Gegevens over Overeijnder, W.F.
Werken:
(7)
openen Concertgebouw De Doelen Rotterdam
openen Kantoorgebouw De Rode Olifant Zuid Hollandlaan Den Haag
openen Kantoorgebouw Steenkolen Handelsvereeniging Rotterdam (ontwerp A.P.B. Otten en W. Overeijnder)
openen Paleis van Justitie Den Haag
openen Raadhuis Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam (ontwerp A.P.B. Otten en W.F. Overeijnder)
openen Sociëteitsgebouw Eendragt maakt Magt Kralingen
openen Vredespaleis Carnegieplein 2 2517 KJ Den Haag (A.P.B. Otten, J.H. de Roos, W.F. Overeijnder)
Artikelen:
(101)
openen Prijsvragen
openen Verslagen
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Prijsvragen. Bouwkunst en Vriendschap
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen uitgeschreven door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam. (Rapport der Jury.)
openen Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het Vredespaleis
openen Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Examens voor bouwkundig opzichter en teekenaar der Mij. tot Bev. der Bouwkunst
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Examens bouwk.-opzichter en teekenaar
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam uitgeschreven in 1909
openen Prijsvraag
openen Bericht. Bouwkunst en Vriendschap
openen Berichten
openen Prijsvraag voor een aanplakbiljet uitgeschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Van allerlei aard
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1911
openen Van allerlei aard
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Van allerlei aard
openen Examens voor bouwkundig-opzichter, bouwkundig-teekenaar en uitvoerder van bouwwerken (onderbaas) door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Het Rotterdamsche stadhuis
openen Rotterdam-Vreewijk, plan voor woon- en wijkverbetering
openen De geur van gras
openen Gebouw "Pertolea"te 's-Gravenhage Architecten De Roos en Overeynder
openen Rotterdam's nieuwe beurs
openen Voorgenomen werken
openen Amendementen en bemerkingen
openen Rapport betreffende het Examen voor Bouwkundig-Opzichter en Bouwkundig-Teekenaar
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Berichten
openen Prijsvragen
openen Societeitslokaal der vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Berichten
openen Aan wien de uitvoering van het Vredespaleis?
openen De bekroonde plannen voor het vredespaleis
openen Prijsvragen
openen De raadhuisbouw te Rotterdam
openen Winkelhuis aan de Coolsingel te Rotterdam
openen Prijsvragen [slachthuizen]
openen Berichten
openen Actueele onderwerpen;Het bestaande raadhuis van Rotterdam
openen Vergadering van de commissie tot behartiging der vakbelangen [...]
openen Bouwkunst en vriendschap
openen Prijsvraagen: Bouwkunst en Vriendschap
openen Berichten
openen Jaarverslag van de Maarschappij ter bevordering der Bouwkunst 1909-1910
openen Officieel bericht
openen Jaarverslag
openen Verslag van de Algemeene Meivergadering op Dinsdag 30 en Woensdag 31 Mei 1911, in het Gebouw der Maatschappij; Verslag Hoofdbestuursvergadering 30 Mei 1911 ten 10 1/2 ure v.m.
openen De St. Quirinuskerk te Halsteren
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering op woensdag 10 januari j.l.
openen J.H. Leliman-prijsvraag
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen De uitgenodigde architecten voor den raadhuisbouw te Rotterdam
openen Examens [...] leden van de commissie
openen Het nieuwe raadhuis voor Rotterdam
openen Rapport van de jury ter beoordeling der ontwerpen voor een Raadhuis te Rotterdam
openen Het nieuwe raadhuis voor Rotterdam
openen De woningen van het marechassee-kazerne te Arnhem
openen Heerenhuis te Rotterdam
openen Ontwerp voor een kantoorgebouw der Steenkolen Handelsvereeniging te Rotterdam
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Jury-rapport inzake de meervoudige opdracht tot een ontwerp van een tehuis voor oude lieden uitgeschreven door het bestuur van het St. Jacobs-Gasthuis te Schiedam
openen Architect W.F. Overeynder+
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Prijsvragen, prijsvragen uitgeschreven door de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Rotterdams Beurs
openen De Gevelprijsvraag te Rotterdam
openen Vreewijk
openen Prijsvragen uitgeschreven door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen De raadhuisbouw te Rotterdam
openen Prijsvraagen: Bouwkunst en Vriendschap
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvragen uitgeschreven door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Examen Bouwkundig Opzichter Teekenaar
openen Examen voor het diploma van Bouwkundig opzichter en voor het diploma van Bouwkundig Teekenaar
openen Examen Bouwkundig Opzichter en Teekenaar
openen Prijsvragen. Vereeninging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam uitgeschreven in 1909
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Bouwkunst en vriendschap te Rotterdam
openen Examen Bouwkundig Opzichter en Teekenaar 1910
openen Prijsvraag. Schoorsteenmantel in verglaasde steen met ingebouwden open haard
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Examens voor Bouwkundig-Opzichter, Bouwkundig-Teekenaar, en Uitvoerder van Bouwwerken, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1911
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam, uitgeschreven in 1911
openen Prijsvragen. Bouwkunst en Vriendschap, Rotterdam
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter, Bouwkundig-teekenaar en Uitvoerder der Bouwwerken, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1912
openen Raadhuis te Rotterdam
openen Examens voor Bouwkundig-Opzichter, Bouwkundig-Teekenaar en Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas) ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Raadhuis Rotterdam
openen Het Raadhuis van Rotterdam
openen 12e Internationale Architectencongres
openen De architectuurtentoonstelling
openen De prijsvraag voor het Rotterdamsche raadhuis. Roterodami prosperitas
openen Sociëteitsgebouw te Kralingen
openen Dynamische werkomgeving in statige context. De Rode olifant, Den Haag
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
In 3.06 sec.