Gegevens over Otten, A.P.B.
  Geboren te Rotterdam op 1875
  Overleden te Rotterdam op 1935.10.20
Opleiding: Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, Rotterdam/;Academie Brussel/
Nevenfuncties: Genootschap Architectura et Amicitia/lid/1905-;B.N.A./lid/;Vereniging 'Nieuw Rotterdam'/lid commissie die de omgeving van de Maasoevers bestudeerde/1921;Bouwkunst en Vriendschap, Rotterdam/voorzitter/1910;prijsvraag voor een jachthaven/jurylid/1917;Prijsvraag voor de Academie van Schone Kunsten in Amsterdam/jurylid/1917
Werken:
(33)
openen Bestelkantoor N.V. Rutten's Bierbrouwerij 'De Zwarte Ruiter' Nieuwe Binnenweg 19 3014 GB Rotterdam
openen Beursplein 2511 AA Rotterdam (ontwerp A.P.B. Otten)
openen Café en bestelkantoor van 'De Zwarte Ruiter' Markt 27 's-Gravenhage
openen Gedenksteen voor J.F. Buchel Rotterdam
openen Herenhuis Westersingel Rotterdam
openen Hotel Van Hoogendorpplein Rotterdam
openen Kantoorgebouw met woningen en bierkelder 'De Zwarte Ruiter' Glashaven hoek Scheepmakershaven Rotterdam
openen Kantoorgebouw Steenkolen Handelsvereeniging Rotterdam (ontwerp A.P.B. Otten en W. Overeijnder)
openen Kantoorgebouw 'Hermes' Scheepmakershaven Rotterdam
openen Lunet-bebouwing Vught
openen Museum van Oudheden en Kunstnijverheid Rotterdam
openen Nederlandse paviljoen op de Internationale Tentoonstelling San Francisco (ontwerp A.P.B. Otten)
openen Oostplein-Westersingel Rotterdam
openen Opbergmeubel Rotterdam
openen Paleis van Justitie Den Haag
openen Pand 'De Crimpert Salm' Visstraat 3 Dordrecht
openen Polaktheater Venlo
openen Raadhuis Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam (ontwerp A.P.B. Otten en W.F. Overeijnder)
openen Rotterdamsche Tandheelkundige Polikliniek Schiedamse Vest Rotterdam
openen Twee woonhuizen Park Rozenburg Waldeck Pyrmontlaan 10-12 (huidige nrs.) 3062 BV Rotterdam
openen Uitbreidingsplan en woningbouw Helmond
openen Villa's te Doetinchem (ontwerp A.P.B. Otten)
openen Vredespaleis Carnegieplein 2 2517 KJ Den Haag (A.P.B. Otten, J.H. de Roos, W.F. Overeijnder)
openen Winkelpand met garages en bovenwoningen Keulse Poort hoek Nassaustraat Venlo
openen Woningblok Rochussenstraat 307A-347C Rotterdam
openen Woningblok Schepenstraat 44A-58B Rotterdam
openen Woningbouw Bergpolder Rotterdam
openen Woningbouw Lorentzplein Schiedam
openen Woningbouw Schans Rotterdam
openen Woningbouwcomplex Nobelstraat Van de Meydestraat
openen woningbouwcomplex Stadhoudersweg, Statenweg, Statensingel, Van Beuningenstraat Rotterdam
openen Woonblokken 'Centraal Plan Blijdorp' kruising Stadhoudersweg-Statenweg Rotterdam
openen 'De Bijenkorf' Grote Marktstraat, Wagenstraat Den Haag (ontwerp A.P.B. Otten)
Artikelen:
(364)
openen W. van Gelderen over de Opbouw-tentoonstelling
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Berichten
openen Prijsvragen, door de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam uitgeschreven in 1901
openen Prijsvragen
openen Jury-rapport der prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam uitgeschreven in 1901
openen Berichten
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Berichten
openen Bouwkunst en Vriendschap. Het Beursplan Otten
openen Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het Vredespaleis
openen Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Berichten
openen Prijsvragen, door de vereeninging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1908
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Berichten
openen Rapoort der commissie, benoemd ter beoordeeling van de prijsvragen, uitgeschreven door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Berichten
openen Tentoonstelling Brussel. Afdeeling architectuur.
