Gegevens over Klijnen, M.P.J.H.
  Geboren te Maastricht op 1887.01.07
  Overleden te Den Haag op 1973.01.05
Adres(sen): Ary van der Spuiweg 5, Den Haag
Hoogwerflaan 17 Den Haag,
Carpentierstraat 144, Den Haag
Nevenfuncties: Prijsvraag vereniging Bouwkunst en Vriendschap (jurylid)/1918;Prijsvraag vereniging Bouwkunst en Vriendschap (jurylid)/omstreeksn 1924;Prijsvraag vereniging Bouwkunst en Vriendschap (jurylid)/1927;Studieprijsvraag tijdschrift Klei (jurylid)/1926;Gewestelijke kring Den Haag BNA (bestuurslid/;Examen-Commissie voorbereidend en definitief examen bouwkundig opzichter (lid)/;Tentoonstelling voor Bouwkunst en verwante kunsten Kurhaus Scheveningen (mede-organisator)/1929;Commissie van toelating bij Tentoonstellingsraad voor Bouwkunst en aanvwerwante kunsten BNA](lid)/1929;Opbouw (lid)/
Ereblijken: Officier in de orde van Oranje-Nassau/1957;Mention Wereldtentoonstelling Parijs/1925;zilveren ere-me
Werken:
(61)
openen Apotheek Claessens Heerlen
openen Aula Begraafplaats Naaldwijk
openen Bebouwingsplan Anjelierstraat e.o. Sittard
openen Bebouwingsplan De Baandert Sittard
openen Bebouwingsplan Thien Bunder Sittard
openen Bonnefantenklooster Maastricht
openen Bos- en Parkplan Kralingen Rotterdam
openen Bouwblok St. Laurensstraat Boymansstraat Coolsingel Rotterdam
openen Brugplan Venlo 1946-1961
openen Centrumplan Heerlen
openen Congres- en Concertgebouw Bossche Broek 's-Hertogenbosch (ontwerp Klijnen)
openen Dubbel woonhuis Lyonnetstraat 7a/b Maastricht
openen Dubbel woonhuis met kantoor Kooten en Mertens
openen Dubbel woonhuis voor stoker en opzichter
openen Flats Maarten de Vriesstraat Breda
openen Gemeentehuis Enschede (ontwerp Klijnen)
openen Gemeentehuis Geleen
openen Gemeentehuis Waalwijk (ontwerp Klijnen)
openen Mathenesserbrug Rotterdam
openen Mathenesserplein Rotterdam
openen Museum voor Moderne Kunstnijverheid J.H. Leliman
openen Muziektent Henegouwerplein Rotterdam
openen Ontspanningsplaats met name voor kinderen in het IJbosch (ontwerp Klijnen)
openen Openbare Leeszaal en Bibliotheek Heerlen (ontwerp Klijnen)
openen Plan Coriovallum Heerlen
openen Plan Geleen-Zuid 1958
openen Plan-Maaskade Venlo 1946-1950
openen Provinciehuis Zuid-Holland 's-Gravenhage (ontwerp Klijnen)
openen Rijksacademie van beeldende kunsten Amsterdam (ontwerp Klijnen)
openen Rk Jongensschool Koningin Sophiestraat 's-Gravenhage
openen Rk Meisjesschool Amalia van Solmsstraat 's-Gravenhage
openen Roozenburgbrug Rotterdam
openen Schoolgebouw annex onderwijzerswoning (ontwerp Klijnen)
openen Sportpark Uitbreidingsplan Meezenbroek Heerlen
openen St. Catharinaklooster Rotterdam
openen St. Thomasklooster 's-Gravenhage
openen Stadhuis Amsterdam (ontwerp Klijnen)
openen Stadion Amstelveenseweg Amsterdam (ontwerp Klijnen)
openen Stadskernplan Sittard
openen Stratenplan Julianalaan-Bredeweg Maasniel
openen Structuurplan binnenstad Maastricht
openen Theetafel Klijnen
openen Toren van St. Ursulakerk Delft
openen Tweede Roozenburgbrug Rotterdam
openen Uitbreidingsplan Heerlen 1928-1951`
openen Uitbreidingsplan Leeuwen
openen Uitbreidingsplan Maastricht 1932-1942
openen Uitbreidingsplan Roermond 1946-1955
openen Uitbreidingsplan Sittard 1932-1959
openen Villa Retera Spekholzerheide
openen Volkenbondspaleis Geneve (ontwerp Klijnen)
openen Warenhuis V & D Heerlen
openen Watermolen Laudy Ophoven-Sittard
openen Watertoren fort St. Pieter Maastricht
openen Witte Wijk Molenberg Heerlen
openen Woningcomplex Tuindorp Vreewijk Rotterdam
openen Woonhuis Beekman M. Trompstraat Delft
openen Woonhuis directeur Maastrichtse Broodfabriek Onze Lieve Vrouweplein Maastricht
openen Woonhuis Stationstraat 19 Maastricht (Wijk)
openen Woonhuis Van Liempt mr. Van Coothstraat Waalwijk
openen Woonhuizen Oranjeplein Maastricht
Artikelen:
(240)
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Genootschapsprijsvragen 1922
openen Jury rapport prijsvraag A. et A.
