Gegevens over Duiker, J.
  Geboren te Den Haag op 1890.03.01
  Overleden te Amsterdam op 1935.02.23
Adres(sen): Minervalaan 34, Amsterdam(1930-1935)
Churchilllaan (voorheen Noorder Amstellaan) 218, Amsterdam (1929)
Victorieplein (voorheen Daniël Willinkplein) 38, Amsterdam (1925-1929)
Brederodestraat 101 (Bureau Duiker en Bijvoet), Zandvoort
Brederodestraat 97, Zandvoort(1919-1925)
Opleiding: TH Delft bouwkunde/1913
Werken:
(75)
openen acht herenhuizen Stationsweg Velsen
openen Affiche Zonnestraal
openen Amerikaanse lunchroom Amstel 28 Amsterdam
openen Apotheek Haltestraat 8 Zandvoort
openen arbeiderswoningen Buiksloot Amsterdam
openen Badhotel Hoek van Holland
openen beton constructiesysteem
openen betonwoningen CIAM-congres
openen Brood- en meelfabriek, theater, garage, autoshowroom Vijzelgracht Amsterdam
openen centrale verwarmingsinrichting
openen Chicago Tribune Tower
openen Cineac Buitenhof Den Haag
openen Cineac CoolsingelRotterdam
openen Cineac Reguliersbreestraat Amsterdam
openen Cineac Tivolibar Nieuwendijk Amsterdam
openen Dagopenluchtschool
openen De Karenhuizen Krelagestraat 1 Alkmaar
openen Derde Ambachtsschool Roerstraat Scheveningen
openen Derde Ambachtsschool Scheveningen (Den Haag)
openen Derde Ambachtsschool Zwaardstraat 16 Scheveningen
openen Dorpskerk met pastorie
openen Dubbele villa Stadhouderslaan Den Haag
openen Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind Cliostraat 36-40 Amsterdam
openen Eerste openluchtschool voor het gezonde kind Cliostraat 40 Amsterdam
openen Ex -Libris Truus Duiker
openen Ex-Libris M.K. Valken
openen Gewapend betonwoningen voor het derde CIAM congres in Brussel
openen Grand Hotel Gooiland Emmastraat 2 Hilversum
openen herenhuizen Eikstraat Den Haag
openen herenhuizen en winkels Thomsonlaan Den Haag
openen herenhuizen Van Oldenbarneveldtlaan 98-114 Den Haag
openen herinrichting locatie Hofvijver, Den Haag
openen Hoogbouwflats Amsterdam
openen Hotel en Schouwburg Gooiland Hilversum
openen houten woonhuis Aalsmeer
openen Landhuis 'Doelzicht' Noodweg Hilversum
openen magazijn Winter Weteringschans 163 Amsterdam
openen meubelen 1923
openen Nazorgkolonie Zonnestraal Loosdrechtse Bos 7 Hilversum
openen Nirwana flats Zeestraat Den Haag
openen Nirwana-flat ('s-Gravenhage)
openen Nirwanaflat ('s-Gravenhage)
openen Officieren logiesgebouw
openen Omslagontwerp tijdschrift Wendingen december 1921
openen Paleis voor de Volkenbond Geneve
openen Pre-advies organische woonwijk in open bebouwing
openen Prefabbetonsysteem octrooi nr. 14321
openen projecten Kleine Gartmanplantsoen Amsterdam
openen Rijksacademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
openen Rijswijkse Bank- en Rentekas Zoutmanstraat Den Haag
openen stand Enci-Cemij Jaarbeurs Utrecht
openen strandhotel Elbenixe Salesel Tsjechië
openen Van Imhoffplein en omgeving Den Haag
openen veertien woningen Scheveningselaan Den Haag
openen vier herenhuizen van Oldenbarneveldtlaan 121-123, Doornstraat 64-66 's-Gravenhage
openen Villa Buitenrust Buitenrustweg 2 Den Haag
openen villa Jacob Catslaan Den Haag
openen Villadorp Kijkduin
openen Volkenbondspaleis Genève
openen volkswoningen, een studie naar hoogbouw
openen wasserij Diemerkade Diemen
openen winkel Warmoestraat Amsterdam
openen woningen en winkel Thomsonplein Den Haag
openen woningen Gerard Brandtstraat Amsterdam
openen woningen Landlust Amsterdam
openen woonhuis Brederodestraat 101 Zandvoort
openen woonhuis Ieplaan Den Haag
openen woonhuis Plantage Middenlaan Amsterdam
Artikelen:
(633)
openen Boekbespreking. IJzerconstructie. Naar het Duitsch [...] door ir. A.W.C. Dwars
openen Boekbespreking. Centrale verwarmingstechniek en -berekening. ir. L.E. Wisse. P.M. v.d. Weel.
openen Over centrale verwarming
openen ...... wie stout is - een gard.
openen Scholen
openen Dr. Berlage en de "Nieuwe Zakelijkheid"
openen Rectificatie
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen.
openen [Watertorens, n.a.v. artikel van H.E. v.d. Pauwert]
openen Het nieuwe kantoor-en laboratoriumgebouw van de Amsterdamsche Kininefabriek, architect Joh.H. Groenewegen
openen Een gezonde school voor het gezonde kind
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Boekbeoordeling. Staal als bouwmateriaal door Ir. E.A. van Genderen Stort
openen Henri Sauvage +
openen Boekhandel Schröder en Dupont, Keizersgracht. Architect A. Bodon
openen Boekbespreking. Een tweetal rekenschuiven door J.Th. van Gerven [...]
