Gegevens over Meyer, J.B.A. de
  Geboren te Amsterdam op 1878.06.06
  Overleden te Amsterdam op 1950.12.30
Adres(sen): Koninginneweg 95, Amsterdam
Opleiding: Boetseerlessen bij Mendes da Costa/;Vahâna-cursus bij K.P.C. de Bazel en J.L.M. Lauweriks/
Nevenfuncties: Hoger en Voortgezet Bouwkunst Onderwijs (VHBO)/docent/;Commissie voor het Stadsschoon van Amsterdam/lid/;Jury prijsvraag lantaarns op de Dam/lid/1924
Archief: NAi/MEYE;Stadsarchief Amsterdam/Archief Jan de Mey
Werken:
(58)
openen Abdijtoren 'Lange Jan' Middelburg
openen Bouwwerken Landbouwkolonie der Ver. 'Hulp voor Onbehuisden' te Appelscha
openen Burgemeesterswoning J. Kastelein Ransdorp
openen Clubgebouw 'Ons Huis' Amsterdam (Buiksloterham)
openen Doodkist K.P.C. de Bazel
openen Gebouw Felix Meritis Keizersgracht Amsterdam
openen Gildehuis vm. Makelaarsgilde N.Z. Voorburgwal, Nieuwe Nieuwstraat Amsterdam
openen Grafsteen K.P.C. de Bazel Driehuis-Westerveld
openen Het huis met de IJzeren Brug (Molenmuseum) Museumlaan 18 Koog aan de Zaan
openen Huis aan de Drie Grachten O.Z. Voorburgwal, O.Z. Achterburgwal, Grimburgwal Amsterdam
openen Huis 'Leeuwenburgh' ('De burcht van Leyden'), O.Z. Voorburgwal 14 Amsterdam
openen Kantoorgebouw J.H. Roelofs & Zn. O.Z. Voorburgwal 247-249 Amsterdam
openen Kantoorgebouw NV Ant. Jurgens' Margarinefabrieken Bijleveldsingel Nijmegen (ontwerp J.B.A. de Meyer & E.P. Messer)
openen Keuken op de Ideal Home Exhibition (1912) Londen
openen Kiosken Amsterdam
openen Kiosken Amsterdam (ontwerp J.B.A. de Meyer)
openen Koffiehuis van de Volksbond IJkade Amsterdam
openen Landhuis en schuur Lunteren
openen Landhuis en winkel 'Larensche Kunsthandel' Laren (N.-H.)
openen N.H. Grote Kerk Kerkbuurt Westzaan
openen N.H. Grote of Sint-Nicolaaskerk Muiden
openen Observatiehuis voor Jongens Vosmaerstraat Amsterdam
openen Oude Raadhuis Schoorl
openen Reclamezuilen tramhaltes Den Haag
openen Reisschetsen Zuid-Limburg
openen Rijksacademie voor Beeldende Kunsten (ontwerp J.B.A. de Meyer)
openen Schildersatelier A.J. d’Ailly Koninginneweg 103 Amsterdam
openen Schouwburg 'Kunstcentrale' Frederiksplein Amsterdam
openen Servies Jan de Meyer
openen Smeedijzeren klok (ontwerp J.B.A. de Meyer)
openen Speelpaviljoen voor kinderen (ontwerp J.B.A. de Meyer)
openen Stadhuis Amsterdam 1936 (ontwerp J.B.A. de Meyer)
openen Theekast en fauteuil
openen Toiletgebouwen en zitbank Valeriusplein Amsterdam
openen Villapark te Loosdrecht (ontwerp J.B.A. de Meyer)
openen Watertoren landbouwkolonie Hulp voor Onbehuisden Appelscha
openen Woningbouwcomplex Mercatorstraat 89-91, 95-97, 101-105, 111, 115-117, 137-139 Amsterdam
openen Woonhuis A.H.W. Stroeve Weesperzijde 25 Amsterdam
openen Woonhuis Ch.J.F. Karsten
openen Woonhuis F.P.H. Goffin Honthorststraat 32 Amsterdam
openen Woonhuis Lewe van Nijenstein Johannes Vermeerstraat Amsterdam
openen Woonhuizen Bloemgracht 87-89-91 Amsterdam
openen Woonhuizen Schinkelhavenkade 7-10 Amsterdam
openen Woonhuizen Steenman, Landman en Zeeman Bloemgracht 87-91 Amsterdam (Kok)
Artikelen:
(470)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1115e gewone vergadering gehouden op Woensdag den 7den Oct. 1900, des avonds om 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, alhier
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ledenlijst
openen Ledenlijst [2]
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De prijskamp in de schoone bouwkunst. (Prix de Rome)
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1242e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 15 April 1908, des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1243e ledengewone vergadering, gehouden op Woensdag 29 April 1908, des avonds, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van den toestand en der handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1908, uitgebracht op de 53ste algemeene vergadering, op 16 December 1908
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1274ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 2 Maart 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1276stee gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 30 Maart 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Berichten