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap," uitgeschreven in 1923
openen IJdel dispuut
openen 10-Jaren plan voor scholenbouw
openen Adreslijsten
openen De toren van de Nieuwe Kerk te Delft
openen Opdracht aan architecten voor nieuw Provinciehuis in Den Haag
openen Provinciehuis voor Zuid-Holland
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Ter nagedachtenis aan Jos Klijnen Een leven in roemrijke vergetelheid
openen In memoriam Willem van Tijen
openen Voorgenomen werken.
openen Prijsvragen
openen Voorgenomen werken.
openen Voorgenomen erken.
openen Ir. J. Duiker +
openen Prijsvraag Rijksacademie van beeldende kunsten
openen De tentoonstelling van de ontwerpen voor een Rijksacademie [...]
openen Jury-rapport over de ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor den aanleg van een centraal punt in het IJ-bosch
openen Prijsvragen
openen Tentoonstelling teekeningen Bosch en Parklaan te Rotterdam
openen Apotheek met bovenwoning te Heerlen
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Tentoonstelling A.S.B. (Architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst)
openen Bouwkunst en Vriendschap. Prijsvraag 1927
openen De raadhuisplannen van Waalwijk
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Beschouwing over de voormalige kerk en klooster der sepulchrienen [...]
openen Rapport van de comissie van advies voor de beoordeling van de ontwerpen
openen Bekroond ontwerp Cultureel Centrum te 's-Hertogenbosch
openen Koninklijke Onderscheidingen
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Ontwerp Concert- en congresgebouw te 's-Hertogenbosch
openen Jury rapport prijsvraag A. et A.
openen Genootschapsprijsvragen 1922
openen Herinneringen aan Joseph Cuypers
openen Weekstaten. Van 26 November tot 9 December
openen Het Provinciehuis van Zuid-Holland
openen Molière en de tuinkunst
openen Een en ander over prof. Granpré Molière en de hedendaagse bouwkunst
openen Herinneringen aan Joseph Cuypers
openen Concert- en congresgresgebouw voor 's-Hertogenbosch
openen Ir. Jos Klijnen 75 jaar
openen De grote Klijnen
openen Woonhuis te Waalwijk
openen Zijn werkwijze
openen Boekbespreking
openen Herinneringen aan Joseph Cuypers
openen Een en ander over prof. Granpré Molière en de hedendaagse bouwkunst
openen Ir. Jos. Th.J. Cuypers c.i. en b.i. Architect B.N.A. 1861-10 juni-1931.
openen Bouwkunst en Vriendschap Prijsvraag 1927, Juryrapport
openen Prijsvraag Bouwkunst en Vriendschap, Rotterdam 1927
openen Prijsvragen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap', Prijsvragen 1918
openen Prijsvragen
openen Prijsvraag door den Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap", uitgeschreven in 1923
openen Prijsvraag van den Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap', uitgeschreven in 1923 (vervolg van het jury-rapport)
openen Bekroond ontwerp cultureel centrum te 's-Hertogenbosch (notities van de ontwerper)
openen Prijsvragen van den Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen De raadhuis-prijsvraag-tentoonstelling van Rotterdam
openen Zuid-Holland's proviciehuis (notities van de ontwerper) 1953
openen Prijsvraag Rijksacademie van Beeldende Kunsten, te Amsterdam
openen Prijsvraag voor den aanleg van een centraal punt in het IJbosch te Amsterdam
openen Prijsvraag van de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap", te Rotterdam, uitgeschreven in 1918
openen Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap' 1918
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Examencommissie voor het afnemen van het voorbereidend en definitief Examen voor Bouwkundig Opzichter B.N.A. in 1929
openen Voorgenomen Werken
openen Examens Bouwkundig Opzichter B.N.A.