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" op het tooneel
openen Een school van Richard Neutra
openen De nieuwe zakelijkheid in zomer en winter
openen Nieuwere inzichten in centrale verwarming [deel1].
openen Wat men buiten Europa reeds vele jaren bouwde. Een "hooge-bouw" praatje
openen Hoe is het met onze kleeding?
openen Het manifest van Frank Lloyd Wright.
openen Het "Nieuwe Bouwen" in Amerika
openen De periodieke tentoonstellingen in het Kunstnijverheidmuseum der stad Zürich.
openen Een diensbodenhuisje op "Zonnestraal["] te Hilversum
openen Opgraving in Irak
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Bebouwing van het voorterrein van de Openluchtschool aan de Cliostraat te Amsterdam.
openen Internationale uitwisseling van gedachten.
openen Rietveld - Laren nabeschouwingen.
openen Woonhuis voor den heer W.Th. Perzonius te Huizen (N.H.) arch. Joh.H. Groenewegen afgekeurd door de gemeenteraad van Huizen.
openen Afdeeling bouwmaterialen op de Jaarbeurs te Utrecht
openen W. van Gelderen over de Opbouw-tentoonstelling
openen L'Architecture d'aujour d'hui[.] Le Corbusier
openen Bezinning
openen Cineacx, een filmtheater aan de Reguliersbreestraat te Amsterdam, arch. Ir. J. Duiker
openen De fusie van De 8 en de Groep 32
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen
openen Van der Vlugt als realisator
openen Bij het overlijden van L.C. van der Vlugt
openen Inleiding [op themanummer AVRO-studio]
openen [Wijlen Ir. J. Duiker]
openen Grand Hotel Gooiland
openen Hotel Gooiland te Hilversum. "Gooiland", de kroon op Duiker's werk
openen De côte d'azur in Hilversum
openen Stralingsverwarming en ventilatiesysteem [in hotel Gooiland]
openen Doktoren aan het woord
openen Drie huisjes van architect Hans Elte
openen Stand firma de Vries Robbé en Co.[.] Architectenbureau Merkelbach - Karsten - Duiker
openen Stand N.V. Enci-Cemij[.] Architectenbureau Merkelbach - Karsten - Duiker
openen Ingezonden: Een buitenlandsch architect zendt ons het volgende:
openen Raadhuis prijsvraag en het Nieuwe Bouwen
openen De bioscoop Vreeburg te Utrecht
openen Eensgezinswoningen of flatgebouw?
openen Vliegtuigfoto's
openen "L'homme est l'ami de a pierre"
openen Enquête functionele buitenwanden
openen Raadhuis-prijsvraag Doetinchem
openen Over baksteen en bouwen
openen "Na den oorlog" en hoe wij er nu tegenover staan?
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Verschenen nummers van het maandblad Wendingen
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Schetsontwerp voor het Tweede Gymnasium te 's-Gravenhage door Ir. J. Limburg
openen Ontvangen tijdschriften
openen Verslag van de lezing van den heer J.J.P. Oud, over de ontwikkeling van de moderne bouwkunst: heden, verleden en toekomst
openen Vingerwijzing
openen Ontvangen tijdschriften
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Internationale tentoonstelling van toegepaste kunst te Zürich
openen Dr. Berlage en de Nieuwe Zakelijkheid
openen Moderne bouwkunst in Nederland
openen Bezinning.
openen Visie op nieuwe cultuur
openen Plan - Hofvijver
openen Boekhandel Schröder en Dupont, Keizersgracht. Architect A. Bodon.
openen Hoogbouw
openen Over nog wat en een school
openen Naar aanleiding van het praatje:'over nog wat en een school'
openen De Karenhuizen te Alkmaar
openen Stroomingen en tendenties in de nieuwe Nederlandsche Architectuur
openen Samenspraak der architecten
openen IJdel dispuut
openen De ligging van de school[.] En de ruimten er om heen
openen Oude dorpskom wordt moderne city
openen "Een Nederlandse smeltkroes"
openen 1898 - 1948 Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen M.J. Granpré Molière, vijf en twintig jaar hoogleraar
openen Het woongebouw aan het Zuidplein te Rotterdam
openen Brief van de C.I.A.M. aan minister In 't Veld
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland
openen Moderne architectuur in Nederland
openen Uit de pers
openen Boekentafel
openen Spiegel van de week
openen Toespraak van J.B. Bakema bij de opening van de tentoonstelling 'Duiker' te Amsterdam
openen Opmerkingen in de kantlijn
openen Wat, waar, wanneer ...