openen Berichten
openen Prijsvragen, door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam. uitgeschreven in 1910
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Berichten
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Het zilveren feest van "Bouwkunst en Vriendschap'
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1911
openen Glasschilderkunst/Gebrandschilderd glas
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Huishoudelijke reglement voor de permanente prijsvraag commissie
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Van allerlei aard
openen P.A. Weeldenburg. +
openen Van allerlei aard
openen Het 70-jarig bestaan v.d. Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Prijsvragen door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam, uitgeschreven in 1912
openen Bond "Heemschut"
openen Prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Jury-rapport-prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap-1912
openen Tentoonstelling Gent 1913
openen Verslag omtrent den bond Heemschut
openen Het Rotterdamsche stadhuis
openen Tentoonstelling te San Francisco
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam uitgeschreven in 1913
openen Nagekomen berichten
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1913, uitgebracht in de 58ste Algemeene Vergadering op 17 December 1913
openen Tentoonstellingen voor bouwkunst en verwante kunsten
openen [Uit het Bouwkundig Weekblad ...]
openen Correspondentie
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap," uitgeschreven in 1923
openen Commissies voor Tentoonstelling Parijs '25
openen Het gebouw van "De Bijenkorf" in Den Haag
openen Afbeeldingen behoorende bij het rapport over het goed-recht van de toepassing van het platte en flauwhellende dak in Nederland
openen Het Hofplein te Rotterdam
openen Rotterdamsche problemen
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Voorgenomen werken
openen Bond van Nederlandsche Architecten.
openen Voorgenomen werken.
openen Studieprijsvragen van "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Tentoonstellingen en congressen Architectuur-teekeningen en meubelen
openen Berichten (adres aan de Gemeenteraad van R'dam]
openen Brouwer's Bouw-Beeldhouwwerk
openen Berichten
openen [Berichten]
openen Berichten
openen Aan wien de uitvoering van het Vredespaleis?
openen De bekroonde plannen voor het vredespaleis
openen Prijsvragen
openen Gebouw 'De zwarte ruiter' te Rotterdam
openen Rotterdamse Tandheelkundige Polikliniek
openen Vergaderingen
openen Berichten
openen Kort verslag van de algemeene meivergadering op Dinsdag 24 en Woensdag 25 mei
openen Verslag Algemeene Meivergadering op Dinsdag 24 en Woensdag 25 mei
openen Brieven uit Rotterdam. XIII. Maatschappij voor Volkswoningen - woningbouw op een terrein aan de Persoonshaven
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Prijsvraag door de vereeniging 'Bouwkunst en vriendschap' te Rotterdam
openen Personalia
openen Jaarverslag
openen De St. Quirinuskerk te Halsteren
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen In memoriam P.A. Weeldenburg
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Prijsvragen: Prijsvraag voor een reclameplaat
openen Adres in zake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Jury-rapport der prijsvragen van 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen [Adres inzake] Verbouwing Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Adres inzake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Tentoonstelling Gent 1913. Moderne kunst, afd. bouwkunde
openen Moderne bouwkunst in Skandinavië en Finland
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Officieel gedeelte: vergadering van het hoofdbestuur
openen Het nieuwe raadhuis voor Rotterdam
openen Rapport van de jury ter beoordeling der ontwerpen voor een Raadhuis te Rotterdam
openen Het nieuwe raadhuis voor Rotterdam
openen Afdeeling Haarlem en omstreken van de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst
openen Heerenhuis te Rotterdam
openen Verslag der hoofdbestuursvergadering [...]
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst
openen Vergadering van architect-leden der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op 30 Juni j.l. in het gebouw der Maatschapppij
openen Heerenhuis te Rotterdam
openen De prijsvraag voor het Nederlandsch paviljoen op de Internationale Tentoonstelling te San Francisco
openen Afbeeldingen behoorende bij het rapport over het goed-recht van de toepassing van het platte en flauwhellende dak in Nederland
openen Het goed-recht van de toepassing van het platte dank en flauwhellende dak in Nederland
openen Jury-rapport; Gevelwedstrijd Vredehof
openen Prijsvragen
openen Hotelbouw te Rotterdam
openen Jaarverslag 1915-1916
openen Vergadering van het Hoofdbestuur
openen Ontwerp voor een kantoorgebouw der Steenkolen Handelsvereeniging te Rotterdam
openen Officieel gedeelte
openen Het gebouw "Noordzee" te Rotterdam
openen Tentoonstelling van middenstandswoningen in de kon. school voor techniek en ambacht te 's-Hertogenbosch
openen Meervoudige opdracht St. Petrus te Vught
openen Tentoonstellingsraad
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Bouwkunst-tentoonstelling 1893-1923 te Amsterdam (II)
openen Twee woonhuizen van architect Alb. Otten te Rotterdam
openen De excursie
openen Het project voor de 'Bijenkorf' te 's-Gravenhage van architect Alb. Otten.