openen Voorgenomen Werken
openen De completeering van een groot complex te Amsterdam Noord
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A
openen Heerlen via rationele planning naar sloopscenes
openen Het archief van Jan Wils - een voorbeeld
openen Van melancholisch peinzen in de natuur tot gebruiksgroen voor het gewone volk[.] Oorsprong en geschiedenis van het volkspark
openen Situeringsproblemen. Naar aanleiding van een cultureel centrum in 's-Hertogenbosch
openen Mart Stam
openen Bij het werk van Ir. F. Peutz architect te Heerlen
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten. Jaarverslag over 1929
openen Tentoonstelling voor Bouwkunst en verwante kunsten
openen Examen-Commissie voor het afnemen van het voorbereidend en definitief examen voor bouwkundig opzichter.
openen Studieprijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam uitgeschreven in 1927.
openen Bureau van den Gewestelijken Kring 'Den Haag'
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Mededeelingen. De tentoonstelling te Parijs in 1925
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1925
openen Tentoonstelling A.S.B.
openen Mededelingen Studie-Prijsvraag van het tijdschrift Klei
openen Bouwkunst-tentoonstelling 1898-1923 te Amsterdam
openen Jubileum's tentoonstelling Bouwkunst 1898-1923, te Amsterdam
openen Gouden ketting voor ir. Klijnen
openen Ter nagedachtenis aan Jos. Klijnen. Een leven in roemrijke vergetelheid
openen We moeten af van die moderne zakelijke bouw
openen Hans Schmidt 1893-1972
openen Willem van Tijen en Jan Duiker (posthuum)
openen Jos. Klijnen vandaag 85
openen Jos. Klijnen de grote
openen Ir. Klijnen wil oordeel over zijn stadsplannen overlaten aan de leek
openen Groot bouwkunstenaar 80 jaar
openen Bouwkunstenaar Klijnen 80 jaar
openen Ir. Jos. Klijnen 80 jaar
openen Zijn werkwijze
openen Ir. Jos Klijnen 75 jaar
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Prof.ir. M.J. Granpré Molière bij zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Technische Hogeschool te Delft
openen In memoriam ir Jos. Th.J. Cuypers
openen Na langdurige besprekingen: Heerlense raad aanvaardde de begroting 1948
openen Architectuur 1921-1940 in 's-Gravenhage
openen Tentoonstelling van werk van Ir. Jos. Klijnen
openen Beschouwing over de voormalige kerk en klooster der sepulchrienen, zijnde de gewezen Bonnefantenkazerne te Maastricht, naar aanleiding van de plannen voor de omvorming der Bonnefantenkazerne tot Middelbare Kunstnijverheidsschool.
openen 50 jaar Nederlands bouwen
openen Het Raadhuis te Waalwijk
openen Nalatenschap Jos Klijnen
openen De toren van de Nieuwe Kerk te Delft. Geschiedenis van de bouw en het verloop der restauratie.
openen School van de E.E. Zusters Dominicanessen in Den Haag. Architect Ir. Jos Klijnen
openen Prijsvragen-Rubriek. Het gebouw voor den Volkerenbond te Geneve
openen Prijsvragen. Prijsvraag voor den aanleg van een centraal punt (ontspanningsplaats) in het IJ-bosch aan de overzijde van het IJ te Amsterdam.
openen Prijsvraag voor den aanleg van een centraal punt in het IJ-bosch te Amsterdam. Jury-rapport.
openen Twee Tentoonstellingen
openen Prijsvragen. Prijsvraag voor een gebouw der Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Jury-rapport.
openen Prijsvragen. Rijks-Academie van Beeldende Kunsten
openen Prijsvragen. Prijsvraag voor een stadion te Amsterdam.
