Gegevens over Zuiderhoek, D.
  Geboren te ... op 1911.11.26
  Overleden te Amersfoort op 1993.10.05
Opleiding: Industrieschool voor Bouwkunde te Amsterdam/1927-1933;Amsterdamse Bouwkunstacademie (HBO)/1933-1937
Archief: NAi/ZUID
Werken:
(3)
openen Complex 38 eengezinswoningen,84 flats,42 garages Amstelveen
openen Woningbouwcomplex Beneden Beekloop, 't Geluk, Dommelsestraat, Varenstraat, Eeuwelsestraat, Meers, Neerlandstraat, Rietstraat, Heibeekstraat, Nieuw Er
openen Woningen wijk Wesselerbrink Enschede
Artikelen:
(134)
openen HBO-project. Eerste aanzet voor een recreatiegebied tussen Rotterdam en Dordrecht, onder leiding van arch.n D.C. Apon en J.A. v.d. Berg
openen Een dagjesmens in Emmen
openen Dorpshuis te Vierhouten
openen Kho Liang Ie- ter herdenking
openen "De wederopbouw van ons land"
openen Van de boekentafel
openen David Zuiderhoek bij de Koppelpoort te Amersfoort
openen De St. Walburgistoren te Zutphen
openen Een nieuwe toren voor Zutphen
openen Goedgekeurde goedkope bouwplannen
openen Kernplan voor de gemeente Amersfoort
openen Prijsvragen
openen Schiedams nieuwe raadhuis
openen Onbaatzuchtige toewijding geëerd
openen Tweede productiviteitsteam naar de Ver. Staten
openen Opdrachten voor schetsontwerpen voor stadhuis
openen Amersfoorts luisterijke herstel
openen Soesterkwartier te Amersfoort
openen Moderne architectuur in Nederland
openen Minder uniformiteit in bouwvormen
openen Amersfoorts nieuwe stadhuis
openen Problemen bij stedebouwkundige maatregelen
openen U moet weten
openen Voorbereiding van het ontwerp
openen Maand van de bouwnijverheid
openen U moet weten
openen Tentoonstellingen
openen Plannen in voorbereiding en uitvoering
openen U moet weten
openen Bouwplannen in voorbereiding of uitvoering
openen Hogere produktiviteit en lagere huur
openen Leeuwarden keurt uitbreidingsplan goed
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen 50 jaar V. en H.B.O. te Amsterdam
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Bouwplannen
openen Spiegel van de week
openen Plan van Deventer: snelle uitgroei tot stad van 250.000 inwoners
openen Architect en binnenhuisarchitect
openen Samenwerking tussen architect en binnenhuisarchitect
openen Bouwplannen
openen Bethlehemkerk te Hilversum
openen Prijsvraag voor experimentele woningbouw
openen Gematigd uitbreidingsplan voor Deventer
openen Bouwplannen
openen Perspectieftekening van Apeldoorn
openen Spiegel van de week
openen Bouwplannen
openen Uitbreidingsplan Bergen (Nh.)
openen Experimentele woningbouwprijsvraag B.N.A.
openen Bouwplannen
openen Gorinchem
openen Koopcentrum te Dieren
openen Spiegel van de week
openen Bouwplannen
openen Arbeidsbesparend bouwen in Zeeland
openen Planologische mogelijkheden van Groot-Amersfoort
openen Arbeidbesparend bouwen in Zeeland
openen Bouwplannen
openen Bijzonder bouwprogramma van de EGKS
openen Sanering van de binnenstad van Roermond
openen Smal wonen te Enschede
openen Leusden, een nieuwe gemeente, start met een nieuw plan
openen Flevohof nabij Elburg
openen Mensen en capsule-bewoners
openen Waardering voor smalle drive-in woningen
openen Parkstad Leusden mislukt in oorpronkelijke opzet
openen Serviceflat in Velp architectenbureau D. Zuiderhoek en G. den Butter
openen Een kantoortuin te Amersfoort architecten D. Zuiderhoek in samenwerking met ingenieursbureau D.H.V.