openen De tentoonstelling te Parijs in 1900
openen Rotterdamsche Post VI
openen Düsseldorf in 1926.
openen De drie koepels der 'Gesolei'
openen Congresnummer
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Het Keulsche stadion
openen Opbouw.-Liga.-Moskau.-Nabetrachting
openen De Nenijto
openen Bouw- en woningverordening te Rotterdam
openen Jury-rapport inzake de meervoudige opdracht tot een ontwerp van een tehuis voor oude lieden uitgeschreven door het bestuur van het St. Jacobs-Gasthuis te Schiedam
openen De organisatie van een centraal materiaal-onderzoek-station
openen Wilhelm Riphahn te Keulen
openen Woningbouw Helmond 1916-1928
openen Boekbespreking woningbouw "Helmond 1916-1928"
openen Het Hofplein te Rotterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Het Luxor-theater te Rotterdam
openen Rotterdamsche problemen
openen Gemeentewerken van Rotterdam
openen Het vraagstuk tot het bouwen van het Leidsche Raadhuis
openen Studieprijsvraag voor een kerkgebouw
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Het 'Universum' van Erich Mendelsohn
openen Landhuizen bij Rotterdam. 'De Iepenhof'
openen Landhuizen bij Rotterdam
openen "Marbeuf" autogatage met show-hal te Parijs
openen Het architectencongres in 1930 en één van zijn gastheren
openen Jaarverlagen van de Gewestelijke Kringen van den B.N.A. over 1929
openen Jaarverslag
openen Landhuizen bij Rotterdam
openen "De Kiefhoek" te Rotterdam
openen Betonwoningen aan de lange Hilleweg te Rotterdam
openen De raadhuisplannen van Waalwijk
openen Herinneringen aan Boedapest
openen C.N. van Goor 70 jaar
openen Het monument voor G.J. de Jongh
openen Het kantoor van het G.E.B. te Rotterdam
openen Le Corbusier
openen De wereldtentoonstelling te Chicago (1)
openen Het 'Travel and Transport Building' op de wereldtentoonstelling te Chicago (2)
openen 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Gebouw 'Insulinde' te 's-Gravenhage
openen Kantoorgwebouw van de Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. te Rotterdam
openen Studieprijsvragen in 1932 uitgeschreven door de vereeniging "Bouwkunst en vriendschap' te Rotterdam
openen De eerste christelijke ambachtschool te Rotterdam
openen De Rijksseruminrichting te Rotterdam
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen In memoriam Albert Otten
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1935
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen M. Brinkman
openen Het goed-recht van de toepassing van het platte en flauwhellende dak in Nederland
openen Prijsvraag door de vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen Rapport der commissie, benoemd ter beoordeeling van de prijsvragen, uitgeschreven door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Allerlei. Studieprijsvragen. 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen In memoriam Albert Otten
openen Bij het werk van Albert Otten +
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin"
openen Vier bouwwerken van Alb. Otten
openen Winkelhuizen en arbeiderswoningen. Architect: Alb. Otten
openen Reglement van de Gemengde Commissie
openen Twee nieuwe hotels
openen De Gevelprijsvraag te Rotterdam
openen Kantoorpand "Hermes" aan de Gedempte Glashaven te Rotterdam
openen Rotterdamsche Bouwkunst
openen Tuindorpen in Brabant
openen Gemeentelijke volkswoningbouw te Rotterdam
openen Welke maatregelen kunnen door de Overheid der Stad Rotterdam genomen worden om te bevorderen, dat voldaan wordt aan rededelijke architectonische eischen
openen Prijsvragen, door de vereniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam, uitgeschreven in 1910
openen Rapport der commissie, benoemd ter beoordeling van de prijsvragen
openen Prijsvraag door den Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap", uitgeschreven in 1923
openen Prijsvraag van den Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap', uitgeschreven in 1923 (vervolg van het jury-rapport)
openen Prijsvragen van den Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen De raadhuisplannen van Waalwijk
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Afbeeldingen behoorende bij het rapport over het goed-recht van de toepassing van het platte en flauwhellende dak in Nederland
openen Rotterdamsche plannen
openen De Nenyto
openen De architectentitel in België
openen Gemeentewerken van Rotterdam
openen Wettelijke bescherming van den titel en de beroepsuitoefening van den architect
openen De prijsvraag voor het Rotterdamsche raadhuis. Roterodami prosperitas
openen Rotterdamsche plannen
openen Café te 's-Gravenhage
openen Bestelkantoor te Rotterdam
openen De Nenyto
openen Opbouw. - Liga. - Moskou. - Nabetrachting door Alb. Otten
openen De I.T.A. De Indische Tentoonstelling te Arnhem
openen Het Hofplein te Rotterdam
openen De Rijksseruminrichting te Rotterdam
openen Gebouw 'Insulinde' te 's-Gravenhage, architect Cornelis Elffers B.N.A.