openen Boekentafel
openen Autonome architectuur
openen Pier Luigi Nervi
openen Naar een samenlevingsarchitectuur
openen Oud - een van de grootsten
openen Nieuwe architectuur wordt niet gerespecteerd
openen Stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam in vogelvlucht (2)
openen Deining en apathie rond het behoud van een jong cultuurmonument Duiker's schepping van beton, staal en glas 'Zonnestraal' wordt ongeduldig
openen Zonnestraal is best te redden!
openen [En u? Wat gaat u nu doen?]
openen Glas in de architectuur
openen Reizende Duiker-tentoonstelling
openen wat, waar, wanneer
openen Aandacht in plaats van nieuwe kneuterigheid
openen Vrienden van het Gooi
openen Agenda
openen Recensies
openen Duiker architect van een nieuwe tijd
openen Agenda
openen Interview
openen De architect als smaakmaker of als huisvester?
openen Zonnestraal: zo jong en nu al bedorven
openen Hoogbouw in Nederland
openen Nieuwe uitgaven
openen 'Opdrachtgever moet bewijzen dat slopen zinvol is'
openen Kunstkring en hoogbouw
openen Het Duiker dilemma
openen Het oude en nieuwe 'Nieuwe Bouwen'
openen Achterhaalde zakelijkheid op de Biënnale Jonge Architecten
openen Aardstralen en andere dingen
openen Spontane conferentie wil de moderne beweging behoeden
openen Noodklok luidt voor Zonnestraal
openen Nederland meubelontwerp. Bij de verjaardag van Duiker (boekbesprekingen)
openen Manhatten in Holland in zicht
openen Bureau houden in een Duiker
openen Exposities
openen Recensies
openen Boeken: Meesterlijk Licht
openen Meeningen van anderen Wezen en toekomst der architectuur
openen Verbouwing apotheek te Zandvoort Architecten Irs. Duiker en Bijvoet.
openen Voorgenomen werken.
openen Landhuis te Aalsmeer Arch. Irs. B. Bijvoet & J. Duiker.
openen Voorgenomen werken
openen De nieuwe bouwkunst.
openen Prijsvragen.
openen Nieuwe uitgaven.
openen Officieele mededeelingen van de Betonvereeniging.
openen Beton-congres te Luik
openen Openluchtschool van arch. Ir. J. Duiker in Amsterdam-Z.
openen Internationale leergang voor nieuwe architectuur
openen Een Finsche beoordeeling van de Nederlandsche bouwkunst
openen Officieele mededeelingen Betonvereeniging
openen Nieuwe uitgaven
openen Tentoonstellingen en congressen Architectuur-teekeningen en meubelen
openen Het Handelsblad-Cinéac te Amsterdam architect; Ir. J. Duiker
openen Ir. J. Duiker +
openen Wonen, werken, ontspanning en verkeer in de hedendaggsche stad.
openen Stedebouwkundige tentoonstelling van de architectengroep "de 8" in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
openen Nederlandsche nieuwe architectuur
openen Hotel- en theatergebouw "Gooiland"architecten wijlen Ir. J. Duiker en Ir. B. Bijvoet
openen Hotel- en theatergebouw "Gooiland"architecten Ir. J. DDuiker en Ir. B. Bijvoet
openen Nieuwe uitgaven
openen Personalia
openen Prijsvragen
openen Jury-rapport der prijsvragen van 'Bouwkunst en vriendschap' 1913
openen Jury-rapport der prijsvragen van 'Bouwkunst en Vriendschap' 1913
openen Jury-rapport
openen Prijsvraag Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Prijsvraag Rijksacademie van beeldende kunsten
openen De tentoonstelling van de ontwerpen voor een Rijksacademie van beeldende kunsten te Amsterdam
openen Maquette Rijks-academie van Beeldende Kunsten
openen De Karenhuizen te Alkmaar
openen Prijsvragen voor de vereeniging "Bouwkunst en vrienschap" uitgeschreven in 1922
openen Vereeniging Bouwkunst en vriendschap te Rotterdam; Juryrapport [..] 1922
openen Kindermeubelen van irs. Bijvoet en duiker, architecten
openen De nieuwe Nijverheidsscholen te Groningen
openen Lichtreclames
openen Plannen voor de derde ambachtsschool te 's-Gravenhage
openen Haagsche Brieven
openen Internationale tentoonstelling van toegepaste kunst te Zürich
openen Bij de Nirwanaflats van de irs. Bijvoet, Duiker & Wiebenga
openen tentoonstelling
openen Tentoonstelling A.S.B. (Architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst)
openen Ingezonden
openen Antwoord aan den heer Duiker, door A.J. van der Steur
openen Verwarming van wandlooze gebouwen door ir. J. Duiker
openen 'Zonnestraal'
openen De architectenkern de 8
openen Nadere toelichting op het adres aan den raad van Amsterdam van de architecten-kern "De 8"
openen Een plan voor goedkope woningen van f 5,- per week
openen Het vraagstuk tot het bouwen van het Leidsche Raadhuis
openen Studieprijsvraag voor een kerkgebouw
openen Aalsmeer
openen Bouwkunst en Vriendschap. Prijsvragen 1930. 1e Prijsvraag: Vacantie koloniehuis
openen Adres van de vakgroep "Bouwkunst" der algemeene R.K. kunstenaarsvereeniging aan de raad der gemeente Amsterdam
openen Architectuur en gewapend-beton
openen Onze redactie en het 'Neues Bauen'
openen Onderwijs en scholenbouw in België en Nederland
openen De Handelsblad-cineac
openen Bouwkunst en verwante kunsten
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Openbare prijsvraag
openen Grand Hotel Gooiland te Hilversum
openen Gispen Culemborg (advertentie)
openen Film over moderne Nederlandse architectuur
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Bouwkunst en kritiek
openen Bijvoet zeventig jaar
openen Drie generaties over 'Zonnestraal'
openen Zonnestraal
openen De 'experimentele woningbouwprijsvraag' van de B.N.A.