openen Verslag der 1278ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 27 April 1910, in het genootschapslokaal, in "Parkzicht"
openen De verkoop van het "Arsenaal", het voormalig "Oudezijds Huiszitten-Huis"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Mededeeling van de redactie
openen Rectificatie
openen Een nieuw museum te Haarlem
openen Vitruvius
openen Verslag der 1279ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 7 September 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Lustrumviering
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Mededeeling van de lustrumcommissie
openen Verslag der 1282ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 19 October 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Mededeeling betreffende het Genootschap
openen XIe lustrum. Opening der tentoonstelling in het Stedelijk Museum
openen Verslag der 1285ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 30 November 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1286ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 14 DEcember 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Boekbeoordeling
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Veregadering op 28 December 1910
openen Kunstsmaaktentoonstelling
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Vergadering op 28 December 1910
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Jaarverslag van de Redactie van het Weekblad "Architectura" over 1910
openen Vragenbus
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Van allerlei aard
openen Verslag van de 1289e gewone ledenvergadering, gehouden op 25 Januari 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Federatie van Nederlandsche kunstenaarsvereenigingen
openen Nieuwe uitgaven
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1290ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag, 8 Februari 1911 in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen De fragmenten van de kerk "'t Boompje"
openen De Etruskiërs
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Vraag aan de redactie
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1292e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 8 Maart 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verlag van de lezing, gehouden den 8sten Maart in ons genootschapslokaal
openen Van allerlei aard
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1293e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 22 Maart 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1294e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 12 April 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Concertzalen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Het artikel van den heer J. de Meijer over "Concertzalen"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De Schapenduinen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De gebranschilderde glazen in de kerk te Egmond aan den Hoef
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam, afdeeling: Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht
openen Brief aan Dr., P.J.H. Cuypers
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Cocept-Statuten
openen Afdeelking Voortgezet en Hooger-Bouwkunst-Onderricht
openen De St. Bartholomëuskerk te Schoonhoven
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Boekbespreking
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Boekbespreking
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Glasschilderkunst/Gebrandschilderd glas
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1299ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 18 October 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Genootschapsprijsvragen - 1911
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1301ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 15 October 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Een gewenschte reclame van een architect?
