Gegevens over Kessel, P.H. van
  Geboren te ... op 1895.08.20
  Overleden te ... op ...
Nevenfuncties: Gemeentewerken 's-Hertogenbosch/adjunct-directeur/...
Archief: Bibliotheek NAi/tijdschriftencollectie
SUB:Select distinct A.Invoernummer ,A.Architect, B.NA from w_va A, werk B where (Architect="Kessel, P.H. van") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) order by B.NA
Werken:
(0)
SUB:Select B.TV,B.Invoernummer from w_va A, artikel B where (Architect='Kessel, P.H. van') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union Select B.TV, B.Invoernummer from b_ho A, artikel B where (Architect='Kessel, P.H. van') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union select artikel.TV, artikel.Invoernummer FROM w_ea, artikel WHERE (w_ea.invoernummer=artikel.Invoernummer) and (w_ea.Architect ='Kessel, P.H. van') and ((w_ea.wab='R') or (w_ea.wab='T')) union Select distinct C.TV ,C.Invoernummer from w_va as A, werk as B, artikel as C, temp_ve as D where (A.Architect='Kessel, P.H. van') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) and (D.VE=B.Invoernummer) and (D.Invoernummer=C.Invoernummer)
Artikelen:
(41)
openen Handwerk en machine in de meubelkunst. Radio Lezing 1939
openen Personalia
openen Adreslijsten
openen Twee duplexwoningtypen met afwijkende doelstelling
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Prijsvragen
openen Dagverblijf voor zwakke kinderen
openen Prijsvraag kleuterdagverblijf
openen Kleuterdagverblijf, prijsvraag B.N.A.
openen Ontwerpen voor een tentoonstellings-complex van architecten H.M. de Graaf en P.H. van Kessel.
openen Cursus "Kerkelijke Architectuur", R.K. leergangen.
openen Woonhuis aan de Graafseweg
openen Het Refugiehuis
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1954
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Kroniek van de B.N.A. over 1952
openen Het Hoofdbestuur van de B.N.A. en zijn apparaat
openen Mededeling
openen Rapport van de jury voor de B.N.A.-prijsvraag kleuterdagverblijf gemeente 's-Hertogenbosch
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1961
openen Jubilarissen
openen Mededelingen van en namens de BNA
openen Jubilarissen
openen Openbare Prijsvraagvoor Graftekenontwerpen van de L.A.K.B.
openen Een woonhuis te Den Bosch
openen Het raadhuis in het Brabantsche dorp
openen R.K. Kerk te Groesbeek
openen De nieuwe Schouwburg te Arnhem
openen Landingsplaats voor helicopters op een dak
openen Raadhuis te Hilvarenbeek. Architect Jos. Bedaux
openen Twee bekroonde eindproducten van de cursus kerkelijke architectuur
openen De Zusters van Orthenpoort te 's-Hertogenbosch
openen Enige resultaten van het H.B.O. te Tilburg
openen Handwerk en machine in de meubelkunst. Radio Lezing 1939
openen Examens Teekenen M.O.
openen Verbouwing van een pakhuis tot winkelpand te Rotterdam
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Personalia
SUB:Select A.Architect, B.TV, A.Invoernummer , B.Invoernummer from w_va A, boek B where (Architect="Kessel, P.H. van") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union select w_ea.Architect,boek.TV, w_ea.Invoernummer,boek.Invoernummer FROM w_ea, boek WHERE (w_ea.Invoernummer=boek.Invoernummer) and (w_ea.Architect = 'Kessel, P.H. van') and (w_ea.wab='B')
Boeken:
(0)
SUB:Select A.Invoernummer ,A.Architect, B.NA, B.Invoernummer from w_va A, lezing B where (Architect="Kessel, P.H. van") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer)
Lezingen:
(0)
Essay:
P.H. van Kessel (1895-?)

Peter Heinrich (Piet) van Kessel was adjunct-directeur van Gemeentewerken te 's-Hertogenbosch. In 1947 werd hij benoemd tot architect van de Kathedrale Basiliek St. Jan te 's-Hertogenbosch, als opvolger van wijlen H. van Heeswijk (Den Haag).

NB: het oeuvre van ... meer

In 2.98 sec.