openen Nederlandse architectuur 1920-1940
openen 'Bouwen 20-40' gaf uitstekend overzicht
openen Duikers Cineac bedreigd. Modernste gebouw in Amsterdamse binnenstad
openen BNI bepleit behoud van Cineac
openen Cineac Reguliersbreestraat
openen Een plan voor goedkope woningen van f 5,- per week
openen Nadere toelichting op het adres aan den raad van Amsterdam van de architecten-kern "De 8"
openen Verwarming van wandlooze gebouwen door ir. J. Duiker
openen Ingezonden
openen Lichtreclames
openen De nieuwe Nijverheidsscholen te Groningen
openen De Karenhuizen te Alkmaar
openen Maquette Rijks-academie van Beeldende Kunsten
openen Meeningen van anderen Wezen en toekomst der architectuur
openen Bezinning.
openen L'Architecture d'aujour d'hui[.] Le Corbusier
openen Rietveld - Laren nabeschouwingen.
openen Woonhuis voor den heer W.Th. Perzonius te Huizen (N.H.) arch. Joh.H. Groenewegen afgekeurd door de gemeenteraad van Huizen.
openen Leven, kunst, mystiek
openen [Berichten uit Duitschland.]
openen Wat de redactie ervan denkt:
openen [Een belangrijk boekje.]
openen Een bezoek aan Metz & Co's woning van het Nieuwe Bouwen.
openen De studieprijsvragen van de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap 1932.
openen De heropening van het filmtheater "De Uitkijk".
openen Naar aanleiding van de nieuwe bebouwingwijze in het uitbreidingsplan "Landlust" in Amsterdam-West.
openen Het huis van Dr. d'Alsace in de Rue St. Guillaume te Parijs. Architecten P. Chareua en ir. B. Bijvoet.
openen De nieuwe Fordfabriek te Amsterdam. Een oriëntering.
openen Naar aanleiding van de filmvoordracht van Prof. Moholy Nagy op dinsdag 23 mei in het theater "De Uitkijk" te Amsterdam, georganiseerd door de vereeniging "De 8" in samenwerking met de Ned. Filmliga.
openen Wat is een krot?
openen [Antwoord aan Constant Hanekroot]
openen Iets over geluidwering en het Nieuwe Bouwen.
openen Het Zwitsersche studententehuis in de Cité Universitaire te Parijs.
openen Over nog wat en een school.
openen Onze correctierubriek.
openen C. & A. toch voordeeliger.
openen Insititutum Neerlandicum.
openen Toespraak [n.a.v. voordracht van dr. Van Dantzig].
openen Correctierubriek
openen Studieprijsvragen 1932. Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap.
openen Bebouwing van het voorterrein van de Openluchtschool aan de Cliostraat te Amsterdam.
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking].
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...;boekbespreking]
openen Opgraving in Irak.
openen Een diensbodenhuisje op "Zonnestraal" te Hilversum.
openen De periodieke tentoonstellingen in het Kunstnijverheidmuseum der stad Zürich.
openen Het "Nieuwe Bouwen" in Amerika.
openen Het manifest van Frank Lloyd Wright.
openen Hoe is het met onze kleeding?
openen Wat men buiten Europa reeds vele jaren bouwde. Een "hooge-bouw" praatje.
openen De nieuwe zakelijkheid in zomer en winter.
openen Een school van Richard Neutra.
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" op het tooneel
openen Boekbespreking. Een tweetal rekenschuiven door J.Th. van Gerven [...]
openen Boekhandel Schröder en Dupont, Keizersgracht. Architect A. Bodon.
openen Henri Sauvage +.
openen Boekbeoordeling. Staal als bouwmateriaal door Ir. E.A. van Genderen Stort
openen Een gezonde school voor het gezonde kind
openen Het nieuwe kantoor- en laboratoriumgebouw van de Amsterdamsche Kininefabriek, architect Joh.H. Groenewegen
openen [Watertorens;n.a.v. artikel van H.E. v.d. Pauwert]
openen Dr. Berlage en de "Nieuwe Zakelijkheid"
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen.