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen: uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten in verband met de Tentoonstelling "Huis en Tuin" 1913. Onderwerp: School benevens Onderwijzerswoning.
openen Prijsvragen: uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten in verband met de Tentoonstelling "Huis en Tuin" 1913. Onderwerp: School benevens Onderwijzerswoning
openen Prijsvragen
openen Prijsvraag Dorpsschool met onderwijzerswoning.
openen Prijsvraag voor een stadion uitgeschreven door de maatschappij Het Nederlandsche Sportpark.
openen School benevens onderwijzerswoning. Prijsvraag uitgeschreven door de Ver. van Ned. Baksteenfabrikanten.
openen J.H. Leliman-prijsvraag
openen Het Bosch- en Parkplan te Rotterdam
openen Prijsvraag voor een gebouw der Rijksacademie voor beeldende kunsten te Amsterdam
openen Afgevaardigde leden van Architectura et Amicitia kunsten te Amsterdam
openen Notities bij de prijsvraag voor een nieuw stadhuis van Amsterdam.
openen Raam op Abraham en de mosterd
openen Een nieuwe Academie.
openen Bouwkunst en kritiek
openen Prijsvraag voor een gebouw der Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam.
openen J.H. Leliman Prijsvraag Kunstnijverheidmuseum. Jaarverslag over 1929
openen Over prijsvragen gesproken ...!!!
openen Restauratie Nieuwe Kerktoren te Delft
openen Rotterdam en het bouwen
openen Restauratie van de Nieuwe Kerk te Delft
openen Twee belangrijke koninklijke besluiten
openen Het raadhuis van Waalwijk
openen
openen Bosch- en Parkaanleg te Rotterdam
openen Uber die zukunftige Baukunst und ihre architektonischen Moglichkeiten
openen Raadhuisontwerpen voor Amsterdam
openen Veel overbodige gebouwen, maar: Redelijk alternatief volop aanwezig
openen Tussen Wolfsburg en Den Bosch
openen Magische cirkel aan de Seine
openen Scharoun's "Philhamonie" is klaar
openen Concert- en Congresgebouw voor 's-Hertogenbosch
openen De wereld is een meesterwerk rijker
openen Over architectuurkritiek. Stuurman aan de wal
openen Daglicht heeft vrij spel in Klijnen's centrifuge
openen Concertgebouw voor Den Bosch verbindt stad en land
openen Ontwerp Concert- en congresgebouw voor 's-Hertogenbosch
openen Situeringsproblemen n.a.v. een cultureel centrum in 's-Hertogenbosch
openen Toch gehoorzaal in oksel van het Bossche Broek
openen Nogmaals: het Bossche Broek
openen Over 20 jaar heeft Geleen een geheel ander uiterlijk
openen Cultureel centrum voor den Bosch. Plan van ir. M. Klijnen wordt verder uitgewerkt
openen Gemeentehuis van Geleen ondergaat een grondige gedaanteverandering. Bouw van een zuidelijke vleugel en nieuw gedeelte aan de Westzijde
openen Uitbreiding Geleens Stadhuis. Officiele ingebruikname van de nieuwe vleugel. Gedenksteen door Ir. Klijnen onthuld
openen Een nieuw Provinciehuis voor Zuid-Holland
openen Provinciehuis voor Zuid-Holland
openen Een opmerkelijk project Zuid-holland's proviciehuis
openen Plannen voor een nieuw provinciehuis te 's-Gravenhage, opmerkingen naar aanleiding van de meervoudige opdracht
openen Het Provinciehuis van Zuid-Holland
openen Geen zuinigheid die de wijsheid bedriegt. Bederf het Venlose brugplan niet
openen Het wederopbouwplan van de Venlose binnenstad
openen Nieuwe Maasbrug Venlo gereed, maar brugplan nog niet voltooid
openen Venlo gaat bruggen bouwen
openen Het brugplan der gemeente Venlo
openen Ontwerp voor een Raadhuis te Enschede
openen Venlo's wederopbouw-plan: nieuwe bruggen, wegen, woonwijken en industrie-terreinen
openen Rapport van de Commissie van Beoordeling der Ingekomen Schetsplannen voor een Raadhuis te Enschede
openen Kroniek van de week
openen De raadhuisplannen van Waalwijk
openen Tentoonstelling ASB, Stedelijk Museum Amsterdam, 4 februari-1 maart
openen IJdel dispuut
openen Nieuwbouw 'Promenade' te Heerlen goed voor sloop.
