg, G.M.') and (w_ea.wab='B')
Boeken:
(0)
SUB:Select A.Invoernummer ,A.Architect, B.NA, B.Invoernummer from w_va A, lezing B where (Architect="Leeuwenberg, G.M.") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer)
Lezingen:
(0)
Essay: G.M. Leeuwenberg (1899-1967)

Godefridus Maria Leeuwenberg was betrokken bij de restauraties van Paushuize en de kathedraal in Utrecht, en van de St. Walburgiskerk in Arnhem.

N.B.: het oeuvre van G.M. Leeuwenberg is niet (volledig) geïnventariseerd
In 1.94 sec.