Gegevens over Roos, J.H. de
Werken:
(6)
openen Concertgebouw De Doelen Rotterdam
openen Kantoorgebouw De Rode Olifant Zuid Hollandlaan Den Haag
openen Sociëteitsgebouw Eendragt maakt Magt Kralingen
openen Vredespaleis Carnegieplein 2 2517 KJ Den Haag (A.P.B. Otten, J.H. de Roos, W.F. Overeijnder)
Artikelen:
(87)
openen Prijsvragen
openen Verslagen
openen Boekbespreking
openen Berichten
openen Aan het bestuur der Coöp. Vereeniging "Rochdale" te Amsterdam
openen Prijsvragen, door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam. uitgeschreven in 1910
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1911
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Huishoudelijke reglement voor de permanente prijsvraag commissie
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Van allerlei aard
openen Prijsvragen door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam, uitgeschreven in 1912
openen Jury-rapport-prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap-1912
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam uitgeschreven in 1913
openen Rotterdam-Vreewijk, plan voor woon- en wijkverbetering
openen Gebouw "Pertolea"te 's-Gravenhage Architecten De Roos en Overeynder
openen Rotterdam's nieuwe beurs
openen Voorgenomen werken
openen Bond van Nederlandsche Architecten.
openen Hoofdcommissie voor de normalisatie in Nederland
openen Winkelhuis aan de Coolsingel te Rotterdam
openen Prijsvragen [slachthuizen]
openen Berichten
openen Prijsvraag Rochdale
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Prijsvraag door de vereeniging 'Bouwkunst en vriendschap' te Rotterdam
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Prijsvragen: Prijsvraag voor een reclameplaat
openen Installatie van de Bouwverordeningen-commissie
openen Adres in zake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Jury-rapport der prijsvragen van 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen [Adres inzake] Verbouwing Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Adres inzake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Kroniek LIV: Een schoonheidswedstrijd op Vredehof te Rotterdam
openen De woningen van het marechassee-kazerne te Arnhem
openen Berichten
openen Heerenhuis te Rotterdam
openen Jaarverslag
openen Het ongeluk aan den Westerfoortschen Dijk te Arnhem
openen Jaarverslag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Laatste berichten
openen Officieel gedeelte
openen Ledenvergadering
openen Officieel gedeelte
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen De positie van den volkswoningbouw-architect in gevaar
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1935
openen Inrichting voor doofstommen onderwijs te Rotterdam
openen P.G. Buskens
openen Samenstelling van het bestuur en de permanente commissies in 1939
openen Jaarverslag van den BNA over 1938
openen Zij die vielen...
openen Prijsvraag door de vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Rotterdams Beurs
openen De Gevelprijsvraag te Rotterdam
openen Boekbespreking
openen Vreewijk
openen Prijsvragen, door de vereniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam, uitgeschreven in 1910
openen Adres in zake prijsvragen voor belangrijke reegeringsgebouwen
openen [Adres inzake] Verbouwing Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Adres inzake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Jury-rapport der prijsvragen van 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvragen-Reglement
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam, uitgeschreven in 1911
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam, uitgeschreven in 1912
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap
openen De Vereeniging 'Het Oosten' te Rotterdam
openen Prijsvragen door de vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam. Uitgeschreven in 1913.
openen Mededeelingen
openen Bond van Nederl. Architecten
openen Grondslagen van bouwverordeningen
openen De architectuurtentoonstelling
openen Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
openen P.G. Buskens, architect B.N.A., voorzitter van den B.N.A. van 1923-1928
openen Sociëteitsgebouw te Kralingen
openen Dynamische werkomgeving in statige context. De Rode olifant, Den Haag
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
In 3.44 sec.