Gegevens over Wittop Koning, A.R.
  Geboren te Rotterdam op 1878.04.06
  Overleden te Leiden op 1961.09.21
Ereblijken: culturele prijs van de provincie voor beroepskunstenaars ingesteld door Provinciale Staten van Groni
C:63 U:75 L:6C T:74 U:75 R:72 E:65 L:6C E:65 :20 P:70 R:72 I:69 J:6A S:73 :20 V:76 A:61 N:6E :20 D:64 E:65 :20 P:70 R:72 O:6F V:76 I:69 N:6E C:63 I:69 E:65 :20 V:76 O:6F O:6F R:72 :20 B:62 E:65 R:72 O:6F E:65 P:70 S:73 K:6B U:75 N:6E S:73 T:74 E:65 N:6E A:61 A:61 R:72 S:73 :20 I:69 N:6E G:67 E:65 S:73 T:74 E:65 L:6C D:64 :20 D:64 O:6F O:6F R:72 :20 P:50 R:72 O:6F V:76 I:69 N:6E C:63 I:69 A:61 L:6C E:65 :20 S:53 T:74 A:61 T:74 E:65 N:6E :20 V:76 A:61 N:6E :20 G:47 R:72 O:6F N:6E I:69
Werken:
(2)
openen N.H. Kerk Hoofdstraat Stedum
openen Woonhuis Ossenmarkt 5 Groningen (restauratie Kok)
Artikelen:
(36)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Prijsvrage, uitgeschreven door de Fabrieken van nageperste en andere Steenen, voorheen Fr. van de Loo Sr., te Dieren. Rapport der jury.
openen Ingezonden
openen Verslag der 1243e ledengewone vergadering, gehouden op Woensdag 29 April 1908, des avonds, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Beschouwing van den kring Groningen van den Bond van Nederlandsche Architecten inzake het plan van uitleg voor Groningen van 1928
openen Dr. Jan Kalf
openen U moet weten:
openen Wederopbouw van Groningen
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Spaarbankgebouw te Appingedam
openen Culturele prijs voor arch. A.R. Wittop Koning
openen Personalia
openen Prijsvraag
openen Lijst van Architecten voor Volkswoningbouw
openen Algemeene Architecten-Associatie
openen Beschouwing van den kring Groningen van den Bond van Nederlandsche Architecten inzake het plan van uitleg voor Groningen van 1928
openen Uitslag van de prijsvragen uitgeschreven door de vereeniging tot bevordering der bouwkunst te Groningen
openen Dr. Jan Kalf
openen Mededelingen
openen Mededeling van overlijden
openen Monumentenzorg
openen Jubileum Groningse bouwkunstvereeniging
openen Dr. Jan Kalf
openen Uitslag van de prijsvragen uitgeschreven door de Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst te Groningen
openen Dr. Jan Kalf
openen De Groninger punt
openen Beschouwing van den kring Groningen van den Bond van Nederlandsche Architecten inzake het plan van uitleg voor Groningen van 1928
openen Dr. Jan Kalf
openen Prijsvraag verzorgingstehuis te Hilversum
openen Mededeelingen
openen Tentoonstelling 'Interieur en Kleur'
openen Landhuisje te Groningen. - Architect A.R. Wittop Koning, aldaar
openen Mededeelingen
openen Culturele prijs voor arch. A.R. Wittop Koning
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
A.R. Wittop Koning (1878-1961)

Adrianus Rudolphus Wittop Koning werd 6 april 1878 geboren in Rotterdam, als zoon van Dirk Arnold Wittop Koning en Martina Susanna Everdina de Moulin. Zijn vader was ingenieur Gemeentewerken en bouwer van de Willemsbrug in 1872. Na een opleiding aan de plaatseli ... meer

In 2.81 sec.