openen Van allerlei aard
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Gratis reclame door een dagblad
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1302de ledenvergadering, gehouden op Woensdag 29 November 1911 in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Juryrapport van de prijsvraag
openen Huishoudelijke reglement voor de permanente prijsvraag commissie
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Resumé der voordracht, gehouden door de heer Jan de Meijer in de 1303de Ledenvergadering van Woensdag j.l. Over het wezxen, de waarde en de bekoring van de wiskunst, meer in verband met het systematisch ontwerpen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ingezonden
openen Verslag van de 1304de gewone ledenvergadering, tevens 56ste algemeene vergadering, gehouden op Woensdag 27 December 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1911
openen Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand en handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1911, uitgebracht op de 56ste Algemeene vergadering op 27 December 1910
openen Ingezonden
openen De conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Verslag van de 1305de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 10 Januari 1912 in het genootschapslocaal in "Parkzicht"
openen Twee- en dertighoek
openen Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1306de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 24 Januari 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Het Rijksmuseum nte Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1309de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 6 Maart 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1310de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 20 Maart 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Korte beschrijving van het stadion te Stockholm
openen [P.J.H. Cuypers]
openen Het 70-jarig bestaan v.d. Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen De bouwvaktentoonstelling te Leipzig 1913
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De tentoonstelling van baksteen en andere producten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Boekbespreking
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Boekbespreking
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1315e ledenvergadering gehouden op Woensdag 18 September 1912 in het Genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De Haagsche schouwburg
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1316e ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 9 October 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen De excursie naar de Z.-Gasfabriek
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ingezonden. Een schandelijke aantijging
openen Verslag van de 1317e ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 20 October 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van de 1318e ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 6 November 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen De Nederlandsche interieurkunst op de "Ideal Home Exhibition" te Londen, April 1912
openen De architect en het woningvraagstuk
openen Vierde jaarverslag afdeeling voortgezet- en hooger bouwkunst-onderricht. Cursus 1911-'12 (Kalenderjaar 1912)
openen Verslag van de 1320e gewone ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 4 December 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1321e gewone ledenvergadering, tevens 57ste algemeene vergadering, van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 18 December 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1912
openen Verslag van den afgevaardigde in de commissie voor stadsschoon
openen Het "Jongenshuis"
openen Boekbespreking
openen Tentoonstelling van de vereeniging "Kunst aan het volk"
openen Plaatwerk "De Architect"
openen De hulpbrug bij het Binnen-Gasthuis
openen Tentoonstelling te San Francisco
openen De "Deutsche Werkbünd"-tentoonstelling in Keulen 1914
openen nternationale Graphische Tentoonstelling
openen Vaktoestanden II
openen De geest van Jacob van Campen
openen Boekbespreking
openen Laatste berichten
openen Repliek
openen Afdeeling voorgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen Overzicht van het gesprokene ter 1331ste gewone ledenvergadering van het Genootschap op Woensdag 24 September 1913 in het Genootschapslokaal in Parkzicht
openen Overzicht van het gesprokene ter 1332ste gewone ledenvergadering van het Genootschap op Woensdag 8 October 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Boekbespreking
openen Koret verslag van het gesprokene ter 1334ste gewone ledenvergadering op Woensdag 5 November 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Kort verslag van het gesprokene ter 1334ste gewone ledenvergadering van het Genootschap op Woensdag 19 November 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Het levenswerk van Jhr. Mr. Victor de Stuers
openen Kort verslag der 1334ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 3 December 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Over "akoustiek" in verband met den bouw van zalen
openen De nieuwe verkeersweg
openen Verslag der 1337e Gewone Ledenvergadering, tevens 58e Algemeene Vergadering, gehouden op Woensdag 17 December 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Ingezonden
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1913, uitgebracht in de 58ste Algemeene Vergadering op 17 December 1913
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1913
openen Im Jungbrunnen?
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Verschenen nummers van het maandblad Wendingen
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Kunstnijverheid
openen Tentoonstelling van massawoningbouw en machinale nijverheidskunst
openen Prijsvraag
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen A.,W. Weissman +
openen Vereeniging voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst-onderwijs te Amsterdam XIVe. jaarverslag. Cursus 1922-1923
openen Prijsvraag voor het verkrijgen van monumentale lantaarns op den Dam, te Amsterdam, uitgeschreven door het gemeentebestuur van Amsterdam
openen Prijsvraag voor: monumentale lantaarns op den Dam
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunst-onderwijs. XVde Jaarverslag 1923-24
openen Over het "groot-ontwerp" cursus 1923-1924 H.B.O.
openen Wettelijke bescherming van den architectentitel
openen Van het bestuur
openen Ter herdenking van Jonas Ingenohl
openen Amsterdammer, weest als uw stad!