openen Over centrale verwarming
openen De studieoprijsvragen van de vereniging bouwkunst en vriendschap 1932
openen Moderne scholenbouw
openen Het moderne schoolgebouw en zijn realisatie-mogelijkheden
openen Het woongebouw aan het Zuidplein te Rotterdam
openen Een halve eeuw bouwen
openen Over de Nederlandse inzending [op Triennale Milaan]
openen Architectuur in de woningbouw
openen Boekbespreking[.] Eroka Brödner/Immanuel Kroeker" "Moderne Schulen"
openen Een buitenbeentje
openen De bal kaatst terug
openen Het bureau Van den Broek en Bakema
openen Rede van Ir. F. Sevenhuijsen bij de aanvaarding van het voorzitterschap van het Genootschap Architectura et Amictia
openen Het "Tweede Vrijz.-Christ. Lyceum" van Oud (1956) gezien in verband met de architectuurontwikkeling
openen Discussie-avond A. et A. ingeleid door ir. W. van Tijen
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking].
openen Tentoonstellingen. Wonen, werken, ontspanning en verkeer in de hedendaagsche stad
openen Allerlei. Het Nieuwe Bouwen
openen Allerlei. Holland zien!
openen Tussentijdse balans
openen De architectuur in Nederland aan de kunstgeschiedenis overgeleverd
openen Het probleem der welstandscommisies
openen Studies in de hedendaagsche Architectuur. III. Het ontwerp voor de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Werk van B. Bijvoet en J. Duiker
openen Werk van B. Bijvoet en J. Duiker II
openen Boekbespreking
openen Vereeniging Bouwkunst en vriendschap te Rotterdam; Juryrapport [..] 1922
openen Leestafel
openen Ontvangen geschriften
openen Architectuur en stedebouw-tentoonstelling
openen Wat is een krot?
openen Het Nieuwe Bouwen in Amerika.
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Naar aanleiding van de nieuwe bebouwingswijze in het uitbreidingsplan “Landlust” in Amsterdam-West
openen De heropening van het filmtheater “De Uitkijk”
openen De fusie van De 8 en de Groep 32
openen Cineacx, een filmtheater aan de Reguliersbreestraat te Amsterdam, arch. Ir. J. Duiker
openen Bezinning
openen L'Architecture d'aujour d'hui[.] Le Corbusier
openen W. van Gelderen over de Opbouw-tentoonstelling
openen Afdeeling bouwmaterialen op de Jaarbeurs te Utrecht
openen Rietveld - Laren nabeschouwingen.
openen Woonhuis voor den heer W.Th. Perzonius te Huizen (N.H.) arch. Joh.H. Groenewegen afgekeurd door de gemeenteraad van Huizen.
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen
openen Internationale uitwisseling van gedachten.
openen Bebouwing van het voorterrein van de Openluchtschool aan de Cliostraat te Amsterdam.
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Opgraving in Irak
openen Een diensbodenhuisje op "Zonnestraal["] te Hilversum
openen De periodieke tentoonstellingen in het Kunstnijverheidmuseum der stad Zürich.
openen Het "Nieuwe Bouwen" in Amerika
openen Het manifest van Frank Lloyd Wright.
openen Hoe is het met onze kleeding?
openen Wat men buiten Europa reeds vele jaren bouwde. Een "hooge-bouw" praatje
openen Nieuwere inzichten in centrale verwarming [deel1].
openen De nieuwe zakelijkheid in zomer en winter
openen Een school van Richard Neutra
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" op het tooneel
openen Boekbespreking. Een tweetal rekenschuiven door J.Th. van Gerven [...]
openen Boekhandel Schröder en Dupont, Keizersgracht. Architect A. Bodon
openen Henri Sauvage +
openen Boekbeoordeling. Staal als bouwmateriaal door Ir. E.A. van Genderen Stort
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Een gezonde school voor het gezonde kind
openen Het nieuwe kantoor-en laboratoriumgebouw van de Amsterdamsche Kininefabriek, architect Joh.H. Groenewegen
openen [Watertorens, n.a.v. artikel van H.E. v.d. Pauwert]
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen.
openen Rectificatie
openen Dr. Berlage en de "Nieuwe Zakelijkheid"
openen Scholen
openen ...... wie stout is - een gard.
openen Over centrale verwarming
openen Boekbespreking. Centrale verwarmingstechniek en -berekening. ir. L.E. Wisse. P.M. v.d. Weel.
openen Ir J. Duiker +
openen Onderschrift [bij 'Leven, kunst, mystiek' van Duiker]
openen Leven, kunst, mystiek
openen Naar een betere betonkwaliteit!
openen Wat de redactie ervan denkt
openen Programma prijsvraag goedkoope arbeiderswoningen.
openen [Berichten uit Duitschland.]
openen [Een belangrijk boekje.]
openen Een bezoek aan Metz & Co's woning van het Nieuwe Bouwen
openen De studieprijsvragen van de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap 1932
openen Nogmaals Ford
openen De heropening van het filmtheater "De Uitkijk"
openen Naar aanleiding van de nieuwe bebouwingwijze in het uitbreidingsplan "Landlust" in Amsterdam-West
openen Het huis van Dr. d'Alsace in de Rue St. Guillaume te Parijs Architecten P. Chareua en ir. B. Bijvoet
openen De nieuwe Fordfabriek te Amsterdam. Een oriëntering
openen Naar aanleiding van de filmvoordracht van Prof. Moholy Nagy op dinsdag 23 mei in het theater "De Uitkijk" te Amsterdam, georganiseerd door de vereeniging "De 8" in samenwerking met de Ned. Filmliga
openen Wat is een krot?
