Gegevens over Witteveen, A.H.
  Geboren te ... op 1894.09.08
  Overleden te Leeuwarden op 1952.11.10
Werken:
(0)
Artikelen:
(28)
openen Benoemingen Architecten-Commissies
openen Monumentenzorg in Friesland
openen Boerderijbouw en architectenwet
openen Gedenkteken slag bij Warns
openen Personalia
openen Grote bouwopdrachten
openen U moet weten
openen L.T.S. te Wolvega
openen Bouwplannen
openen R.K. kerk te Huizum
openen Volksch bouwen op het platteland
openen Nieuwe uitgaven. Boerderijen
openen Allerlei. Lezingen over volkskunst te Bakkeveen
openen Nieuwe uitgaven. 'Boerderijen in Nederland'
openen Het Friesche boerenhuis voorheen en thans
openen Examens van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen [Mededeelingen]
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Gunningen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: A.H. Witteveen (1894-1952)

Arjen Harmens Witteveen bouwde vele kerken en grote boerderijen.

NB: het oeuvre van A.H. Witteveen is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.16 sec.