openen Kantoorgebouw van de Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij te N.V. Rotterdam
openen De eerste Christelijke ambachtsschool te Rotterdam
openen Prof. Thoroczkai Wigand Ede, de Hongaarse architect
openen De Wereldtentoonstelling te Chicago I
openen Het 'Travel and Transport Building' op de Wereldtentoonstelling te Chicago II
openen Le Corbusier
openen Het kantoor van het G.E.B. te Rotterdam
openen Het monument voor G.J. de Jongh te Rotterdam
openen De raadhuisplannen van Waalwijk
openen De architectentitel in België
openen Herinnering aan Boedapest. Een bezoek bij de architect Pogány Móric.
openen C.N. van Goor 70 jaar
openen Betonwoningen aan den Lange Hilleweg te Rotterdam, onder leiding van Ir. H. v. Tyen en de architecten W. en J. Greve. te 's Gravenhage
openen Landhuizen bij Rotterdam
openen 'De Kiefhoek' te Rotterdam
openen Regeling van het accountantswezen
openen De nieuwe concertzaal Pleyel te Parijs
openen Het architectencongres en één van zijn gastheren
openen Woonhuis Mr. K.P. v.d. Mandele Rotterdam
openen Landhuizen bij Rotterdam, 'De Ipenhof' van W. Kromhout
openen Van een grooten daktuin
openen Rotterdamsche problemen
openen Gemeentewerken van Rotterdam
openen Wettelijke bescherming van den titel en de beroepsuitoefening van den architect
openen De drie koepels van de 'GESOLEI'
openen Het Luxor-theater te Rotterdam
openen Het Hofplein te Rotterdam
openen De tentoonstelling te Parijs in 1900
openen Düsseldorf in 1926
openen Het gebouw 'Noordzee' te Rotterdam
openen Heerenhuis te Rotterdam
openen In memoriam P.A. Weeldenburg
openen Aan wien de uitvoering van het Vredespaleis?
openen Adres in zake prijsvragen voor belangrijke reegeringsgebouwen
openen De bekroonde plannen voor het Vredespaleis
openen Rotterdamsche Tandheelkundige Polikliniek aan den Schiedamsen Vest te Rotterdam
openen W. van Gelderen over de Opbouw-tentoonstelling
openen [Adres inzake] Verbouwing Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Adres inzake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Afbeeldingen behoorende bij het rapport over het goed-recht van de toepassing van het platte en flauwhellende dak in Nederland
openen Jury-rapport der prijsvragen van 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Studieprijsvragen 1932. Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap.
openen Rapoort der commissie, benoemd ter beoordeeling van de prijsvragen, uitgeschreven door de vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen Gevelwedstrijd te Rotterdam
openen Prijsvraag. Uitgeschreven door de Vereeninging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam, in 1908
openen Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvragen-Reglement
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam, uitgeschreven in 1911
openen Conferentie over het Bouwkunstig Element bij de Bescherming der schoonheid van Nederland
openen Nationale Vaktentoonstelling van het Stucadoorsbedrijf
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam, uitgeschreven in 1912
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap
openen Tentoonstelling Gent 1913
openen Raadhuis Rotterdam
openen Het Raadhuis van Rotterdam
openen Prijsvraag 'Nederlandsch Paviljoen'
openen Prijsvragen door de vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam. Uitgeschreven in 1913.