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Ingezonden. Aan de heer Jan de Meijer
openen [Reactie]
openen Ingezonden. De heer J.H. de GRoot en de cursus voor hooger bouwkunstonderwijs
openen Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst. Jaarverslag over 1925
openen Jhr. Dr. JAN SIX. +
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Personalia
openen Jan de Meijer en de Nederlandse monumenten
openen De vlag op de Lange Jan
openen In memoriam A.A. Kok
openen Dr Jan Kalf +
openen Waarderingsvermogen en kritiek omtrent bouwkunst
openen Veertig jaren 'Hendrick de Keyser'
openen Nieuw type kiosk te Amsterdam
openen Prijsvragen.
openen De bouwbedrijvigheid te Amsterdam
openen Tentoonstelling Club van Gediplomeerden H.B.O.
openen Voorgenomen werken.
openen Prijsvragen Grafmonumenten.
openen Berichten
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Vergrooting uitbouw-Drucker van het Rijksmuseum te Amsterdam
openen Berichten: Nederlandsche meubelkunst te Londen
openen De Nederlandsche interieurkunst op de 'Ideal Home Exhibition' te Londen, April 1912
openen De Nederlandsche interieurkunst op de 'Ideal Home Exhibition' te Londen, April 1912 [II]
openen [Adres inzake] Verbouwing Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Adres inzake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Commissie voor het stadsschoon
openen Oproeping [Commissie van stadsschoon)
openen Berichten
openen Prijsvragen; Studieprijsvragen 'Architectura et Amicitia'
openen Vergadering van architect-leden der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op 30 Juni j.l. in het gebouw der Maatschapppij
openen De prijsvraag voor het Nederlandsch paviljoen op de Internationale Tentoonstelling te San Francisco
openen Berichten:Berlage's 'Park-wijck'
openen Boek- en plaatwerken. 'De architect'.
openen Prijsvraag voor den aanleg van een centraal punt (ontspanningsplaats) in het IJ-bosch aan de overzijde van het IJ te Amsterdam
openen Jury-rapport over de ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor den aanleg van een centraal punt in het IJ-bosch
openen Architect en bouwkundig ingenieur
openen Officieel gedeelte
openen Voorlichting bij de keuze van Architecten
openen Prijsvragen
openen Aanbouw van 2000 woningen in het Plan Zuid
openen De aesthetische leiding van den woningbouw van "Amstel's Bouwvereniging" in de uitbreiding "Zuid" te Amsterdam
openen Waar het om gaat [elektrische tram door Delft]
openen Prijsvraag voor een hedendaagsche straatverlichting, uitgeschreven door de vereeniging "Kunst aan het volk"
openen Bouwkunst-tentoonstelling
openen Jury-rapport van de ideeënprijsvraag voor een straatverlichting
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Bouwkunst-tentoonstelling 1893-1923 te Amsterdam (II)
openen K.P.C. de Bazel +
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunstonderwijs te Amsterdam
openen Schoonheidscommissie III
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen De cursus van de vereeniging voor voortgezet- en hoogerbouwkunstonderricht te Amsterdam
openen Juryrapport inzake de door het gemeentebestuur van Amsterdam uitgeschreven prijsvraag voor het verkrijgen van monumentale lantaarns op den Dam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen [Amsterdam heeft nieuwe kiosken]
openen Kroniek van de week
openen Adres aan de gemeenteraad van Amsterdam
openen Monumenten commissie te Amsterdam
openen Het Paleis voor Volksvlijt
openen Vereeniging voor voortgezet- en hooger bouwkunstonderwijs
openen Jan Hessel de Groot +
openen Lauweriks
openen De stand van posterijen, telegrafie en telefonie op de Utrechtsche Jaarbeurs
openen Jaarverslag Vereeniging "Hendrick de Keyser' over 1932
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Straatsburg en zijn cathedraal
openen De restauratie van de kerk der Ned. Hervormde Gemente te Blaricum, N.-H.
openen Vakverrotting
openen "Vakverroting"
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Over de foto's door de redactie bij het stukje van den her Rietveld geplaatst.
openen Perceel 168 Heerengracht te Amsterdam
openen Prijsvraag tot het verkrijgen van karaktervolle begraafplaatsen [...]
openen Nog iets over schema's
openen Het walkantoor op steiger no. 9 aan de Ruyterkade te Amsterdam
openen Schema's en muziek
openen Acoustiek, muziek en bouwkunst
openen Schema's bouwkunst en muziek
openen Wederwoord op de beschouwing van den heer Van Kempen
openen Naar aanleiding van normalisatie van kleuren
openen Werken van Charles Vos, Limburgsch Beeldhouwer
openen Dr. Jan Kalf
openen Bespreking Jaarverslag 1947 van de Vereniging Hendrick de Keyser
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Bij de dood van twee veteranen
openen De oprichting van de Bond van Nederlandsche Architecten (1908) en zijn fusie met de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (1919)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Genootschapsprijsvraag voor een booglamp met lichtreclame. Jury-Rapport.
