Gegevens over Zweers, B.H.H.
  Geboren te Amsterdam op 1900.03.22
Nevenfuncties: TH Delft/hoogleraar utiliteitsbouw/1946-1965;Stichting tot Bevordering van het Rationele Bouwen, later Ratiobouw/directeur/
Ereblijken: Ridder Orde van de Nederlandse Leeuw/
Werken:
(0)
Artikelen:
(21)
openen Spiegel van de week
openen Congressen enz.
openen Koninklijke onderscheidngen
openen Houtdag 1960
openen Constructieve vormgeving bij houten overspanningen
openen Permanent en semi-permanent bouwen ... en de financiƫle aspecten daarvan
openen Stichting Kwaliteitscontrolebureau opgericht
openen Hoe B.D.B. onstond en wat daaruit is voortgevloeid
openen Rationalisatie en industrialisatie voor de woningbouw
openen Utilitaire aspecten van het bouwen
openen Problematiek van de huidige bouwkunde
openen Zilveren houtzaagmolen
openen Problematiek van de huidige bouwkunde
openen De organisatie van het bouwproces
openen Stichting KOMO
openen Personalia
openen Zweminrichting annex openluchtbad aan den zuidelijken wandelweg te Amsterdam
openen Studiedagen over plannen voor volkshuisvesting
openen Eenheid in detail, verscheidenheid in het geheel
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: B.H.H. Zweers (1900-1967)

Bernradus Hermanus Henricus Zweers was van 1946 tot 1965 hoogleraar utiliteitsbouw aan de TH te Delft.

N.B.: het oeuvre van B.H.H. Zweers is niet (volledig) geĆÆnventariseerd; zie ook DE INGENIEUR (1967), A.701-703.
In 2.34 sec.