openen Prijsvragen. Afdeeling Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Vijfde gevelwedstrijd
openen Bouwt te Doetinchem [advertentie]
openen Bouwt in 1927 te Doetinchem [advertentie]
openen Internationaal Architectencongres
openen Mededeelingen
openen Bond van Nederl. Architecten
openen Internationaal architectencongres
openen 12e Internationale Architectencongres
openen Bouwkunstig nieuws uit de hoofdstad
openen C.N. van Goor 70 jaar
openen Prijsvraag 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Architect Otten overleden
openen Mededeelingen
openen J.J. Vriend[.] Het leven van J.J. Vriend, een permanent pleidooi voor een menselijke architectuur tussen verstand en gevoel
openen De Nenijto
openen Berichten
openen Prijsvragen
openen Opbouw.-Liga.-Moskau.-Nabetrachting
openen 'Bouwkunst en Vriendschap' 1885-1935
openen In memoriam Albert Otten
openen Vijfde gevelwedstrijd, uitgeschreven door de Afd. Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Excursie Amsterdam
openen Een half stadhuis en een rode olifant - het werk van de Rotterdamse architecten De Roos, Overeijnder en Otten
openen Het Nederlandsch Paviljoen op de tentoonstelling te San Francisco
openen Het nieuwe raadhuis van Rotterdam
openen De prijsvraag voor het Nederlandsche paviljoen op de Internationale Tentoonstelling te San Francisco
openen De tentoonstelling van den kring Rotterdam van den B.N.A.
openen Het nieuwe stadhuis voor Rotterdam (Het advies der jury of het advies der raadhuiscommissie?)
openen De Raadhuis-prijsvraag-tentoonstelling van Rotterdam
openen Het Nederlandsch Paviljoen op de tentoonstelling te San Francisco
openen 'De Crimpert Salm' te Dordrecht. Gerestaureerd door Alb. Otten, arch.
openen Bouwkunst-Tentoonstelling te 's-Gravenhage
openen Tentoonstelling van middenstandswoningen in de Kon. School voor Techniek en Ambacht te 's-Hertogenbosch
openen Rotterdam. Gebouw 'De Zwarte Ruiter', Glashaven hoek Scheepmakershaven
openen Gevelwedstrijd te Rotterdam
openen Bij het werk van Albert Otten Å
openen Het gebouw van 'De Bijenkorf' in Den Haag
openen Boekbespreking woningbouw 'Helmond 1916-1928'
openen Het project voor de 'Bijenkorf' te 's-Gravenhage van architect Alb. Otten
openen Twee woonhuizen van architect Alb. Otten te Rotterdam
openen Hotelbouw te Rotterdam
openen Het nieuwe raadhuis van Rotterdam
openen Het Rotterdamsch Stadhuis
openen Brieven uit Rotterdam. XIII. Maatschappij voor Volkswoningen - woningbouw op een terrein aan de Persoonshaven
openen De prijsvraag voor het Nederlandsche paviljoen op de Internationale Tentoonstelling te San Francisco
openen Gebouw 'De Zwarte Ruiter' te Rotterdam
openen Filiaal te Rotterdam van de Naamlooze Vennootschap 'Rutten's Bierbrouwerij "De Zwarte Ruiter"', te Maastricht
openen Gevelwedstrijd te Rotterdam
openen Rotterdam
openen Professor Evers
openen Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Ontwerp voor een kantoorgebouw der Steenkolen Handelsvereeniging te Rotterdam, van Alb. Otten en W.F. Overeijnder, architecten
openen Het Nederlandsch Paviljoen op de tentoonstelling te San Francisco
openen Bouwt te Doetinchem [advertentie]
openen Bouwt in 1927 te Doetinchem [advertentie]
Boeken:
(5)
openen Het goed recht van de toepassing van het platte en flauw hellende dak
openen Architettura edilizia urbanistica Olanda 1917/1940
openen Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990
openen De architectuur in hare hoofdtijdperken
openen Moderne architectuur in Nederland
Lezingen:
(1)
openen Moderne bouwkunst in Skandinavië en Finland door A
Essay:
A.P.B. Otten (1875-1935)

Persoonlijke gegevens

Albertus Petrus Bernardus Otten werd in 1875 te Rotterdam geboren. Hij is overleden op 20 oktober 1935, op 60-jarige leeftijd. Het R.K. Bouwblad meldt bij zijn overlijden dat er van hem werken zijn uitgevoerd in 'Rotterdam, Amsterdam, Den ... meer

In 5.99 sec.