openen Genootschapsprijsvragen 1917
openen Jury-rapport prijsvraag "Watertoren"
openen Veertig jaar V. en H.B.O.
openen [Jan de Meyer +]
openen De spits van de "Lange Jan" te Middelburg
openen 50 Jaar Academie van Bouwkunst Rede van architect A. Komter uitgesproken in de Noorderkerk te Amsterdam op 11 oktober 1958
openen Jeugdherberg "de Stadsdoelen" te Amsterdam
openen Dr. Cuypers en de moderne bouwkunst
openen Bespreking der tentoonstelling van "Petra" te Maastricht
openen Weekstaten. Van 2 tot 15 December
openen Dr. H.P. Berlage herdacht
openen Prijsvraag voor den aanleg van een centraal punt (ontspanningsplaats) in het IJ-bosch aan de overzijde van het IJ te Amsterdam
openen Is glas hetzelfde als kristal? Wel bijna, maar ...
openen Vereeniging voor voortgezet-en hooger Bouwkunstonderwijs XXIe jaarverslag 1929-30
openen Ter Herdenking aan Jonas Ingenohl
openen [Adres inzake] Verbouwing Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Adres inzake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Schoonheidscommissie III
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Perceel 168 Heerengracht te Amsterdam
openen Dr. Jan Kalf
openen Vereeniging voor voortgezet- en hooger bouwkunstonderwijs
openen Vereeniging voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst-onderwijs te Amsterdam XIVe. jaarverslag. Cursus 1922-1923
openen Gewijde kunst ontwijde kunst of vermijdt de kunst
openen Het Nieuwe Bouwen en de schoonheidscommissies.
openen Waar het om gaat [elektrische tram door Delft]
openen Dr. Jan Kalf
openen Oude architectuur
openen Bouwkunst
openen Conferentie over het Bouwkunstig Element bij de Bescherming der schoonheid van Nederland
openen Genootschapsprijsvragen A. et A. 1911
openen Eigenaardige toestanden
openen Juryrapport van de Prijsvraag Genootschap 'Architectura et Amicitia'
openen Het Museum om het Rijksmuseum
openen Prijsvraag 'Nederlandsch Paviljoen'
openen Nieuwe prijsvragen van het Genootschap 'Architectura et Amicitia'
openen Genootschapsprijsvragen 'Architectura et Amicitia' 1914
openen Architectura's twaalfde lustrum
openen Prijsvraag voor meubelen voor een arbeiderswoonkamer
openen Genootschapsprijsvragen 'Architectura et Amicitia' 1917
openen Commissievoor de akte-examens M.O. Teekenen
openen Prijsvraag voor den aanleg van een centraal punt (ontspanningsplaats) in het IJbosch aan de overzijde van het IJ te Amsterdam
openen Prijsvraag voor den aanleg van een centraal punt in het IJbosch te Amsterdam
openen Bouwkundige voorlichting
openen Kunstnijverheidstentoonstelling
openen Massa-woningbouw en machinale Nijverheidskunst
openen Stedenverfraaiïng
openen Huisinrichting en Meubelkunst
openen Tentoonstelling H.B.O., Amsterdam
openen Prijsvraag voor meubelen voor een arbeiderswoonkamer
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Prijsvraag
openen Mededeelingen
openen Technische vragen
openen Mededeelingen
openen Het Gemeentehuis van Schoorl
openen J.L.M. Lauweriks +
openen Architect J. Boterenbrood +
openen Architect W. Kromhout Czn. gehuldigd
openen De Cursus voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht
openen Afloop aanbestedingen
openen De Tol-grenzen van de architectenpraktijk
openen De architectuurtentoonstelling
openen Het huis aan de drie grachten
openen Lustrumtentoonstelling van 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen Verslag van den toestand en handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1911, uitgebracht op de 56ste Algemeene vergadering op 27 December 1910
openen Monumentendag
openen Lezingen over Nederlandschen bouwkunst in België
openen [Donderdagavond lezing 'De brug in het stads- en landschapsbeeld]
openen Nieuwe Uitgaven
openen Kerknieuws
openen Vijftiende vacantiecursus in paedagogiek
openen V.A.N.K.
