Gegevens over Pot- Keegstra, J.F.
  Geboren te Amsterdam op 1908.06.29
  Overleden te Amsterdam op 1997.05.16
Adres(sen): Haringvlietstraat 14, Amsterdam
Nicolaas Maesstraat 133, Amsterdam
Duinlaan 15, Den Haag
Frans van Mierisstraat 114, Amsterdam
Opleiding: MTS Haarlem afdeling bouwkunde/leerling/1927-1930;Hooger Bouwkunst Onderricht (voorloper van de Acad
Nevenfuncties: VBO Amsterdam/docent/1953-1954;Club van gediplomeerden van het VHBO/lid/1943-1945;BNA/lid/1957;Genootschap Architectura et Amicitia/1956/lid;Comité Waardige Universiteitsstad/deelname/1956-1957;Schoonheidscommissie Gemeente Haarlem/1956-1958;Commissie Redactie BNA/1957, 1964;Schoonheidscommissie van de nieuwe stad Amsterdam/lid/1959-1962
Archief: NAi/POTK d8-9, d18, d30-32, d34, d65-69, d71-74, d
Werken:
(0)
Artikelen:
(13)
openen De vrouw in de architectuur en de stedebouw IX, Mevrouw J.F. Pot- Keegstra, werken voor mensen.
openen Woningbouw 1948-1953
openen Samenstelling van het bestuur van de BNA per 1 mei 1963
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1961
openen Mededeling
openen Maartse gedachten over vakantie
openen Wereldtentoonstelling 1958, Brussel
openen Mededelingen
openen Bij het eerste nummer van de jaargang 1958
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Film over moderne Nederlandse architectuur
openen Architecten echtpaar Pot-Keegstra: Bijna dertig jaar samen bouwen
openen Zij wilde een huis maken en werd architecte
Boeken:
(2)
openen Architectes
openen Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990
Lezingen:
(0)
Essay:
J.F. Pot-Keegstra (1908-1997)

Joop Pot heeft zijn eerste praktijk ervaringen opgedaan bij het bureau van H.Th. Wijdeveld, waar hij van 1927-1930 heeft gewerkt aan de bouw van een aantal landhuizen, het Nederlands Paviljoen te Antwerpen en decorbouw voor de Lustrumspelen te Leiden. Van 1932-19 ... meer

In 3.53 sec.