openen [Mededeling.]
openen [Antwoord aan Constant Hanekroot]
openen Kijkjes op de Jaarbeurs 1933
openen [Ingezonden]
openen Iets over geluidwering en het Nieuwe Bouwen
openen Het Zwitsersche studententehuis in de Cité Universitaire te Parijs.
openen Bericht
openen Onze correctierubriek
openen Over nog wat en een school
openen C. & A. toch voordeeliger
openen Insititutum Neerlandicum
openen Toespraak [n.a.v. voordracht van dr. Van Dantzig].
openen Correctierubriek
openen Excursies en Lezingen
openen Studieprijsvragen 1932. Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap.
openen Het huis van Dr. d'Alsace in de Rue St. Guillaume te Parijs. Architecten P. Chareua en ir. B. Bijvoet.
openen Prijsvraag verzorgingstehuis te Hilversum
openen Prijsvragen der Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen, de zoogenaamde 'Karenhuizen', te Alkmaar
openen Prijsvraag Rijksacademie van Beeldende Kunsten, te Amsterdam
openen Prijsvragen van "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Mededeelingen
openen Tentoonstelling van Bouwkunst in de laatste 25 jaren te 's-Gravenhage
openen Mededeelingen
openen Een Openluchtschool te Amsterdam
openen Afloop Aanbestedingen
openen Eerste internationaal congres voor beton en gewapend beton te Luik
openen De ontwikkeling van het architectuurbegrip en de bouwkunstuitingen van 1850-1931
openen Een rondwandeling door Amsterdam-Zuid. II
openen Mededeelingen
openen Nieuwe schouwburg te Hilversum
openen In memoriam Arch. Ir. J. Duiker b.i.
openen Mededeelingen
openen Bouwkundig nieuws uit de Hoofdstad
openen Mededeelingen
openen Een belangrijke Jubileum-tentoonstelling
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen [geen]
openen Moderne technische problemen. Buitenmuurconstructies
openen Het Grand Hotel "Gooiland" te Hilversum. Architect: wijlen Ir. Jan Duiker
openen Iets over metalen ramen
openen Nieuwe woningen in Amsterdam
openen Technische vraagbaak
openen Maquette Rijks-Academie van Beeldende Kunsten
openen De nieuwe nijverheidsscholen te Groningen
openen Een plan voor goedkoope woningen van f5.- huur per week af.(samenvatting)
openen Een plan voor goedkoope woningen van f5,- huur per week af
openen De bouw van het ééngezinshuis
openen Een gezonde school voor het gezonde kind
openen Duiker weer opgedoken
openen Stedebouw voor het blok gezet
openen Vragen aan de SAR over expressie vrijheid en openheid
openen Bakema: er is geen weg terug naar middeleeuwse knikstraatjes-op-een-platte-aardschijf-idee
openen J.J. Vriend[.] Het leven van J.J. Vriend, een permanent pleidooi voor een menselijke architectuur tussen verstand en gevoel
openen Nederland en de Nieuwe Wereld
openen Langs de omweg van het monument
openen La Biennale is dood leve Venetië
openen Rotterdamse bibliotheek zorgt voor storm in Delft
openen Pleidooi voor behoud historisch en architectonisch monument[.] Lekstraatsynagoge - funktionalisme als ruimtekunst
openen Verwarring over huisvesting
openen Moderne monumenten
openen Jaap Bakema
openen Zomerhuisje te Groet, architecten-bureau: Merkelbach - Karsten - Duiker
openen Zomerhuisje te Oost-Kapelle, architecten-bureau Merkelbach - Karsten - Duiker
openen Het genootschap A. et A. heeft de eerbiedwaardige leeftijd van 80 jaar bereikt
openen Nog eenige opmerkingen bij het werk van Hannah Höch
openen Boekbespreking. IJzerconstructie. Naar het Duitsch [...] door ir. A.W.C. Dwars
openen Boekbespreking. Centrale verwarmingstechniek en -berekening. ir. L.E. Wisse. P.M. v.d. Weel.
openen Over centrale verwarming
openen ...... wie stout is - een gard.
openen Scholen
openen Dr. Berlage en de "Nieuwe Zakelijkheid"
openen Rectificatie
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen.
openen [Watertorens, n.a.v. artikel van H.E. v.d. Pauwert]
openen Het nieuwe kantoor-en laboratoriumgebouw van de Amsterdamsche Kininefabriek, architect Joh.H. Groenewegen
openen Een gezonde school voor het gezonde kind
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Boekbeoordeling. Staal als bouwmateriaal door Ir. E.A. van Genderen Stort
openen Henri Sauvage +
openen Boekhandel Schröder en Dupont, Keizersgracht. Architect A. Bodon
openen Boekbespreking. Een tweetal rekenschuiven door J.Th. van Gerven [...]