openen ... want men heeft u toch nodig, ook al gelooft men dat nauwelijks
openen Ideaal wonen
openen Cursus voor voortgezet en hooger bouwkunstonderricht
openen Lustrum-studieprijsvraag voor een boerderij met theeschenkerij
openen Studieprijsvraag, uiteschreven door het genootschap "Architectura et Amicitia"
openen studieprijsvraag
openen Prijsvraag, uitgeschreven door gebroeders Prins Bouwstoffenhandel te Delft
openen Diverse mededelingen
openen Woningbouw in het Soesterkwartier te Amersfoort
openen Mededelingen van de kringen
openen Verslag van het Bestuur van de B.N.A. over het jaar 1950
openen Diverse mededelingen;prijsvraag stadhuis Schiedam
openen Film over moderne Nederlandse architectuur
openen Etagewoningen in het Soesterkwartier te Amersfoort
openen Vakantieoord voor het N.V.V. te Amersfoort
openen Kupersoord
openen Woningbouw te Amstelveen
openen De prijsvraag Experimentele Woningbouw van de B.N.A.
openen Korte berichten
openen Woningen te Dieren; Uitbreidingsplan Stenfert II
openen Bejaardencentrum "Rhederhof"
openen Pauluskerk te Gouda
openen Openbare Lagere School
openen Van Dickens tot Dwars, Heederik en Verhey
openen Kwaliteit van de werkplek
openen Meeting in Navelstad
openen Prijsvraag voor een beëindiging van de St. Walburgstoren te Zutfen
openen Uitslag van de Prijsvraag voor een beëindiging van de St. Walburgstoren te Zutphen
openen Toelichting bij het ontwerp onder motto "De Grafelijke Kroon"
openen Uitslag Prijsvraag Raadhuis Schiedam
openen Academie van Bouwkunst V. en H.B.O.
openen De prijsvraag voor een nieuw Raadhuis te Schiedam
openen Recreatiegebouwen
openen Over de ontwikkeling van Amersfoort vóór en tijdens de Woningwet
openen Beschouwing
openen Twee vernieuwde pakhuizen in Amsterdams binnenstad
openen Het contact "Stylos" - "Poorters" gezien in verband met de verhoudingen in onze hedendaagse architectengemeenschap
openen Woningbouw 1948-1953
openen Ere-comité, samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging voor Voortgezet en Hoger Bouwkunst Onderricht 1908-1958
openen HBO-project Stedebouwkundige studie voor Dieren aan de IJssel, onder leiding van arch. D. Zuiderhoek
openen HBO-project. Eerste aanzet voor een recreatiegebied tussen Rotterdam en Dordrecht, onder leiding van arch.n D.C. Apon en J.A. v.d. Berg
openen [Genootschap A. et A.] 13e Leergang te Doorn
openen Academie van Bouwkunst Amsterdam
openen geen [ingezonden brief]
openen Een dagjesmens in Emmen
openen geen[ingezonden brief]
openen Over Emmen, een dagjesmens en ..... "een lollig gevalletje"
openen Recreatiegebouwen
openen Juryrapport [prijsvraag raadhuis Schiedam]
openen Vragen en bedenkingen n.a.v. een woonproject in Leusden
openen Kroniek. Meeting in navelstad
openen Prijsvraag voor een vrijstaand Landhuis in een boschrijke omgeving
openen School met onderwijzerswoning te Vragender-Esch. Architect: F.B. Jantzen F.Gzn., Amsterdam
openen New Town Leusden top of flop
openen De geest van de slopers waart rond in spookbuurt Molenpolder
openen Dertig jaar plannen maken in Deventer[.] Stadsvernieuwing hoe het niet moet
openen Openb. Lagere School aan de Bosweg te Amersfoort
openen V.V.V. bureau te Arnhem
openen Recreatiegebouwen
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
D. Zuiderhoek (1911-1993)

David Zuiderhoek (26 november 1911) volgde onderwijs aan de Industrieschool voor Bouwkunde te Amsterdam (1927-1933) en de Amsterdamse Bouwkunstacademie (HBO) (1933-1937). Daarna heeft hij bij verscheidende architectenbureaus gewerkt. Bij Jantzen in Amsterdam, die zic ... meer

In 3.53 sec.