openen Ontwerp Volkenbondspaleis
openen Kralingen
openen Over het stedenbouwkundig werk van Granpré Molière
openen Tentoonstelling tekeningen bos- en parkplan te Rotterdam
openen Gemengde berichten, De toren der Nieuwe Kerk te Delft
openen Een woonhuis te Delft van ir. J. Klijnen
openen Monumenten zorg, monumenten nu
openen Over symmetrie, naar aanleiding van een bijzondere R.K. School aan de Amalia van Solmsstraat te 's-Gravenhage. Architect Ir. M.P.J.H. Klijnen
openen Apotheek met bovenwoning te Heerlen
openen Prijsvraag voor den aanleg van een centraal punt (ontspanningsplaats) in het IJ-bosch aan de overzijde van het IJ te Amsterdam
openen Jury-rapport over de ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor den aanleg van een centraal punt in het IJ-bosch
openen
openen De tentoonstelling van de ontwerpen voor een rijksacademie van beeldende kunsten te Amsterdam
openen De Prijsvraag voor een Openbare Bibliotheek en Leeszaal te Heerlen
openen Prijsvragen. Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag.
openen Prijsvraag voor het ontwerp van een gebouw ten dienste van de vereeniging "Heerlensche Openbare Leeszaal en Bibliotheek"
openen Prijsvragen. Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag.
openen Prijsvragen, prijsvraag voor een stadion uitgeschreven door de Maatschappij 'Het Nederlandsche Sportpark' te Amsterdam, 1912
openen Prijsvragen. Stadion-prijsvraag
openen Prijsvraag, Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Prijsvragen, J.H. Leliman-prijsvraag voor een Kunstnijverheid-Museum. Rapport van de jury
openen J.H. Leliman, Prijsvragen
openen Mart Stam 1899-
openen Woonhuis te Waalwijk
openen De Grote Klijnen
openen De grondslagen van een toekomstige architectuur
openen Heerlen Zilveren ere-medaille voor Ir. Klijnen.
openen
openen In het schootsveld van 'Boze Griet'. Het Bossche Broek bedreigd
openen Provinciale Staten herdenken de waterramp. Debat over nieuw Provinciehuis
openen Achter Atlas
openen Het provinciehuis in Den Haag. Hebben de Nederlandse overheden wel enig besef van architectuur als kunst?
openen Venlo der toekomst. Maken Ned. Spoorwegen dit jaar een begin?
openen Voor 8 millioen gulden. Venlo lost radicaal verkeersproblemen op
openen Expositie van raadhuisontwerpen in de RAI
openen Amsterdam en haar prijsvraag.
openen Uitslag van de jury
openen Werkwijze van de jury
Boeken:
(12)
openen Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld.
openen Stijl-Architektur Die niederlandische Beitrag zur fruhen Moderne
openen Moderne zakelijkheid, efficiency in wonen en werken in Nederland 1918-1940
openen J.P.M. Bloemlezing uit de geschriften van J.P. Mieras
openen F.P.J. Peutz Architekt 1916-1966
openen Geschiedenis der bouwkunst
openen Geschiedenis van de bouwkunst. Overzicht van het bouwen in de Westerse wereld.
openen Lotte Stam-Beese 1903-1988
openen Willem Kromhout Czn.
openen Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990
openen Nederland bouwt in baksteen 1800-1940
openen Architectuur en stedebouw in oorlogstijd. De wederopbouw van Middelburg
Lezingen:
(0)
Essay:
M.P.J.H. Klijnen (1887-1973)

Maria Philippus Josephus Hubertus Klijnen werd op 7 januari 1887 geboren te Maastricht, waar zijn vader Mathias Klijnen, gehuwd met Maria Hoenen, als deurwaarder werkzaam was. Hij doorliep de middelbare school en diverse vervolgopleidingen, waaronder die van bouwk ... meer

In 8.70 sec.