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" op het tooneel
openen Een school van Richard Neutra
openen De nieuwe zakelijkheid in zomer en winter
openen Nieuwere inzichten in centrale verwarming [deel1].
openen Wat men buiten Europa reeds vele jaren bouwde. Een "hooge-bouw" praatje
openen Hoe is het met onze kleeding?
openen Het manifest van Frank Lloyd Wright.
openen Het "Nieuwe Bouwen" in Amerika
openen De periodieke tentoonstellingen in het Kunstnijverheidmuseum der stad Zürich.
openen Een diensbodenhuisje op "Zonnestraal["] te Hilversum
openen Opgraving in Irak
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Bebouwing van het voorterrein van de Openluchtschool aan de Cliostraat te Amsterdam.
openen Internationale uitwisseling van gedachten.
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen
openen Boekbespreking. Centrale verwarmingstechniek en -berekening. ir. L.E. Wisse. P.M. v.d. Weel.
openen Boekbespreking. IJzerconstructie. Naar het Duitsch [...] door ir. A.W.C. Dwars
openen Jan Duiker. Van warm naar koud.
openen Boek: Cher maitre van de Nederlandse architectuur
openen Boekbespreking. IJzerconstructie. Naar het Duitsch [...] door ir. A.W.C. Dwars
openen Boekbespreking. Centrale verwarmingstechniek en -berekening. ir. L.E. Wisse. P.M. v.d. Weel.
openen Over centrale verwarming
openen ...... wie stout is - een gard.
openen Scholen
openen Dr. Berlage en de "Nieuwe Zakelijkheid"
openen Rectificatie
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen.
openen [Watertorens, n.a.v. artikel van H.E. v.d. Pauwert]
openen Het nieuwe kantoor-en laboratoriumgebouw van de Amsterdamsche Kininefabriek, architect Joh.H. Groenewegen
openen Een gezonde school voor het gezonde kind
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Boekbeoordeling. Staal als bouwmateriaal door Ir. E.A. van Genderen Stort
openen Henri Sauvage +
openen Boekhandel Schröder en Dupont, Keizersgracht. Architect A. Bodon
openen Boekbespreking. Een tweetal rekenschuiven door J.Th. van Gerven [...]
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" op het tooneel
openen Een school van Richard Neutra
openen De nieuwe zakelijkheid in zomer en winter
openen Nieuwere inzichten in centrale verwarming [deel1].
openen Wat men buiten Europa reeds vele jaren bouwde. Een "hooge-bouw" praatje
openen Hoe is het met onze kleeding?
openen Het manifest van Frank Lloyd Wright.
openen Het "Nieuwe Bouwen" in Amerika
openen De periodieke tentoonstellingen in het Kunstnijverheidmuseum der stad Zürich.
openen Een diensbodenhuisje op "Zonnestraal["] te Hilversum
openen Opgraving in Irak
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Bebouwing van het voorterrein van de Openluchtschool aan de Cliostraat te Amsterdam.
openen Internationale uitwisseling van gedachten.
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen
openen Boekbespreking. IJzerconstructie. Naar het Duitsch [...] door ir. A.W.C. Dwars
openen Boekbespreking. Centrale verwarmingstechniek en -berekening. ir. L.E. Wisse. P.M. v.d. Weel.
openen Over centrale verwarming
openen ...... wie stout is - een gard.
openen Scholen
openen Dr. Berlage en de "Nieuwe Zakelijkheid"
openen Rectificatie
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen.
openen [Watertorens, n.a.v. artikel van H.E. v.d. Pauwert]
openen Het nieuwe kantoor-en laboratoriumgebouw van de Amsterdamsche Kininefabriek, architect Joh.H. Groenewegen
openen Een gezonde school voor het gezonde kind
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Boekbeoordeling. Staal als bouwmateriaal door Ir. E.A. van Genderen Stort
openen Henri Sauvage +
openen Boekhandel Schröder en Dupont, Keizersgracht. Architect A. Bodon
openen Boekbespreking. Een tweetal rekenschuiven door J.Th. van Gerven [...]
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" op het tooneel
openen Een school van Richard Neutra
openen De nieuwe zakelijkheid in zomer en winter
openen Nieuwere inzichten in centrale verwarming [deel1].
openen Wat men buiten Europa reeds vele jaren bouwde. Een "hooge-bouw" praatje
openen Hoe is het met onze kleeding?
openen Het manifest van Frank Lloyd Wright.
openen Het "Nieuwe Bouwen" in Amerika
openen De periodieke tentoonstellingen in het Kunstnijverheidmuseum der stad Zürich.
openen Een diensbodenhuisje op "Zonnestraal["] te Hilversum
openen Opgraving in Irak
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Bebouwing van het voorterrein van de Openluchtschool aan de Cliostraat te Amsterdam.
openen Internationale uitwisseling van gedachten.
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen
openen Visie op nieuwe cultuur. 1903-Berlage's Beurs-1928
openen Plan - Hofvijver
openen De studieprijsvragen van de vereeniging bouwkunst en vriendschap, 1932
openen Bouwkunst en verwante kunsten
openen Ir. J. Duiker
openen De architectenkern de 8
openen Tentoonstelling A.S.B. (Architectuur, Schilderkunst, Beeldhouwkunst)Stedelijk Museum Amsterdam 4 februari-1maart
openen tentoonstelling A.S.B.