openen Vormen der Nederlandsche kunsten
openen Tijdschriften
openen Tentoonstelling Kunst aan het Volk
openen Bouwkunst
openen [Vervolgpagina van artikel over Amsterdam-West]
openen Kerst-tentoonstelling te 's-Hertogenbosch
openen De commissie voor het Stadsschoon
openen Commissie voor Stadsschoon
openen [Jan de Meijer]
openen Tentoonstelling voor woninginrichting
openen Tentoonstelling van woninginrichting
openen [Bond va Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs, vergadering 20 dezer, Stedelijk Museum Amsterdam]
openen [In de Maandagavond dezer gehouden vergadering]
openen Excursie der V.A.N.K.
openen Excursie van de V.A.N.K.
openen De lantaarns op de Dam
openen [In de Maandag a.s. te houden vergadering]
openen Rotterdamsche Kring. Schouwburgbouw
openen Het muziek-congres
openen Hollanders te Londen (Ideal Home)
openen Het muziek-congres
openen [Kunst aan het Volk]
openen [A et A, vergadering]
openen Personalia
openen [Themanummer Plan West, foto Mercatorstraat (ontwerp Jan de Meyer)]
openen De Leeuwenburgh geopend
openen Middelburgs Lange Jan
openen Herbouw van stadhuis en abdijtoren te Middelburg
openen Herbouw en restauratie van stadhuis en abdijtoren te Middelburg
openen De plannen van Hendrick de Keyzer
openen De Lange Jan te Middelburg wordt gerestaureerd
openen Eenige oude trapgevels in Amsterdam worden gerestaureerd
openen Het bewaren en herstellen van oude gebouwen (lezing A.A. Kok)
openen Het Gildehuis van het voormalige Makelaarsgilde gerestaureerd’ (met foto)
openen Vereeniging Hendrick de Keyser
openen Het Amsterdamsch Schouwburgvraagsruk
openen Een kunstcentrale te Amsterdam
openen De XXe Nederlandsche Jaarbeurs
openen De negentiende Jaarbeurs
openen Opening Molenmuseum Koog aan de Zaan. Door Prins Hendrik
openen Het Huis met de IJzeren Brug
openen Het gerestaureerde gebouw der Ned. Herv. Kerk te Muiden
openen De gerestaureerde N.H. kerk te Muiden
openen De eerste-steenlegging voor het Molenmuseum
openen Het Molenmuseum te Koog a.d. Zaan
openen Het huis met de IJzeren Brug. Verplaatst en ingericht als molenmuseum
openen Begrafenis architect K.P.C. de Bazel
openen Boekbespreking
openen Het huis met den IJzeren Brug. Nog een waarschuwing om slooping te voorkomen
openen Uit Amsterdam. De wereldstad in den dop. De nieuwe bibliotheekjes
openen Reclamezuilen
openen Tentoonstelling bouwontwerpen te Haarlem
openen Voor Vrouwen. Wat de week bracht
openen Een observatiehuis voor jongens
openen Aanbestedingen
openen Het huis aan de drie grachten
openen Gevaarlijke kunstliefde
Boeken:
(8)
openen Atlas sociale woningbouw Amsterdam
openen Bouwen en restaureeren in oud Amsterdam
openen Het huis aan de drie grachten te Amsterdam
openen De kerk der Ned. Herv. Gemeente te Koog aan deZaan
openen Bruggen oud en nieuw in Nederland
openen Gewijde kunst
openen Straatmeubilair Amsterdamse School 1911-1940
openen Kristalunie Maastricht
Lezingen:
(0)
Essay:
J.B.A. de Meyer (1878-1950)

Jan de Meyer was architect-restaurator, docent en publicist. Zijn werkterrein besloeg heel Nederland, maar het zwaartepunt lag in Amsterdam. Hij volgde boetseerlessen bij Mendes da Costa en was in 1898-1900 tekenaar voor het beursproject van H.P. Berlage. Verder vo ... meer

In 6.44 sec.