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898 -1923 te Amsterdam
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam;Juryrapport [..] 1922
openen Prijsvragen voor de vereeniging "Bouwkunst en vriendschap" uitgeschreven in 1922
openen Ir. J. Duiker +
openen Wijlen Ir. J. Duiker
openen Ir J. Duiker +
openen Wijlen Ir. Jan Duiker
openen Zomerhuisje aan de Loosdrechtse Plassen
openen Moderne scholenbouw
openen 'Bouwen 20-40' gaf uitstekend overzicht
openen Nederlandse architectuur 1920-1940
openen Gispen Culemborg (advertentie)
openen Openbare prijsvraag
openen Grand Hotel Gooiland te Hilversum
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen De Handelsblad-cineac
openen Onderwijs en scholenbouw in België en Nederland
openen Onze redactie en het 'Neues Bauen'
openen Architectuur en gewapend-beton
openen Aalsmeer
openen 'Zonnestraal'
openen Bij de Nirwanaflats van de irs. Bijvoet, Duiker & Wiebenga
openen Bouwkunsttentoonstelling 1898-1923 te Amsterdam
openen Kindermeubelen van irs. Bijvoet en Duiker, architecten
openen De tentoonstelling van de ontwerpen voor een Rijksacademie van beeldende kunsten te Amsterdam
openen Prijsvraag Rijksacademie van beeldende kunsten
openen Prijsvraag Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Jury-rapport der prijsvragen van 'Bouwkunst en vriendschap' 1913
openen Zonnestraal
openen Bijvoet zeventig jaar
openen Zonnestraal
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Drie generaties over 'Zonnestraal'
openen Hotel- en theatergebouw "Gooiland"architecten wijlen Ir. J. Duiker en Ir. B. Bijvoet
openen Nederlandsche nieuwe architectuur
openen Hotel- en theatergebouw "Gooiland"architecten Ir. J. Duiker en Ir. B. Bijvoet
openen Het Handelsblad-Cinéac te Amsterdam architect;Ir. J. Duiker
openen Openluchtschool van arch. Ir. J. Duiker in Amsterdam-Z.
openen Landhuis te Aalsmeer Arch. Irs. B. Bijvoet & J. Duiker.
openen Verbouwing apotheek te Zandvoort Architecten Irs. Duiker en Bijvoet.
openen Recensies
openen Bureau houden in een Duiker
openen Zonnestraal: zo jong en nu al bedorven
openen [En u? Wat gaat u nu doen?]
openen Zonnestraal is best te redden!
openen Deining en apathie rond het behoud van een jong cultuurmonument Duiker's schepping van beton, staal en glas 'Zonnestraal' wordt ongeduldig
openen "Na den oorlog" en hoe wij er nu tegenover staan?
openen Over baksteen en bouwen
openen Enquête functionele buitenwanden
openen Stand N.V. Enci-Cemij[.] Architectenbureau Merkelbach - Karsten - Duiker
openen Doktoren aan het woord
openen De Côte d'Azur in Hilversum
openen Stralingsverwarming en ventilatiesysteem [in hotel Gooiland]
openen Grand Hotel Gooiland
openen De fusie van "De 8" en de "Groep 32".
openen Cineac, een filmtheater aan de Reguliersbreestraat te Amsterdam, arch. Ir. J. Duiker.
openen W. van Gelderen over de Opbouw-tentoonstelling.
openen Afdeeling bouwmaterialen op de Jaarbeurs te Utrecht.
openen Kijkjes op de Jaarbeurs 1933
openen Nieuwere inzichten in centrale verwarming [deel1].
openen Scholen
openen Tussentijdse balans
openen Zonnestraal
openen Overzicht van Duiker's werk
openen Duiker 1890-1935
openen Hotel Gooiland te Hilversum
openen Stralingsverwarming en ventilatiesysteem
openen Duiker en het geweten van de architectuur
openen Duiker er weer bovenop
openen
openen Duiker, te onbekend Haags genie
openen Villa Duiker wijkt voor nieuwbouw in stijl.
openen De onmanteling van een monument
openen Cineac:filmrestaurant of 'erfgoedcentrum' A'dam
openen Het nieuwe academiegebouw
openen de Rijks-Academie voor Beeldende kunsten een waardebepaling
openen Transparant exemplaar van het Nieuwe Bouwen. Sanatorium Zonnestraal gaat voor de werelderfgoedlijst
openen Wedergeboorte van een wegwerpgebouw. Sanatorium Hilversum
Boeken:
(7)
openen Hoogbouw (1930)
openen Hoogbouw (1930)
openen Architectuur in Nederland in de twintigste eeuw
openen ir. J. Duiker
openen Zonnestraal. Een nieuwe tijd lag in het verschiet
openen Herinneringen aan Jan Duiker
openen Duiker in Den Haag
Lezingen:
(0)
Essay:
Jan Duiker (1890-1935)

Na zijn eindexamen aan de vijfjarige HBS in Den Haag is Duiker in 1908 bouwkunde gaan studeren aan de Technische Hogeschool in Delft. In 1913 studeerde hij af bij prof. H. Evers. In Delft had hij tijdens zijn studie Bernard Bijvoet leren kennen, met wie hij goed bevrien ... meer

In 9.48 sec.